Kuvassa opiskelija harjoittelee robotin ohjaamista virtuaalilaboratoriossa. Hänellä on päässään virtuaalilasit. Virtuaalitodellisuuteen rakennettu robotiikan virtuaalilaboratorio.

Robotiikan virtuaalilaboratorio pohjaksi Robotiikka ja tekoäly -tutkinnolle

30.05.2022

Syksyllä 2021 aloitettu Robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutus perehdyttää robottien suunnitteluun, ohjelmointiin sekä hyödyntämiseen ihmisen apuna.

Robotiikka ja tekoäly -tutkinto järjestetään vuorovuosina Kotkassa ja Kouvolassa. Tästä syystä virtuaalilaboratorio tulee olemaan merkittävä osa tutkintoa. Pohja tutkinnolle luotiin Robotiikan virtuaalilaboratorio -hankkeessa.

Projektin alussa tutustuttiin erilaisiin robotiikkaa käsitteleviin ohjelmistoihin, joista voisi olla hyötyä robotiikka ja tekoäly tutkinnossa. Valituiksi ohjelmistoiksi valittiin muun muassa ABB RobotStudio, Visual Components sekä AVEVA InTouch. Ohjelmistoilla voidaan ohjelmoida robotteja sekä suunnitella tehtaiden ynnä muiden kuljettimien tai robottien asettelua.

Robotiikan virtuaalilaboratorion toteutuksesta on vastannut hankkeen projektipäällikkö Riku Heino. Kesään 2021 asti mukana oli Xamkin logistiikan ja merenkulun koulutusyksikön lehtori Joel Paananen. Syksyllä mukaan hankkeeseen saatiin robotiikka ja tekoäly tutkintoon valittu rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikön lehtori Teemu Jokela.

Yhteys opiskelijan ja yrityksen välille

Hankkeessa kehitetyllä virtuaalilaboratoriolla on tarkoitus luoda yhteys opiskelijoiden ja yritysten välille. Virtuaalilaboratorioympäristöllä on tarkoitus saada lyhyellä aikavälillä lisää robotiikan ja tekoälyn osaamista alueelle, niin valmistuvien opiskelijoiden myötä kuin myös yritysyhteistyön kautta. Harjoittelujaksot, yrityslähtöiset opiskelijaprojektit sekä yritysten omat kehittämis- ja pilotointimahdollisuudet robotiikan ja tekoälyn osalta mahdollistavat uuden osaamisen juurtumisen seudulle.

Virtuaalilaboratoriolla luodaan yhteyksiä opiskelijoiden ja yritysten välille.

Yhteistyöorganisaatioina toimivat ABB, Siemens sekä Juhani Haavisto Oy. Yhteistyöyrityksiltä on saatu ideoita ja neuvoa ohjelmisto hankintoihin sekä käytännöllisempää neuvoa robotiikasta. Kävimme tutustumassa myös Juhani Haavisto Oy:n tiloihin. Juhani Haavisto Oy:n konepaja antoi konkreettisen kuvan, miten robotit ja ihmiset tekevät yhteistyötä. Yhteistyöorganisaatiot haluavat olla mukana myös robotiikka ja tekoäly koulutuksen opiskelijayhteistyössä.

Virtuaalilaboratorio tarjoaa yrityksille kehittämis- ja testausympäristön ja avoimen rajapinnan yhteiskehittämiseen opiskelijoiden kanssa. Virtuaalilaboratorio mahdollistaa ohjelmoinnin virtuaaliympäristössä sekä perehdyttää opiskelijat jo opintojen alussa robotiikan ja tekoälyn erilaisiin sovelluksiin. Lisäksi se mahdollistaa opiskelijat erilaisiin työ- ja toimintaympäristöihin tiiviissä yhteistyössä yritysten projektien parissa.

Robotiikka on tärkeässä roolissa tulevaisuudessa

Robotiikka tulee tulevaisuudessa korvaamaan paljon fyysisiä ja itseään toistavia töitä. Robotiikan virtuaalilaboratorio tulee mahdollistamaan yhdessä robotiikka ja tekoäly tutkinnon kanssa nopeaa oppimista robotiikasta. Robotiikan virtuaalilaboratorio hankkeen tarkoitus on hankkia koulutuksia ajankohtaisiin ohjelmistoihin sekä saada lisenssit koulutusta vastaaviin ohjelmistoihin.

Robotiikkaa ja tekoälyä hyödynnetään myös lääketieteessä. Esimerkiksi HUSin pilotoimassa Terveyskylä-portaalissa on kehitetty Parkinsonin tautiin muun muassa robottiavusteista lääkkeiden annostelua. HUSin tavoitteena on hyödyntää pilotissaan luotua teknologiaa muidenkin sairauksien hoidossa ja hyödyntää sitä älykkäiden palvelujen rakentamisessa.

Robotiikka ja tekoäly on kasvavassa nousussa kaikilla teollisuuden osa-alueilla. Samalla kun robotiikka ja tekoälyn tarve kasvaa, kasvaa myös tarve osaajista. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun robotiikka ja tekoäly koulutus sekä robotiikan virtuaalilaboratorio tulee vastaamaan erityisesti maakunnalliseen osaajatarpeeseen. Se mahdollistaa uusien osaajien syntymisen sekä kehittymisen ja tulee vastaamaan resurssi tarpeeseen robotiikka ja tekoälyn osa-alueilla.

Robotiikan virtuaalilaboratorio on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanke, jota rahoittaa Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hanke toteutetaan 1.1.2021–31.5.2022.

Lähde

https://www.hus.fi/ajankohtaista/skaalautuva-tekoaly-sairaalan-moottorina-husin-koordinoimalle-hankkeelle-merkittava

Kirjoittanut Riku Heino

Kirjoittaja työskentelee Robotiikan virtuaalilaboratorio hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.