MiniMikkelin yhteistyökumppanit ja yhteisöpedagogiopiskelijat yhteisessä työpajassa 14.2.2018. Kuva: Eeva Kuoppala

MiniMikkeli yhdistää ja yllyttää kokeilemaan

07.03.2018

MiniMikkeli on Mikkelin kuudesluokkalaisille suunnattu pelillinen oppimiskokemus yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Tänä keväänä tapahtuma järjestetään kolmatta kertaa ja jälleen mukana on suuri joukko Xamkin opiskelijoita. Kaiken kaikkiaan tapahtumaa on toteuttamassa lähes sata opiskelijaa viidestä eri koulutuksesta.

MiniMikkeli on kasvanut nopeasti ja muotoutunut monialaiseksi oppimisympäristöksi, joka on aktiviinen ympäri vuoden. Xamkin opiskelijoiden lisäksi mukana ovat kaikki Mikkelin alueen kuudesluokkalaiset opettajineen.

Opiskelijoiden ja oppilaiden lisäksi tapahtuma koskettaa myös yli kymmentä paikallista yritystä ja yhteisöä. MiniMikkelissä yritykset ja opiskelijat yhdistävät konkreettisesti voimansa yhteisen päämäärän tavoittelemiseksi.

Kevyet kokeilut kehittämisen perustana

MiniMikkeli on rakennettu kokeilemalla kehittäen. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että toteutuksessa on edetty pienin askelin ja onnistumisten kautta. Onnistumiset ovat ruokkineet onnistumisia, ja epäonnistumiset ovat tuottaneet uusia kehittämisaihioita.

MiniMikkeliä ei ole suunniteltu neuvotteluhuoneissa, vaan se on rakennettu pala kerrallaan. Tämän vuoden toteutukseen on tuotu uutena elementtinä vaihtoehtoisia, ennakkoon suoritettavia valmistautumisvaihtoehtoja alakouluille. Kokeilemme siis erilaisia tapoja valmistautua MiniMikkeli-tapahtumaan. Näiden kokeilujen pohjalta laaditaan jatkoa varten uusia malleja ja ohjeita. Lisäksi tuomme itse tapahtumaan mukaan uusia digitaalisia ratkaisuja MiniMikkeli-sovelluksen muodossa.

Jotta kehittäminen ei keskittyisi liikaa paikalliseen toimintaan, on tällä hetkellä työn alla opinnäytetyönä tehtävä esiselvitys MiniMikkelin kaupallistamisesta ja mahdollisuudesta kansainväliseen levitykseen. Kaikkien näiden kolmen kehittämistoimenpiteen takana ovat tietysti Xamkin opiskelijat.

MiniMikkeli yhdistää opiskelijat ja yritykset

MiniMikkelin yhteistyökumppanit arvostavat konseptin paikallisuutta ja ketteryyttä. Yhteisten suunnittelutilaisuuksien lisäksi keräämme kumppaneilta kehittämisehdotuksia ja muita kommentteja säännöllisesti.

Esimerkiksi viime vuonna valmistuneen opinnäytetyön mukaan yhteistyökumppanit toivoivat MiniMikkelille enemmän näkyvyyttä. Tähän toiveeseen olemme tänä vuonna vastanneet siten, että MiniMikkelille on perustettu oma mediatiimi, joka vastaa ennakkoon tapahtuman viestinnästä muun muassa tuottamalla sisältöä sosiaalisen median kanaviin.

Tämän vuoden toteutuksessa olemme huomioineet entistä paremmin koko verkoston osallistumisen suunnittelemiseen. Ystävänpäivänä Xamkin Xinnossa järjestettiin tilaisuus, jossa kaikki mukana olevat yritykset ja tapahtuman toteutuksesta vastaavat yhteisöpedagogiopiskelijat ideoivat seuraavia kehitysaskeleita.

Yritysten rooli yhteistyökumppanina on tärkeä, ja jokainen yritys osallistuu tapahtuman toteutukseen omien mahdollisuuksiensa mukaan. Yhteistyön ehdot rakennetaan aina tapauskohtaisesti. Edellytämme sitoutumista, mutta myös yrityksen tarpeet ja toiveet huomioidaan.

Opiskelijoiden rooli yhteistyössä on toimia Xamkin edustajana yrityksen suuntaan. Yhteistyön rakentaminen edellyttää toimivaa vuorovaikutusta, muun muassa säännöllisten tapaamisten muodossa.

Menestyksekäs vuosi 2017

MiniMikkelin käytännöllisyys ja monimuotoisuus on huomattu myös muualla kuin Mikkelissä. MiniMikkeli sai toukokuussa 2017 ammattikorkeakoulupäivillä valtioneuvoston kanslian tunnustuksen kokeilukulttuurin edistämisestä.

Tämän lisäksi MiniMikkeli pääsi mukaan eurooppalaiseen EAPRIL-konferenssiin. MiniMikkeli nimettiin kolmen parhaan joukkoon Best Research and Practice Project -sarjassa. Voittoa ei kilpailusta tullut, mutta sitäkin arvokkaampaa tunnettuutta ja hyvää palautetta. Hämeenlinnassa järjestetyssä konferenssissa oli mukana yli viisisataa eurooppalaista opetuksen alan ammattilaista. Kilpailussa kriteerinä olivat vaikuttavuus sekä tieteellinen tausta. MiniMikkeliä pidettiin todella mainiona esimerkkinä yhteistyön voimasta sekä sen vaikuttavuutta toimintaympäristöön kiiteltiin.

Tieteellinen tutkimus antaisi lisää uskottavuutta

MiniMikkeli on paikallinen tuote, joka vaikuttaa vuosittain välittömästi noin kahdeksansadan ihmisen elämään. Tämä luku koostuu pelkästään MiniMikkelin osallistujista eli esimerkiksi oppilaista opettajineen, Xamkin opiskelijoista opettajineen sekä yhteistyökumppaneista. MiniMikkeli on siis jo nyt vaikuttava näyte yhteistyön voimasta.

Seuraava askel voisikin olla, että tämä todistetaan vielä tieteellisesti.

Kirjoittanut Pekka Pulkkinen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.