Villages on Move Baltic -hanke vieraili Liettuassa leijatapahtumassa. Mukana hankkeen toteutuksessa on ollut satoja opiskelijoita viidestä eri maasta. Kuva: Ville Eerikäinen

Uusi karttasovellus kokoaa liikuntaideat ympäri Baltiaa

16.12.2018

Liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat sairaudet ovat saaneet kyytiä Suomessa, Tanskassa ja Baltiassa jo kahden vuoden ajan. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Juvenia kumppaneineen on liikuttanut kokeilukulttuurin hengessä yli 10 000 ihmistä Itämeren alueen maaseudulla. Maaseudulla liikutaan vähemmän kuin kaupungeissa, joten vinkkejä ja kannustusta tarvitaan.

Kuva: Elina Kuisma

Kokeilukulttuurilla tarkoitetaan muutosten edistämistä ideoimalla, tekemällä ja käytännössä testaamalla. Villages on Move Baltic -hankkeessa on muun muassa kierretty sporttivaunulla ympäri Baltiaa kesällä 2018 innostamassa ihmisiä mukaan uusiin liikuntaideoihin. Kiertueen päättyessä Suomeen Savonlinnassakin osallistuttiin Linnanneitokierrokselle.

Viidessä maassa on hankkeen aikana järjestetty 70 ideakilpailua ja yli 600 eri tapahtumaa sekä luotu karttapohja, johon kuka tahansa voi jakaa oman liikuntaideansa. Yli 500 ideaa sisältävä karttapohja löytyy osoitteesta www.villagesonmove.com

Kartasta voi hakea ideoita erilaisin kriteerein ja kohderyhmittäin. Tapahtumia, kilpailuja ja pelejä löytyy lapsille, aikuisille ja senioreille tanssista lumenveistoon, yöjuoksusta keppihevoskisaan.

Yhteensä tapahtumiin on osallistunut 10 000 ihmistä hankkeen kumppanimaissa Suomessa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Nettisivuilla on jaossa kuvaus kokeilukulttuuritoiminnasta ja Pelikirja, johon kootut eri-ikäisten pelit ja leikit innostavat tutkimaan ja kokeilemaan liikunnan eri muotoja.

Liikuntaideoita ja innostusta maaseudulle tarvitaan

Maaseutualueet ovat hyvin samanlaisia Suomessa ja Baltiassa: maaseudun asukkailla on rajalliset mahdollisuudet harrastaa järjestettyä liikuntaa. Joskus ei rahallakaan löydy liikuntaharrastuksia, joihin olisi aikaa tai muuten mahdollisuutta. Tutkitusti maaseudulla asuvat ovat passiivisempia liikkumisessa kuin kaupunkilaiset. Fyysinen työ on vähentynyt, kuten kaikkialla Euroopassa.

Liikkumisen ilo lähtee omaehtoisuudesta ja yhdessä tekeminen lisää hyvää oloa ja sitoutumista. Kun idea syntyy paikallisesti, siitä on mahdollista tulla pysyvää toimintaa. Mukana on myös itse keksimisen ilo. Toisaalta muualla luodut ideat innostavat kokeilemaan jotain aivan uutta. Hankkeen toiminta onkin perustunut ideoiden vaihtoon ja levittämiseen.

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää yhteiskunnalle

Kuvat: Elina Kuisma

Villages on Move Baltic -hankkeen päätösseminaarissa Liettuan Birstonasissa puhunut Suomen Olympiakomitean yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Ilmari Nalbantoglu vaatii liikkumattomuudesta aiheutuvien ongelmien ottamista vakavasti Suomessa. Hän kannustaa kiinnittämään huomiota liikkumattomuuden kustannuksiin ja painottaa, että tilanteen parantaminen edellyttää poliittista kiinnostusta ja muutosta rakenteissa: liikunta tulisi nähdä päätöksenteossa terveyden edistämisenä, ei enää viihteenä ja vapaa-ajanviettona.

– Ne jotka liikkuvat, tekevät sitä yhä enemmän. Passiiviset ovat samalla yhä passiivisempia, Nalbantoglu summaa ja näkee, että kokeilujen kautta ja innostamalla ihmisiä uudenlaisiin tapoihin liikkua voidaan saada hyviä tuloksia aikaan.

Syrjäseuduilla kyläkoulujen lopettaminen ajaa lapset istumaan pitkiä matkoja busseissa ja takseissa, eikä iltaisin ole välttämättä mahdollista harrastaa liikuntaa ainakaan järjestetysti.

– Koska Etelä-Savo on Suomen sairastavimpia maakuntia monilla eri mittareilla, on tärkeää, että meillä luodaan myös ratkaisuja ja kasvatetaan uutta sukupolvea ottamaan liikkuminen osaksi arkipäiväänsä. Tässä on liikuntahankkeen ydin paikallisesta näkökulmasta, sanoo Etelä-Savon Liikunta ry:n aluejohtaja Heino Lipsanen.

Villages on Move –kokeilukulttuuri-ideologia jatkuu vuonna 2019, jolloin Suomen, Belgian, Portugalin ja Liettuan toimijaverkosto toteuttaa eurooppalaista liikuntahanketta seminaarisarjalla ja laajentaa verkostoa edelleen.

Villages on Move Baltic

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kumppaneina hankkeessa ovat Etelä-Savon Liikunta ESLi ry, Lääne-Viru College, Latvian Rural Forum, Kauno Kollegija Liettuasta ja UCL University College Tanskasta. Rahoitus on vuosina 2017–2018 yhteensä n. 400 000 euroa, josta Erasmus+ Sport -ohjelma rahoittaa 80 prosenttia.

Kirjoittaneet Marita Mattila ja Heidi Miettinen

Marita Mattila työskentelee projektipäällikkönä ja Heidi Miettinen TKI-suunnittelijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.