Kuvassa lähikuva kahden henkilön käsistä. Molemmilla on kynä kädessä. Toisen henkilön kädessä on paperi, joka on täynnä tekstiä. Toisen henkilön paperi on pöydällä. Xamk tarjoaa yhteistyökumppaneilleen tukea hankehakemuksen tekemiseen. Kuva: Pixabay.

Hankehakemukseen osallistumisen ei tarvitse olla kynnyskysymys

16.03.2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu hakee usein hankerahoitusta yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Hankehakemusten kirjoittaminen voi kuitenkin olla vaikeaa ja aikaa vievää, etenkin ensikertalaiselle hakijalle. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulu onkin valmis tukemaan yhteistyökumppaneitaan hakemusten tekemisessä.

Ammattikorkeakoulu aluekehittäjänä ja yhteistyökumppanina

Ammattikorkeakoulujen tärkeä tehtävä on alueellisen kehityksen edistäminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on tärkeä alueellinen kehittämisväline. Aluekehitys on myös yksi ammattikorkeakoulujen lakisääteisistä tehtävistä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tähtää etenkin Etelä-Savon ja Kymenlaakson elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on edistää alueen yritystoimintaa, asiantuntemusta ja kilpailukykyä sekä luo uusia kansallisia ja kansainvälisiä innovaatioita.

Hankkeissa etsitään, kokeillaan ja kehitetään uusia tuotteita ja palveluja tai tehdään tutkimusta yritysten ja työelämän tarpeisiin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on käynnissä noin 250 hanketta vuosittain. Hankkeissa etsitään, kokeillaan ja kehitetään uusia tuotteita ja palveluja tai tehdään tutkimusta yritysten ja työelämän tarpeisiin. Tätä kaikkea tehdään alueiden tarpeita vastaavasti tiiviissä yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja julkisyhteisöjen kanssa.

Yhteystyötä eri yritysten, järjestöjen ja julkisyhteisöjen kanssa toteutetaan monin eri tavoin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vaikuttavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että paikalliset toimijat osallistuvat hankkeisiin ja projekteihin myös suoraan, osana hankekonsortiota. Tällöin yritys tai yhteisö toimii itse yhtenä projektipartnereista, saa hankerahoitusta ja osallistuu hankkeen toteuttamiseen.

Hankehakemuksen kirjoittamiseen on käytettävä riittävästi resursseja

Monet sekä kansallisista että kansainvälisistä rahoitusinstrumenteista ovat sellaisenaan soveltuvia myös erilaisille yrityksille. Usein rahoituksen saamisen edellytyksenä voi jopa olla se, että tietty osuus projektipartnereista tulee yritysmaailmasta. Tämä lisää hankkeiden vaikuttavuutta ja osoittaa myös hankeidean tarpeellisuuden.

Hankeyhteistyö hyödyttää sekä ammattikorkeakoulua että yritystä.

Hankeyhteistyö hyödyttää sekä ammattikorkeakoulua että yritystä. Varsinaisen hanketyön toteuttaminen on helppoa, sillä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa määritellään tarkoin hankepartnereiden käyttämät työtunnit, aikataulut ja vastuualueet sekä budjetoidaan tarvittavat palkkakustannukset. Hankehakemuksen valmisteluun voi kuitenkin olla vaikeaa löytää resursseja tai rahoitusta ja sitä pitääkin usein tehdä muun työn ohella.

Hankehakemuksen työstäminen on aikaa vievä prosessi, johon on kuitenkin paneuduttava huolella, sillä kilpailu hankerahoituksesta on kovaa. Hakemusvaiheeseen kulutetut resurssit ovat kuitenkin riski, sillä varsinaisen rahoituksen saaminen ei ikinä ole varmaa. Lisäksi eri rahoitusinstrumenttien säännöt ja hakemusten sisältövaatimukset eroavat suuresti toisistaan ja voivat joskus olla hyvinkin epäselviä. Tämä kaikki voi vähentää yritysten innokkuutta osallistua hankehakemusten tekemiseen.

Yhteistyökumppani saa halutessaan tukea hankehakemuksen tekemiseen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimii TKI-palvelut-yksikkö, jonka tehtävänä on tukea tutkimusryhmiä ja vahvuusaloja hankehakemusten valmistelemisessa. Tukeen sisältyy esimerkiksi budjetointia, tekstien kirjoittamista, sopimusasioiden selvittämistä ja muuta tiedonhakua. Lisäksi hankkeelle on aina määritelty valmistelija, jolla on päävastuu hankkeen valmistelun etenemisestä. Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yrityskumppanit voivat hyötyä tästä tuesta yhteisiä hankehakemuksia tehtäessä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yrityskumppanit tekevätkin usein hankehakemukset tiiviissä yhteystyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Sen lisäksi, että yritykset saavat tällä tavoin tukea hankehakemuksen kirjoittamiseen, tiivis yhteystyö parantaa kirjoitettavien hakemusten laatua. Tiiviin yhteistyön avulla hankehakemus kattaa riittävän hyvin sekä tutkimukselliset että yritysmaailmaan liittyvät seikat.

Kirjoittanut Vappu Kunnaala-Hyrkki

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.