Jussi Kasurinen hahmottaa päämääräkseen saada aikaan jotain pysyvää, joka mahdollistaa sen, että näillä seuduilla löytyy töitä ja elämisen mahdollisuuksia tietotekniikan alalla myös jatkossa. Basistina hän on omien sanojensa mukaan huono.

Jussi Kasurinen luottaa peliohjelmointiin ja kyberiin

07.03.2018

Jussi Kasurinen, kuinka peliohjelmointi ja kyberosaaminen parantavat Kymenlaakson ja Etelä-Savon asukkaiden elämää?

“Peliohjelmointi, ja ylipäänsä viihteellinen ohjelmistotuotanto, on ideaali tapa kehittää ICT-sektorin osaamista maakunnissa, joissa ei ole vahvoja teknologiakeskittymiä. Käytännössä pelistudion tai pienen softatalon perustamiseen tarvitaan läppäri, lämmitetyt sisätilat ja yksi, mieluummin useampi, osaava henkilö kehittämään juttuja. Digitaaliset jakelukanavat tekevät alasta automaattisesti kansainvälistä, ja erityisesti peliala työllistää myös muitakin ihmisiä kuin pelkästään kovan linjan ohjelmistokoodareita. Kyberosaamisen tärkein myyntivaltti vastaavasti taas on sen kriittisyys; jokaisella itseään kunnioittavalla organisaatiolla nämä asiat pitäisi hoitaa kunnolla, ja kun kaikkialla on nykyään älykkäitä järjestelmiä, on osaajillekin kysyntää useammallakin teollisuuden ja talouden sektorilla.”

Mitä jokaisen tulee tietää kyberturvallisuudesta?

“Kyberturvallisuuden tärkein asia on huolehtia siitä, että pahimman mahdollisen tietomurron tapahtuessa organisaatio pystyy edelleen palaamaan normaaliin toimintaan nopeasti ja tehokkaasti. Kyberturvallisuus ei ole murtumaton linnake, joka oikein toteutettuna estää kaiken ilman poikkeuksia; nykyisistä järjestelmistä löytyy nyt ja varmasti jatkossakin aina uusia reikiä, joita tukitaan sitä mukaan kun niitä havaitaan. Lisäksi pitää myös ymmärtää, että osa kyberturvallisuutta on käytettävyys: paraskaan järjestelmä ei auta, jos sitä ei käytetä siksi koska se on hidas, kankea ja kohtuuttomasti häiritsee normaalia työntekoa.”

Miksi sinusta tuli tutkija?

“Itse päädyin tutkijaksi oikeastaan siitä syystä, että huomasin opiskeluaikanani olevani erittäin kiinnostunut uusista asioista ja siitä, että pääsen kokeilemaan asioita joita kukaan muu ei ole aiemmin kokeillut. Tietotekniikan pariin minut nuorena vetivät pääosin pelit, ja viihteellisten ohjelmistojen pariin löysin tieni takaisin samoihin aikoihin, kun ala itse kasvoi ”aikuisten oikeaksi” ohjelmistoteollisuuden muodoksi. Asioiden tutkiminen puolella, jota aiemmin ei ollut vakavasti tutkittu, oli suuri ja mielenkiintoinen haaste ja se minut lopullisesti käänsi pysymään tutkijanuralla.”

Mikä on päämääräsi tutkijana?

“Jaa-a, world-first-kirjat on jo kirjoitettu, eikä tältä alalta juuri Nobeleita jaella. Päämääränä varmastikin olisi aikaansaada jotain pysyvää, joka tuottaa ihmisille jos ei hyötyä niin ainakin iloa ja mahdollistaa sen, että täältä kolkalta löytyy töitä ja elämisen mahdollisuuksia tietotekniikan puolelta myös jatkossakin. Eikä parista kovatasoisesta kaikkien lukemasta ja viittaamasta artikkelistakaan haittaa olisi.”

Jussi Kasurinen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun digitaalisen talouden tutkimuspäällikkö,

Kotkan kampus

koulutus: viihteellisen ohjelmistotekniikan dosentti, ohjelmistotekniikan tohtori ja tietotekniikan DI

työura: tietokirjailija (2008-), yliopistotutkija (2006-2017), tutkimuspäällikkö (2017-)

harrastukset: elokuvat, lukeminen, kirjoittaminen ja maalaaminen, tupakoinnin lopettaminen ja olen myös huono basisti.

Kirjoittanut Pauli Potinkara

Kirjoittaja toimii TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.