Mussalon Jätevedenpuhdistamo. Kuva: Kymen Vesi Oy

Hankesuunnittelua toisella tavalla

14.12.2017

Hankesuunnittelua voidaan toteuttaa muutenkin kuin istumalla palavereissa. Vierailut ja kierrokset paikallisissa yrityksissä ovat loistava tapa syventyä hankkeen teemoihin ja pohjustaa suunnittelutyötä sekä tutustuttaa ulkomaalaisia vieraita paikkakuntaan.

Logistiikan TKI-tiimi on suunnitellut jo pidemmän aikaa venäläisten kumppaneiden kanssa hanketta, jonka tarkoituksena olisi löytää ratkaisuja Leningradin alueen jäteongelmiin. Kehitettävää on esimerkiksi jätteiden kierrättämisessä, hyödyntämisessä ja käsittelyssä.

Hankkeen tiimoilta Logistiikan TKI-tiimin jäseniä on käynyt Pietarissa vierailulla, ja syyskuussa venäläisistä hankekumppaneista koostunut ryhmä tuli vuorostaan Kotkaan. Ryhmä koostui tutkimusorganisaatioiden, jätteenkäsittelylaitosten ja biokaasulaitoksen edustajista.

Sen sijaan, että tutkimusryhmä olisi viettänyt pitkän päivän istuen neuvotteluhuoneessa, päätettiin vierailu pitää kaksipäiväisenä ja yhdistää palaveriin tutustumiskierros Kotkan alueella jätteenkäsittelyyn liittyvissä kohteissa. Esittelykierroksen avulla vieraille saatiin annetuksi kuva erilaisista paikallisista jätteenkäsittelykeinoista, jolloin näitä seikkoja ei tarvinnut esitellä enää erikseen palaverissa.

Jätevedenpuhdistamisesta jätteiden käsittelyyn

Aluksi vieraat vietiin tutustumaan Kymen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamoon Mussaloon. Mussalossa puhdistetaan Kotkan lisäksi ympäröivien kuntien jätevesiä mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Vieraita kiinnostivat erityisesti eri puhdistustekniikat sekä lopputuotteeksi jäävän lietteen jatkokäsittely.

Seuraavaksi vierailtiin Mussalon satamassa sijaitsevassa Logistiikkaverstaassa, jossa projektipäällikkö Anni Anttila esitteli Logistiikkaverstaan jätehuoltoon liittyviä hankkeita. Erityisesti vieraita kiinnosti Elämyksellinen kierrätysasema -projekti.

Hankesuunnitteluun osallistuneet vierailivat Heinsuon jäteasemalla. Kuva: Alexey Varshavsky

Heinsuon jäteasemalla tutustuttiin eri jätejakeisiin. Erityistä ihmetystä vieraissa herätti se, kuinka aktiivisesti kotitaloudet itse kierrättävät ja lajittelevat omia jätteitään sekä kotona että jäteasemalla. Tällaisen toteutuminen Venäjällä vaatisi vieraiden mukaan aktiivista koulutusta sekä asennemuutosta.

Jo Heinsuon jäteasemalla vieraat kiinnittivät huomiota ympäröivän maaston maisemointiin, johon käytetään muun muassa jätekeskuksessa kompostoinnissa syntynyttä multaa. Tästä voitiinkin sujuvasti siirtyä Otsolaan ja Kumparepuistoon, joka toimii hyvänä esimerkkinä maa-alueiden uusiokäytöstä. Kumparepuisto on nimittäin rakennettu entisen kaatopaikan päälle. Alueen taidokas maisemointi ja erityisesti sen käyttö virkistysalueena yllättivät vieraat positiivisesti.

Seuraavana etappina toimi Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitos Korkeakoskella, jossa aikaisemmin kaatopaikalle viety kotitalousjäte hyödynnetään energiana. Vieraita kiinnosti tuotantoprosessin lisäksi se, että toiminta on sovitettu hyvin yhteen ympäröivän asutuksen kanssa muun muassa huolehtimalla siitä, että laitos ei aiheuta hajuhaittoja ja rajoittamalla liikennettä laitokselle yöaikaan.

Viimeinen etappi oli Katariinan Meripuisto Kotkansaarella. Katariinan Meripuisto on entinen öljysatama, joka on puhdistettu ja maisemoitu puisto- ja virkistysalueeksi ja joka toimi jälleen erinomaisena esimerkkinä maa-alueiden uusiokäytöstä.

Kirjoittaneet Vappu Kunnaala-Hyrkki ja Olli-Pekka Brunila

Vappu Kunnaala-Hyrkki työskentelee TKI-asiantuntijana ja Olli-Pekka Brunila tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.