Savostamo-etusivu. Kuva: Xamk.

Tulevaisuuslukutaidolla toivoa tulevaisuuteen

07.11.2022

Ennakoinnin avulla voidaan luoda tulevaisuuskuvia, jotka auttavat ymmärtämään tulevaisuuden kehitystrendejä. Trendejä tulkitsemalla saadaan viitteitä tulevaisuuden suunnista ja pystytään vahvistamaan toivottuja tulevaisuuskuvia.

Tammikuussa 2021 Sitra teki maakunnille Tulevaisuusbarometri-tutkimuksen, johon vastasi 3821 18–89-vuotiasta henkilöä. Etelä-Savon kyselyyn vastanneita oli 169 ja heistä Etelä-Savossa tulevaisuuden koki kiinnostavana 50%. Suomalaisista 15% koki, että voi itse vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Etelä-Savossa omiin vaikutusmahdollisuuksiin uskoi 30% vastanneista. Tulevaisuus Etelä-Savossa nähtiin kuitenkin pelottavana ja maakunnista eniten (42%) vastaajista Etelä-Savossa oli sitä mieltä, että tulevaisuus näyttäytyy heille paljon huonompana kuin nykyisyys. (Dufva, Rowley & Vataja 2021.)

Tulevaisuuskuvia rakentamalla voidaan vaikuttaa nuorten tulevaisuususkoon positiivisesti (Tähkäpää 2021). Tulevaisuuslukutaidon kasvattaminen tulee merkittäväksi taidoksi juuri Etelä-Savossa, joka kamppailee työmarkkinoiden muutosten kourissa. Globaalisti työmarkkinoita haastaa digitalisaatio ja työn pirstaloituminen. Työtehtäviä poistuu ja uudenlaisia ammatteja syntyy. Yhteiskuntaa muovaavat myös väestön vanheneminen, ilmastonmuutos, monipaikkaisuus ja digitaalisuus. Ajankohtaiset geopoliittiset haasteet ja eriarvoistuminen vaikuttavat työelämään ja koulutuksen järjestämiseen myös Etelä-Savossa. (Tikkanen & Viljakainen 2022.)

Yksilötasolla automaatio korvaa ihmisiä ja muun muassa erilaisten digitaitojen opettelu nousee tärkeään rooliin, virtuaalisten ja älykkäiden työympäristöjen lisääntyessä. Verkostojen valta voimistuu ja esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot voivat olla tärkeitä uusissa ammateissa, joissa työskennellään ekosysteemeissä. (Hiltunen 2021.)

Savostamo

Uusi digitaalinen palvelu Savostamo tarjoaa kootusti uudenlaista tietoa maakunnan herkullisimmista koulutuksista ja avaa näkymiä oman osaamisen kehittämiseen tulevaisuutta varten. Sivuston Tutki tulevaa -maailma auttaa kohderyhmiä löytämään reitin tulevaisuuden ammattiin nopeammin ja varmemmin. Savostamo-verkkosivu on uusi tarinallinen ja Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen tapa esitellä eri oppilaitosten ja koulutusasteiden tarjontaa yhdessä viestien. Pitkän ajan tähtäimellä sillä toivotaan olevan vaikutuksia Etelä-Savon elinvoimaan ja osaajapulaan.

Sivuston kehittämiseen on osallistunut yhdeksän oppilaitoksen lisäksi myös Etelä-Savon Maakuntaliitto ja mittava määrä eri asiantuntijoita. Sivustoa on rakennettu opiskelijoiden tarpeita kuunnellen ja se tarjoaa työkaluja myös ohjauksen ammattilaisille.

Tulevaisuuden ammatit

Savostamo koostuu neljästä eri maailmasta, joilta sivustolla vierailija voi löytää ajankohtaisesti työllistäviä koulutusaloja, kiinnostua itsensä kehittämisestä työssä ja vapaa-ajalla tai tehdä löytöretkiä tulevaisuuden ammattien äärellä. Lisäksi verkkosivustolla voi tutustua maakunnan tarjoamiin muihin mahdollisuuksiin, kuten vapaa-ajan viettoon.

Tulevaisuuden ammateista sivustolla esitellään seitsemän eri ammattia, jotka herättelevät ajattelemaan tulevaisuuden osaamista jo nyt:

– sosiaalialalle suuntautuneen onnellisuusoperaattorin
– tulevaisuuden ja heikkojen signaalien tulkitsijan oraakkelin
yhteisöllisyyden ja ekologisten arvojen tulkin vaurauttajan
koneiden ja ihmisten yhteistyötä tukevan digisepän, joka ratkoo luovasti hankaliakin ongelmia digitaalisuuden saralla
elämysmuotoilijan, joka herättää ajatuksia esimerkiksi matkailualalla personoituja ja kokonaisvaltaisia elämyksiä tuottamalla
kiertotalouskumppanin, jonka konsultoinnista hyötyvät kaikki kestävän elämäntavan äärelle pyrkivät yhteisöt ja yritykset
– sekä yrityshierojan, jonka käsittelyn jälkeen ymmärrät yrityksen ansaintalogiikan ja toiminnan kehittämisen uudella tavalla.

Pohjan Savostamossa esitetyille tulevaisuuden ammateille luovat maakunnan vahvuudet, joita ovat muun muassa kestävään tulevaisuuteen liittyvät teemat, kuten puhdas luonto, ruoka ja elintila sekä teknologia, jonka avulla vahvuudet muutetaan hyvinvoinniksi ja elinvoimaksi maakunnassa. Tulevaisuuden ammatit syntyivät ennakointityöpajassa, jossa hyödynnettiin Etelä-Savon työvoimatarpeen nykytilanteesta saatua dataa, pohdittiin maakunnallisen koulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden näkymiä (delfoi-paneelin tulokset) sekä työn merkityksellisyyttä tekijänsä näkökulmasta.

Savostamo kehitettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Koulutusportti-hankkeessa 2020–2022. Jatkossa sivuston sisältöjä ylläpidetään ja tuotetaan yhdessä Etelä-Savon oppilaitosten kanssa. Savostamoon voi tutustua osoitteessa www.savostamo.fi.

Tulevaisuuden ammatteihin voi tutustua täällä: https://www.savostamo.fi/tutkaile-tulevaa

Lähteet

Dufva, M., Rowley, C. & Vataja, K. 2021. Tulevaisuusbarometri 2021. Sitran selvityksiä 184. Helsinki: Sitra. Verkkojulkaisu. Saatavilla: https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuusbarometri-2021/ [viitattu 25.10.2022].

Hiltunen, E. 2021. Tulevaisuuden työ. Video. Saatavissa: https://youtu.be/w5vAN1ykYJQ / [viitattu 20.10.2022].

Tikkanen, J. & Viljakainen, K. 2022. Koulutusportti-hanke. Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin II – Etelä-Savo 2035. Delfoi-raportti: Yrittäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden paneeli. XAMK kehittää 194. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Verkkojulkaisu. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/755664/URNISBN9789523444331.pdf?sequence=2&isAllowed=y [viitattu 20.10.2022].

Tähkäpää, O. 2021. Lasten ja nuorten säätiö. Nuorten tulevaisuususkon hiipuminen on salakavalasti etenevä yhteiskunnallinen ongelma. Verkkoartikkeli. Saatavissa: https://www.nuori.fi/2021/03/10/nuorten-tulevaisuususkon-hiipuminen/ [viitattu 25.10.2022].

Kirjoittanut Marianne Heikkinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa.