Hiuskuiduista huovuttamalla valmistettuja eri kokoisia ja eri muotoisia öljyimeytystuotteita sekä säkkikangaspäällysteisiä imeytyspitkoja ja -tyyny. Kuva: Mervi Koistinen.

Öljynimeytystä luonnonkuiduilla

30.05.2022

Luonnonkuiduista valmistettuja öljynimeytysmattoja testattiin Xamkin öljyntorjunta-altaalla.

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö (A75152) -kehittämishankkeen ja Xamkin omien kehittämistoimien päätyttyä sekä altaan puitteiden valmistuttua perustoiminnoiltaan käyttövalmiiksi alkoi heti perään uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta (A78380) -hanke, jossa toimintoja laajennetaan. Ensimmäisen kehittämisvaiheen seurauksena altaan kysyntä nousi niin suureksi, että öljyntorjunta-allasta tarjotaan myös ulkoisille asiakkaille harjoitus- ja testaustoimintaan.

Harjoitus- ja testauspalvelu pääsi käynnistymään pitkän talven ja jäiden sulamisen jälkeen vasta huhtikuun viimeisellä viikolla. Xamkin öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön ensimmäisen harjoituspalvelun asiakkaaksi ehti Helsingin kaupungin pelastuslaitos kaksipäiväiselle harjoitusrupeamalle.

Hiukset öljyntorjunnassa

Toukokuun toisena päivänä vieraaksemme saapui HIUKKA 2.0 -hankkeen tiimoilta viiden henkilön ryhmä testaamaan öljyntorjuntaan kehittämiään luonnonkuituisia imeytystuotteita. HIUKKA 2.0 -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin ja Hiukka Hyvä yrityksen yhteishanke, jossa kehitetään hius- ja muu orgaanisen kuidun ratkaisuja muovipohjaisten tuotteiden korvaamiseen vedenpuhdistuksessa, öljyntorjunnassa ja viherrakentamisessa. Ryhmä koostui tuotteen valmistaneen ja kehittäneen yrityksen (hiukka Hyvä) kahdesta perustajajäsenestä sekä LAB-AMK:n puolelta projektijohtajasta, tiedottajasta ja vaihto-opiskelijasta.

Se, että altaan ensimmäinen testauspalvelu kohdistui juuri hiuspohjaisiin tuotteisiin, oli hauska yhteensattuma: ensimmäinen altaan valmistumisesta kertova uutinen tarttui ajankohtaan sattuneeseen Wakashio-aluksen öljyvahinkoon, jossa hiuksia käytettiin –

“Jossain vielä torjutaan öljyvahinkoja hiuksin” otsikoi Kymen Sanomat kaksi vuotta sitten. Ajatus tuntui silloin kieltämättä vanhanaikaiselta, mutta hiuksista ja muista luonnonkuiduista jalostetut öljyntorjuntatuotteet muovipohjaisten ja synteettisten tuotteiden korvaajina ovat kiertotaloutta ja kestävää kehitystä parhaimmillaan.

Hiuksista neulahuovuttamalla valmistetun öljyimeytysmaton ensikosketus oikeaan öljyyn. Kuva: Mervi Koistinen.

Luonnonkuitu haastoi synteettisen kuidun

Testipäivän rajallisuus huomioiden testeissä keskityttiin pääasiassa imeytystuotteiden imukykyyn ja niiden mahdolliseen uusiokäyttöön välimankeloinnin avustuksella. Luonnonkuitutuotteita testattiin kolmella eri öljyllä. Hiuksista ja muista luonnonkuiduista valmistettujen tuotteiden imukyvyn vertailukohteeksi otettiin markkinoilla imukykyiseksi tunnustettu synteettinen öljynimeytysliina, joka oli mukana yhden testiöljyn kanssa.

Imukyky suhteessa omaan painoonsa nähden oli ensisijainen mittari ja vertailtava parametri. Täysin nesteeseen kyllästynyt tuote mankeloitiin niin kuivaksi kuin saatiin ja verrattiin neitseelliseen tuotteeseen. Sama toistettiin useaan kertaan ja näin saatiin hyvää tietoa tuotteiden uudelleen käytettävyydestä.

Ensin imeytystuotteista punnittiin kuivapaino ja sitten oikein reiluun öljykylpyyn. Kuvat: Mervi Koistinen ja Justiina Halonen.
Mankelista on suuri apu imeytystuotteiden kuivaamisessa ja säästää käsivoimia myös pienempien liinojen kuivauksessa. Kuva: Mervi Koistinen.

Tämän testikerran tuloksena oli havainto, että neitseellisten tuotteiden imukyky oli samaa suuruusluokkaa sekä luonnonkuituisilla että synteettisillä verrokkituotteilla, mutta mankeloinnin jälkeisessä imeytyksissä saatiin jonkin verran eroavaisuutta aikaan. Tarkemmat tulokset ja analysoinnit julkaistaan myöhemmin testimatriisien karttuessa.

Luonnonkuitutuotteet tuotteet pääsivät todelliseen käytettävyystestiin 14.5.2022, kun WWF Suomen vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot saapuivat altaalle harjoittelemaan. Heiltä saatava palaute antanee tuotteelle seuraavat askelmerkit.

Alustavien testien mukaan tuote vaikuttaa kuitenkin hyvältä ja ajatus vielä paremmalta; imeytystuotteiden uudelleen käytettävyys vähentää öljyisen jätteen määrää ja on materiaaliltaan muovituotteita ekologisempaa. Maailman markkinoilla menestymiseen vaikuttaa kuitenkin tuotantokustannukset. Tuotteessa on kuitenkin potentiaalia täydentää öljyntorjunnan imeytystuotteiden valikoimaa.

Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta -hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos, Lamor Corporation Ltd ja Neste Oil Oyj. Hanke toteutetaan ajalla 01.01.2022–31.08.2023.

Lisätietoa http://www.xamk.fi/uusiutuvientorjunta

Lisätietoa

HIUKKA 2.0 -hanke https://www.lab.fi/en/project/hiukka-20-hius-ja-muu-orgaaninen-kuitu-muovin-korvaajana

Kymen Sanomat 13.8.2021. “Jossain vielä torjutaan öljyvahinkoja hiuksin” – Kotkan Sunilaan valmistuu Suomen ensimmäinen ja ainoa öljyntorjunnan testausallas, katso myös video! Saatavissa: https://www.kymensanomat.fi/paikalliset/3930027

Kirjoittanut Manu Kettunen

Kirjoittaja toimii TKI-asiantuntijana Logistiikan ja merenkulun painoalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.