Kokeneet sirkusohjaajat näyttävät, miten ihmispyramidi rakennetaan. Ihmispyramidissa jokainen on vastuussa omasta paikastaan, ja sen avulla rakennetaan mm. sosiaalista luottamusta. Kuva: Henna Ström-Kallio

Sirkus voi näyttää nuorelle suuntaa

08.10.2018

Nuori kohtaa matkalla aikuisuuteen ja työelämään tekijöitä, jotka vaikuttavat hänen suuntaansa. Näillä kohtaamisilla voi olla merkittävä vaikutus nuoren tulevaisuuden valinnoissa ja kiinnittymisessä työelämään.

Tulevaisuuden työ- (Alanen & Ristimäki, 2018) ja Nuori mieli työssä (Airila & Nykänen, 2018) -tutkimusten perusteella tiedetään, etteivät nuorten työllistymisen taidot, työn odotukset ja työelämän arvomaailma kohtaa enää niin hyvin kuin ennen. Samalla puhutaan nuorten työkyvyttömyydestä ja alakuloisuudesta. Yhteiskunnan nopean muutoksen vuoksi nuoret kokevat epävarmuutta tulevaisuuden työelämästä.

Elämäntaitoja työelämään

Työelämässä elämäntaitojen merkitys tulee korostumaan. Rohkeus toimia sekä sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot avaavat nuorille ovia. Nuoren asenne työhön ja kyky oppia uutta ovat keskeisiä taitoja. Onneksi nämä kaikki taidot ovat opittavissa ja harjoiteltavissa. Nuori tarvitsee rinnalla kulkijoita, empatiaa ja kohtaamisia sekä turvallisia yhteisöjä, joissa näitä taitoja voi harjoitella. (Alanen & Ristimäki, 2018).

Vaikka suurin osa nuorista voi hyvin, on yhteiskuntamme kasvava eriarvoisuus vakava ongelma (Razyar, 2018). Aikaisemmin on voinut tehdä töitä ilman koulutusta, mutta tänä päivänä se ei ole enää mahdollista.

Jos jäädään koulutuksen ulkopuolelle, todennäköisyys syrjäytymiseen kasvaa. Tämän takia jokaisella nuorella tulisi olla harrastus, joka tarjoaa yhteisöllisen ympäristön ja kokemuksia nuorille omasta pärjäämisestä. Harrastusten kautta voi löytyä intohimo omaan juttuun, jonka jälkeen osaamisen kehittymiselle ei välttämättä näy loppua.

Joskus sen oman jutun löytäminen ottaa aikaa ja tähän on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tartuttu sosiaalisen sirkuksen hankkeessa. On nuoria, jotka eivät löydä itselleen sopivaa koulutuspaikkaa tai työtä. Yrittäjyyteen taidot eivät vielä kanna.

Circus Maximus -hankkeessa pyritään tavoittamaan näitä nuoria, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa suuntaansa, joiden suomen kielen osaaminen ei ole riittävällä tasolla tai jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen kehittämisessä.

Sirkuksesta ponnistuslauta työelämään

Mitä sitten opitaan itsestä ja työelämästä, kun harjoitellaan sirkustaitoja? Jos kokeneilta sirkuksen harrastajilta kysyy, vastaukseksi saa melko varmasti: monipuolisia valmiuksia. Heidän mielestään sirkustaidot toimivat työelämässä vaadittavien taitojen ponnistuslautana, ja tähän on kyllä helppo yhtyä.

Oman osaamisen tunnistamisessa ja kehittämisessä käytetään luovia itse- ja ryhmäarviointimenetelmiä. Kuva: Henna Ström-Kallio

Sirkustoiminta kasvattaa yhteistyötaitoja, esiintyminen opettaa ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutustaitoja, näytöksiin valmistautuminen koordinointi- ja itseohjautumistaitoja. Ryhmässä tehtäviä temppuja ei voi tehdä ilman luottamusta ja toisen ihmisen arvostamista, yksilötemput harjoittavat epäonnistumista, sinnikkyyttä ja toistojen kautta onnistumisen oivaltamista. Sirkuksen menetelmät auttavat nuoria motivoitumisessa ja sitoutumisessa pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen toimintaan.

Sosiaalinen sirkus ei tarkoita vain pelkkiä sirkustemppuja harjoittelusalissa. Toki tärkeää nuorille on tarjota ympäristö kokeilla omia taitoja ja viettää vapaa-aikaa, mutta hankkeessa rakennettu toimintamalli tähtää konkreettisten harjoitteiden kautta nuoren vahvistuneeseen itsetuntoon ja omien taitojen sekä osaamisen tunnistamiseen. Innostavien ja positiivisten osallisuuden kokemusten myötä nuoret saavat osaamista, jonka avulla jatkopoluille siirtyminen voi tuntua helpommalta.

Nuorille tulisi opettaa elämäntaitoja yhä systemaattisemmin mitä moninaisimmissa oppimisympäristöissä. Nuoret suhtautuvat työntekemiseen positiivisesti, mutta tarvitsevat osallisuuden kokemuksia kasvaakseen työelämään. Nuori sukupolvi kannattaa opetella tuntemaan ja ottaa rinnalle kasvamaan. Yksikin nuoren kohtaaminen voi olla merkityksellinen ja suuntaa antava.

Sosiaalisen sirkuksen toiminnan kokeilu toteutetaan osana Circus Maximus -hanketta. Koordinoinnista vastaa Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, joka on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttaja on Haminan Teinisirkus, ja yhteistyökumppaneina toimivat Haminan kaupunki ja Harjun oppimiskeskus. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Hämeen Ely-keskukselta. Hanketta voi seurata Teinisirkuksen Facebookin ja Instagramin sivuilla @haminanteinisirkus ja #circusmaximus

Lähteet:

Airila, A. & Nykänen, M. (2018) Nuori mieli työssä: Onnistumisen iloa ja alakuloa – S-ryhmä tutki nuorten työhyvinvointia ja odotuksia työelämälle. Haettu 17.9.2018 osoitteesta http://www.tyoelama2020.fi/ajankohtaista/uutiset/tutkimukset_ja_selvitykset/nuori_mieli_tyossa_onnistumisen_iloa_ja_alakuloa_s-ryhma_tutki_nuorten_tyohyvinvointia_ja_odotuksia_tyoelamalle.5839.news

Alanen, O. & Ristimäki, M. (2018) Tulevaisuuden työ -raportti. Haettu 14.9.2018 osoitteesta https://www.nuori.fi/wp-content/uploads/2018/07/Tulevaisuuden_ty%C3%B6_raportti.pdf

Razyar, N. (2018) Helsingin apulaispormestarin esitys Nuori mieli työssä –seminaarissa 23.8.2018 Helsingissä.

Kirjoittanut Henna Ström-Kallio

Kirjoittaja on restonomi YAMK, joka työskentelee projektipäällikkönä Circus Maximus -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.