Yrittäjän on syytä olla perillä lakisääteisistä kustannuksista, erityisesti ennakkoveroista ja arvonlisäveroista. Nämä voivat joskus yllättää uuden yrittäjän. Kuva: Pixabay


Kirjanpitäjä näkee mahdollisuudet ja kompastuskivet

08.10.2018

Sari Huurtomaa on pitkän linjan tilitoimistoyrittäjä Lappeenrannasta. Vuosien saatossa hänelle on kertynyt paljon kokemusta siitä, millaiset yrittäjät tai yritykset pärjäävät ja millaisista tulee tähdenlentoja.

Huurtomaa on toiminut alalalla 1980-luvun alusta, vuodesta 1994 päätoimisesti. Hänen yrityksensä Tilitoimisto Huurtomaa on perustettu vuonna 1978 maatalouskirjanpitotoimistoksi. Tällä hetkellä yritys työllistää Huurtomaan lisäksi yhden henkilön.

Nykyään asiakaskunta koostuu pääasiassa liikekirjanpitoasiakkaista. Asiakkaina on rakennusalan yrityksiä (mm. maanrakennus, talonrakennus, korjausrakentaminen), logistiikka-alalla toimivia yrittäjiä, parturi-kampaajia ja muita ”käsityöläisiä”, pizzerioita, yhdistyksiä ja monia muita, edelleen myös maatalousalan yrittäjiä.

Kirjanpitäjä näkee läheltä

Sari Huurtomaa kertoo, että toimivasta liikeideasta ja järkevästä kustannusrakenteesta huolimatta yritystoiminta voi alkumetreillä kaatua inhimillisiin tekijöihin.

Kirjanpitäjänä näkee hyvin läheisesti, miten yritystoiminta taloudellisesti pyörii. Liikeidean on oltava toimiva ja muutoinkin yrityksen kustannusrakenteen elinkelpoinen. Nämä ovat asioita, jotka ovat yleensä kaikille yrittäjäkandidaateille itsestäänselvyyksiä. Huurtomaa on kuitenkin saanut myös nähdä, että toimivasta liikeideasta ja järkevästä kustannusrakenteesta huolimatta yritystoiminta voi etenkin alkumetreillä kaatua myös inhimillisiin tekijöihin.

– On tärkeää, että yrittäjä etsii itselleen luotettavan ja taitavan kirjanpitäjän. Erityisesti aloilla, missä koneisiin tai laitteistoihin investoidaan suuria summia rahaa, ei ole itsestään selvää, miten ne merkataan kirjanpitoon. Oikealla verosuunnittelulla voidaan saada veronmaksuvelvoitetta vähennettyä merkittävästi, toisaalta virheellisellä ilmoittelulla voidaan joutua maksamaan veroja, joita periaatteessa ei olisi tarvinnut maksaa. Investointien jaksotukset tilivuodelle on syytä tehdä harkiten.

Lainsäädäntö pitää tuntea

Yrittäjän on myös syytä olla perillä lakisääteisistä kustannuksista, erityisesti ennakkoveroista ja arvonlisäveroista. Nämä voivat joskus yllättää uuden yrittäjän ja aiheuttaa kassakriisin, mikä voi pahimmillaan kaataa uuden yrityksen. Näissäkin taitava kirjanpitäjä auttaa paljon.

– Joskus on käynyt myös niin, että saadessaan ensimmäisen suuremman tilityksen uusi yrittäjä innostuu rahasta niin paljon, että unohtaa suunnitella tulevia kuluja vaikkapa juuri noiden äsken mainittujen kuluerien suhteen. Näin on minunkin asiakkailleni joskus käynyt. Erityisesti urakkaluonteisessa työssä tämä voi olla aloittelijan kompastuskivi.

Uusi yrittäjä joutuu usein rekrytointikysymysten ääreen jo alussa. Joskus tämä vaihe voidaan osittain ohittaa perustamalla yritys yhdessä muiden alan osaajien kanssa, mutta tuolloinkin on syytä muistaa bisnesmaailman realiteetit, jotta yrityksessä työskentelevien osaamisprofiilit varmasti tukisivat toisiaan:

– Monia työtehtäviä voi nykyään korvata automaatiolla, mutta bisnesmaailmassa on edelleen vallalla käytäntö, että ihmiset ostavat ihmisiltä. Kuluttajapuolella verkkokauppoja käytetään paljon, mutta tämä ei päde bisnesmaailmassa. Jos liikeidea on sellainen, että toimitaan selkeästi bisnesmaailmassa, on tuotteen tai palvelun myyntityö tehtävä tämän periaatteen mukaan alusta alkaen.

Onnistunut rekrytointi tie kasvuun

Työntekijän rekrytointi on etenkin aloittavalle yrittäjälle aina merkittävä investointi. Työntekijällä on paljon lakisääteisiä oikeuksia. Suurelle työnantajalle ”työntekijäriski” on helpommin hallittavissa, sitä vastoin pienyritykselle epäonnistuneesta rekrytoinnista voi aiheutua liikevaihtoon suhteutettuna rajuja tappioita. Pienyrittäjällä on hyvin rajatut resurssit rekrytointien hoitamiseen ja usein palkoillakin voi olla hankalaa kilpailla. Toisaalta, onnistuneet rekrytoinnit ovat avain kasvuun.

– Työntekijäkandidaatin haastattelu on hyvin dynaaminen tilanne. Aluksi usein käydään läpi perinteiset asiat, kuten aiempi kokemus, koulutus, muut taidot ja kartoitetaan persoonaa. Haastattelussa kuitenkin aina persoonat kohtaavat, ja on syytä muistaa, että myös haastattelija myy siinä omaa firmaansa. Hänen on pystyttävä osoittamaan hyväksi havaitsemalleen kandidaatille, miksi hänen kannattaisi tulla ”meille” töihin. Toisaalta haastattelussa ihmiset usein kertovat, millaisia työntekijöitä he haluaisivat olla, ei millaisia ovat. Verifikaation löytäminen on aina tärkeää, puolin ja toisin.

Yrittäjyydellä on etunsa

Yrittäjyyden etu on siinä, että yrittäjä saa työstään saavuttamansa taloudelliset ansiot ja voi suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti.

– Monilla palkkatyöntekijöillä ei tällaista etua ole. Pätkätyöläiset joutuvat lisäksi vielä varautumaan siihen, että työt voivat loppua koska vain riippumatta siitä, kuinka hyvin on työnsä tehnyt. Yrittäjänä toimiessa voi suoraan vaikuttaa oman työnsä hinta-laatusuhteeseen ja tämän kautta myös asiakastyytyväisyyteen ja tilausten jatkumiseen. Tietenkään lomaoikeuksia ja lomarahoja ei yrittäjä saa, mutta vastaavasti mahdollisuus suunnitella omia töitä tai vapaakausia on usein parempi verrattuna palkkatyöläisiin.

Kirjoittanut Elias Altarriba

Kirjoittaja työskentelee COMPLETE-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.