Tärkeintä XLABissa on saada kokemuksia eri toimintamalleista ilman pelkoa epäonnistumisesta. Epäonnistua voi vain, jos uusista kokeiluista ei opita mitään.

XLABista tulee ideoiden ja yrittäjyyden kokeilutila

08.10.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampus rakentuu Kotkansaarelle kaupungin sydämeen. Xamkissa valmistaudutaan uuteen kampukseen erilaisten hankkeiden ja yhteistyökumppanuuksien avulla.

Xampus innovaatioekosysteeminä -hankkeessa on visioitu uuden kampuksen master plan, ja yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa on toteutettu liikenneanalyysia kampuksen sijaintimuutoksen vaikutuksista.

Kampuksen uutta sijaintia Kotkansaarella testataan XLAB-hankkeessa kokeilutilan ja digitaalisen alustan avulla. Kotkansaarelle perustettavassa kokeilutilassa järjestetään erilaisia tapahtumia, toteutetaan Xamkin yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä TKI-toimintaa.

Mahdollisuus kehittää ja testata

Kokeilutilan lisäksi avataan digitaalinen ja vuorovaikutteinen alusta, jonka avulla kuka tahansa voi ilmiantaa idean hyvästä kokeilusta tai tapahtumasta. Tavoitteena on mahdollistaa uusien toimintamallien kehittäminen ja testaaminen yhdessä yritysten, kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tilan on tarkoitus edistää myös startup-toimijoiden ja Xamkin Verstas-oppimisympäristöjen toimintaa.

Fyysinen kokeilutila haetaan Kotkansaarelta vapaina olevista tiloista, ja tila on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa. Kokeilutilan toivotaan mahdollistavan useita samanaikaisia kokeiluja ja tavoitteena on saada onnistumisia ja oppia toimivista tavoista ja menetelmistä.

Tämän hetken suunnitelmissa ovat meet&greet -tyyliset tapahtumat yrityksille ja opiskelijoille, eri alojen hackathonit ja kaupunkilaisille suunnatut osallistavat tapahtumat. Mutta myös aivan jotain uutta!

Keväällä 2019 on suunnitelmissa toteuttaa rohkea rekrytilaisuus, eSport- ja Co-creation week -tapahtumat. Tänä syksynä Kotkassa järjestetään tilaisuus, jossa esillä Xamkin alumnien onnistumistarinoita ja alueen menestyjiä.

Miten yrittäjyys näkyy XLABin toiminnassa?

XLAB-hankkeen toiminta tulee vahvasti tukemaan myös startup-kokeiluja ja esistartup-vaiheessa olevien yritysideoiden eteenpäinviemistä. Tila tarjoaa tapahtuma- ja toimitiloja myös yrittäjyyteen tähtäävien opiskelijatiimien käyttöön.

Tilalla pyritään tukemaan startup-henkisten uuden liiketoiminnan luomiseen tähtäävien hankkeiden toimintaa kokoamalla verkostoa ja toimintoja XLAB -tilan ympärille syntyvään verkostoon. XLAB panostaa alueen yrittäjyysekosysteemin vahvistamiseen tuoden oppilaitosten ja alueen muiden toimijoiden yhteiset kohtaamis- ja kokeilutilat kaikkien ulottuville.

XLAB mahdollistaa myös yritysten ja opiskelijoiden verkostoitumisen avoimessa olohuonemaisessa ympäristössä, joka on avoin kaikkien alojen toimijoille. XLAB-tiloissa tullaan järjestämään mm. meet&greet-tapahtumia, joissa yrittäjät pääsevät mentoroimaan ja sparraamaan yrittäjiksi aikovia opiskelijoita.

Aluekehitysyhtiö Cursor tulee omassa työpaketissaan keskittymään uuden kampuksen rinnalle rakentuvan tapahtuma-areenan tulevien ja tarvittavien palvelujen testaamiseen ja kokeiluun. Cursor selvittää myös tapahtuma-areenan toimintojen ympärille syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Rohkeasti kokeilemaan

XLAB -hanke antaa korkeakoululle mahdollisuuden rohkean kokeilukulttuurin edistämiseen. XLABin tavoitteena on tunnistaa uudet tavat kehittää ja toteuttaa korkeakoulun TKI-toimintaa ja yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Tärkeintä on saada kokemuksia eri toimintamalleista ilman pelkoa epäonnistumisesta.  Kuten kokeilukulttuurissa, myös XLABissa voidaan epäonnistua vain, jos uusista kokeiluista ei opita mitään. XLAB toivottaa kaikki toimijat kokeilemaan rohkeasti yhdessä!

XLAB on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston EAKR -rahoituksella. Hanke toteutetaan 1.8.2018. – 31.5.2020.

www.xamk.fi/XLAB

Kirjoittaneet Anni Lippo ja Maarit Vahvanen

Lippo työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XLAB – yhteys yrityksiin -hankkeessa TKI-asiantuntijana ja Vahvanen hankkeen projektipäällikkönä.