Kuvassa näkyy pelien kehittämiseen ja tietotekniikkaan liittyviä laitteita kuten tietokoneen keskusyksikkö, isoja näyttöjä, kaiuttimia.

Opiskelijoille tarjolla mielekästä työharjoittelua omien projektien parissa

16.03.2021

Xamk Proto Studio tukee opiskelijoita ja heidän peli- ja digi-ideoitaan kohti julkaisua kesällä 2021. Opiskelijaprojekteissa opiskelijat pääsevät tutustumaan pelistudiomaiseen työskentelyyn tutussa toimintaympäristössä. Yhteisessä tekemisessä korostuvat vuorovaikutteinen oppiminen, osaamisen jakaminen ja yrittäjämäiset toimintatavat mielekkäällä tavalla.

Xamk Proto Studio ja Xamk Game Studios tarjoavat yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille mahdollisuuden päästä työharjoitteluun pelistudiota simuloivaan ympäristöön Kesäharkka 2021 -harjoittelussa.

Motivaatiota työskentelyyn tuo erityisesti opiskelijoiden omien projektien kehittäminen sopivan kokoisissa tiimeissä. Tiimeihin tarvitaan monen alan osaajia kuten ohjelmoijia, pelisuunnittelijoita, tuottajia sekä liiketalouden osaajia.

Tiimityöskentelyyn panostetaan rekrytoimalla opiskelijoita useammasta eri koulutuksesta ja tarjoamalla hyvä alusta yhteistyön kehittämiselle fyysisestä sijainnista riippumatta. Opiskelijoille pyritään tarjoamaan pelistudiomaisia työskentelytiloja Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin kampuksilta – luonnollisesti Covid-19-tilanne huomioon ottaen.

Opiskelijoiden käytettävissä on mahdollisuuksien mukaan kampusten ja Xamk Game Studiosin tarjoamat teknologiat, kuten liikkeenkaappauspuku ja äänistudio.

Yhteistyö on voimaa

Peliprojektien onnistunut kehittäminen vaatii opiskelijoilta yhteistyötä sekä keskenään että monien ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pelistudiomainen ympäristö ja yrittäjämäiset toimintatavat luovat hyvät edellytykset kehittää yhteistyötaitoja ja rakentaa verkostoja alan osaajien kanssa.

Projektien edetessä opiskelijoille tarjotaan sparrausta yhteistyössä sekä pelialan yritysten että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin alumnien kanssa. Yhteistyöneuvottelut pelialan yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa on jo aloitettu.

Opiskeljoille tarjotaan paikallista pelialan tietämystä ja tukea koko projektityöskentelyn ajan. Tarkoituksena on tuoda opiskelijat mahdollisimman lähelle yritysrajapintaa, ja toivottavasti yhteistyö jatkuu myös harjoittelujakson jälkeen.

Prototyypistä hyötyä tulevaisuudessa

Työharjoittelun tavoitteena on saada opiskelijoiden projektit ainakin prototyyppiasteelle harjoittelun aikana. Prototyyppi tai demo pelistä tai digitaalisesta tuotteesta on käytännössä pakollinen, jos haluaa hakea esimerkiksi rahoitusta peliprojektilleen tulevaisuudessa, tai jos haluaa tietää, onko ideasta kannattavaksi liiketoiminnaksi asti.

Työnhaussa pelialalla on yhä kasvavassa määrin tärkeää, että hakijalle on kertynyt kokemusta idean kehittämisestä valmiiksi tuotteeksi. Tätä varten opiskelijoille halutaan tarjota hyvät edellytykset kehittää omia taitojaan koko kehityskaaren tiimoilta.

Pelialan työnhaussa korostuu portfolion olemassaolon tärkeys – ja mikä olisikaan parempaa portfoliomateriaalia kuin esimerkiksi Steam-pelikaupassa julkaistu peli.

Xamk Game Jam 2021 osana opiskelijoiden rekrytointia

Kesäharkka 2021 -rekrytointia on jo aloitettu markkinoimaan opiskelijoille. Rekrytointiprosessista on pyritty luomaan mahdollisimman samanlainen kuin työelämässäkin. Harjoitteluun hakemista varten on avattu rekrytointilomake, jonka täyttämällä opiskelijat voivat kertoa tarkemmin omasta osaamisestaan ja kiinnostuksen kohteista tulevissa projekteissa.

Hakijat myös haastatellaan, ja samalla he saavat palautetta hakemuksestaan sekä vinkkejä tulevaisuuden työnhakuja varten. Rekrytointiprosessin aikana haetaan jo valmiita peli-ideoita ja mahdollisia pelidemoja jatkokehitettäväksi Kesäharkka 2021 -harjoittelussa.

Rekrytointi toteutetaan helmi- ja maaliskuun aikana, ja se tulee huipentumaan Xamk Game Jam 2021 -tapahtumaan. Game Jam -tapahtumassa on tarkoitus rakentaa annetusta aiheesta peliraakile 48 tunnin aikana.

Game Jam järjestetään 26.–28.3. digitaalisella alustalla, ja kaikki Xamkin opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan! Tapahtumasta syntyneitä peliraakileita voidaan viedä Kesäharkka 2021 -työharjoittelussa eteenpäin ihan julkaisuun asti.

Xamk Proto Studio on Otsakorven säätiön rahoittama hanke, jonka toteutusaika on 1.1.2021 – 31.12.2021.

Kirjoittanut Jani Ruotsalainen

Jani Ruotsalainen työskentelee Xamk Proto Studio -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.