Massan valkaisu tehdään tavallisesti useammassa peräkkäisessä valkaisuvaiheessa hapan ja alkalinen vaihe vuorotellen.

Kuitulaboratorion selluosaajat IPBC-konferenssissa Brasiliassa

14.12.2017

Kemiallisen massan valmistuksessa hakepalat keitetään alkalisessa keittoliuoksessa liima-aine ligniinin poistamiseksi, jonka jälkeen massaa pestään useassa vaiheessa, happivalkaistaan ja lajitellaan ennen kuin se säilötään valkaisua varten syöttötorniin.

Itse valkaisu tapahtuu tavallisesti useammassa peräkkäisessä valkaisuvaiheessa hapan ja alkalinen vaihe vuorotellen. Tavallisimmat valkaisukemikaalit ovat klooridioksidi, peroksidi, otsoni ja natriumhydroksidi.

Valkaisuun keskittyvä asiantuntijakonferenssi ”International Pulp Bleaching” järjestetään 2-3 vuoden välein eri puolilla maailmaa. Paikaksi valikoitui ensimmäistä kertaa Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolinen maa, Brasilia, joka on yhdessä Kiinan kanssa maailman johtava selluntuottajamaa.

Tehovalkaisua kehitellään

Konferenssissa kuulimme, mitä eri puolilla maailmaa tutkitaan ja mietitään valkaisun alalla. Yhtenä uutena asiana on kehitteillä katalyytillä tehostettu valkaisu, jonka avulla voitaisiin valkaisuvaiheiden määrää radikaalisti vähentää ja näin pienentää laitekustannuksia. Lisäksi keskusteluissa sovimme muun muassa University of Mainen professori Adriaan van Heiningenin kanssa happivaihetta koskevasta yhteistyöstä sekä neuvottelimme yhteistyön aloittamisesta Kanadan merkittävimmän tutkimuslaitoksen FPInnovationin väen kanssa.

Konferenssissa oli noin 170 sellualan asiantuntijaa lähinnä Etelä-Amerikasta, Euroopasta ja USA:sta. Varsinkin Brasilian suurilta sellutehtailta oli laaja edustus, mikä antoi tutkijoille ja laitetoimittajille hyvän kentän esitellä tuloksia ja viedä viestiä tehdasväelle. Kolmepäiväisessä korkeatasoisessa konferenssissa esityksiä oli yhteensä noin 40. Kuitulaboratoriolta oli yhdessä yhteistyökumppanien Andritizin, Pixactin ja K-Patentsin kanssa kaksi esitystä, jotka liittyivät kemiallisen massan happivalkaisuun.

Riku Kopra piti esitelmän aiheesta ”Using online total dissolved solids (TDS) measurements for investigating the performance of oxygen delignification” ja Jari Käyhkö ja Heikki Mutikainen (Andritz) aiheesta ”Measurement, state and effect of gas dispersion on oxygen delignification”. Kummassakin esityksessä kerrottiin reaaliaikaisten mittausten tuomista eduista happiprosessin seurannassa ja säädössä. Kuitulaboratorion ja laitevalmistajien yhteistyöprojekteissa on voitu muun muassa ensimmäistä kertaa maailmassa kuvata kuplia reaaliaikaisesti happireaktorin sisältä. Esityksemme kiinnostivat yleisöä ja saimme vastailla useaan kysymykseen.

Antoisia keskusteluja asiantuntijoiden kanssa

Valaanpoikanen emonsa kanssa Porto Seguron edustalla Atlantin valtamerellä. Kuva: Jari Käyhkö.

Konferenssiesitysten lisäksi parhainta antia olivat lukuisat keskustelut yliopistoja sekä sellu-, laite- ja kemikaalivalmistajia edustavien maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa. Gaalaillallisella julkistettiin myös, että seuraava IPBC järjestetään vuonna 2019 Espoossa Aalto-yliopiston ja Paperi-insinööri-järjestön voimin.

Konferenssin jälkeisenä päivänä tutustuimme yhdessä Aalto-yliopiston ja Valmetin edustajien kanssa Atlantin meren valaisiin risteilyllä. Oli upeaa nähtävää, kun 16 metrin pituinen valasemo leikki poikasensa kanssa.

TEOLI-projekti (Teollisuuden lietteiden energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen)

Yhteistyökumppanit: Janesko Oy, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Wood Oy, Metsä Group, Aquaflow Oy, Suur-Savon Energiasäätiö ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Päärahoittaja ELY-keskus, kesto 1.11.2015 – 31.12.2017.
FOKUDEMO-projekti (Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan). Yhteistyökumppanit: Andritz Oy, Janesko Oy, Pixact Oy, Savon Sellu Oy, Metsä Fibre Oy, Wetend Technologies Oy, UEF/SIB Labs. Päärahoittaja Tekes/EAKR. Kesto 1.1.2016 – 31.5.2017

Kirjoittaneet Riku Kopra ja Jari Käyhkö

Kirjoittajat työskentelevät TKI-asiantuntijoina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratoriossa.