Minä tulevaisuuden yrittäjä -kurssi. Kuva Hellot Valokuvaus

Yrittäjyydestä korusuunnitteluun ja viestinnästä hygieniapassiin

08.05.2017

Mikkelin ja Ristiinan lukioilla ja toisen asteen ammatillisella oppilaitoksella Esedulla oli yhteinen projektiviikko huhtikuussa 3.-7.4.2017. Viikon järjestivät Mikkelin kaupunki ja YES lukiot työelämään -hanke yhdessä lukuisten kursseja järjestäneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kursseja järjestettiin yli 25.

SuomiDesign-kurssin työpaja Pauliina Rundgrenin johdolla. Kuva Hellot Valokuvaus

Projektiviikolla opiskelija valitsi itselleen yhden mieluisan kurssin. Kurssit painottivat muun muassa työelämälähtöisyyttä, yhteistyötä, yhteiskunnallista ja ilmiöpohjaista oppimista sekä opiskelun projektimaisuutta. Xamk oli yksi kurssien järjestäjistä sekä avoimen ammattikorkeakoulun että hankkeiden kautta. Suosituimmaksi kurssiksi nousi Ensiapu 1 ja 2 -kurssi, johon osallistui yli 60 nuorta. Myös Hygieniapassi ja kesän asiakaspalveluun valmistautuminen -kurssilla oli yli 50 nuorta.

Muita Xamkin järjestämiä kursseja olivat Anniskelupassi, Seikkailu ja elämys kasvatuksessa, Aasialaisen matkailijan kohtaaminen ja Digitaalisen kaupunkiseikkailun 2017 pelisisällön ja markkinoinnin suunnittelu. Nuoria kiinnostivat myös paljon hyvinvointiin ja luontoon liittyvät kurssit kuten Rentoudu luonnossa, Liikkuva koulu toiselle asteelle ja Hyvinvointia minulle ja muille –toteutukset.

Erittäin suosittu ja hyvät palautteet sai myös Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämä Varaudu – Opi – Auta, turvallisesti nykypäivän Suomessa -kurssi, joka sisälsi yöpymisen maastossa.

Yrittäjyyttä ja työelämätaitoja

YES lukiot työelämään järjesti Minä tulevaisuuden yrittäjänä -kurssin, johon osallistui 31 nuorta. Viikon aikana nuoret kehittivät tiimeissä oman yritysidean, työstivät sitä eteenpäin erilaisilla harjoitteilla ja Business Model Canvas -työkalua käyttäen sekä esittivät sen perjantaina tuomaristolle. Ideoiden työstäminen ei ollut aina helppoa, mutta lopulta sekä ideat että esitykset olivat erinomaisia. Viikon aikana saatiin kuulla myös vierailijoiden ajatuksia.

Mukana olivat Uusyrityskeskus Dynamon uusi toimitusjohtaja Heli Tavasti, Miksein Etelä-Savon Start-Up Akatemian Marjo Niittuaho-Nastolin, Mikkeli Entrepreneurship Societyn Jenni Marttinen sekä yrittäjät Esa Valjakka ja Juha Jousinen, jotka kertoivat omat innostavat yrittäjäpolkutarinansa.

Työelämävalmiudet: Viestintä -kurssilla työskentelyä Päivi-Maria Jaatisen johdolla. Kuva Hellot Valokuvaus

Muita YES lukiot hankkeessa toteutettuja yhteistyökursseja olivat Ristiinan lukion järjestämä SuomiDesign, jossa lähes 40 nuorta pääsi esimerkiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa koruaan yrittäjä ja taiteilija Pauliina Rundgrenin johdolla.

Mikkelin Valokuvakeskuksen toteuttama Työelämävalmiudet: Viestintä -kurssilla nuoret pääsivät opettelemaan digitaalista valokuvausta ja kirjoittamista ja luomaan ajanmukaiset cv:t Päivi-Maria Jaatisen kanssa.

Projektiviikon ei ole tarkoitus jäädä ainutlaatuiseksi, sillä se aiotaan järjestää myös jatkossa. Viikosta kerättiin palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta ja muilta toimijoilta. Palaute oli hyvin positiivista ja nuoret toivoivat toiminnan jatkuvan. Rakentavan palautteen avulla pyritään seuraavasta projektiviikosta saamaan vielä parempi!

YES lukiot työelämään

Hankkeessa on mukana 17 lukiota eri puolilta Suomea ja kuudelta YES alueelta. Lukiot lähtevät YES-verkoston tukemana aktiivisesti luomaan omia yhteistyöverkostoja työelämään ja kokeilemaan toimintamalleja, joissa nuorille luodaan mahdollisuuksia oppia ilmiöpohjaisesti aitojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen toimenpiteet tukevat lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystietoutta sekä kontakteja työelämään. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja hankeaika on 1.4.2016-31.12.2018. Hankkeen hallinnoija on YES ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on yksi osatoteuttaja YES Etelä-Savon kautta.

Kirjoittanut Maisa Kantanen

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Xamkin Pienyrityskeskuksessa ja YES Etelä-Savon aluepäällikkönä.