Kaksi silmäparia näkee selvemmin, neljä korvaa kuulee paremmin. Parista saa tukea, kun oma ajatus katkeaa. Parhaimmillaan parin kanssa työskennellessä molempien hyvät puolet korostuvat. Kuva: Arja Hämäläinen.

Parisparraamme työhyvinvointia

02.04.2019

Konstit ovat monet, kun me Voi hyvin yritys -hankkeessa edistämme pien- ja yksinyrittäjien työhyvinvointia. Käytämme asiantuntijaluentojen ja vertaistyöpajojen lisäksi mentorointia. Olemme mentoroineet yritysten tekemiä työhyvinvointisuunnitelmia parisparrauksena syyskuusta 2018 alkaen.

Työhyvinvointisuunnitelma auttaa yrittäjää löytämään sopivia keinoja voida hyvin. Usein on kyse arkisista asioista, vaikkapa taukojen järjestämisestä tai kalenterin hallitsemisesta. Kun patoaa pari uuvuttavaa uomaa täällä, muodostuu rauhoittavia suvantoja toisaalle.

Sparraus tehostaa toimintaamme

Sparraaminen tai sparraus on alun perin urheilutermi. Nykyään sillä tarkoitetaan monenlaista valmennusta tai ohjausta, jolla tehostetaan yksilön tai ryhmän toimintaa. Sparraus vie ohjauskäsitettä dynaamisempaan ja lyhytkestoisempaan suuntaan, joten se lienee yksi ohjauksen megatrendeistä myös tulevaisuudessa.

Sparrausta voi kritisoida siitä, että se pinnallistaa ohjaustilannetta. Tuoko sparraus nykyelämän hektisyyden niillekin ohjauksen alueille, jotka hyötyisivät verkkaisuudesta ja kerta kerralta syvenevästä ohjausprosessista?

Järjestämme aikaa ja tilaa luovasti

Yrittäjän arki on usein täynnä työtä, ja sparraajatkin sätkivät monien tehtävien puristuksessa. Sparrausaikojen löytäminen on siis haasteellista. Parhaiten ne soljuvat joko työpäivän alkuun tai loppuun. Kutakin yritystä sparraamme keskimäärin kolme kertaa.

Ennen sparraustuokioita suunnittelemme ajankäytön ja ennakoimme esille tulevia kysymyksiä. Sparrauksen jälkeen katsomme yhdessä kirjauksemme läpi, jotta saamme mahdollisimman täsmällistä tekstiä työhyvinvointisuunnitelmaan.

Työntekijä ei aina voi vaikuttaa siihen, kenen kanssa hän töitään tekee. Onkin hyvä sopia jo työrupeaman alussa, milloin, missä ja miten hommia hoidetaan. Me jaoimme päävastuualueet asiantuntemuksemme mukaan. Parini sparraa yritysten johtamista, hallintoa ja esimiestyötä, kun taas minä vetreytän viestintää, työoloja ja fyysistä terveyttä.

Tapaamisten tarkoituksena on helpottaa yrittäjän työtä eikä suinkaan tuoda lisäpaineita, joten keskitymme luomaan rennon ilmapiirin. Myös ”tilan” käsitteen hahmottaminen luovasti ”ympäristöksi” auttaa. Neukkarin tunkkaisen lysähtäneisyyden sijaan olemme palaveeranneet kävelemällä aamu-usvaista Kymijoen vartta tai syyslehtien värittämää merenrantaa.

Konkreettinen hankaluus syntyy, kun kävelypalaverin asioita pitää kirjata. Me emme käytä tallennusvälineitä, koska haastattelujen purkaminen, litteroinnista puhumattakaan, vie liikaa aikaa saavutettuun hyötyyn nähden. Kirjoitamme tukisanat muistiin ja kirjaamme tulokset heti palaverin jälkeen.

Reflektoimme parina ja tiiminä

Välillä yhteyden saaminen kiireisiin yrittäjiin vie aikaa. Työparin kanssa olemme onnistuneet pitämään yllä toiveikasta ohjausmielialaa. Olemme myös uskaltaneet jättää valmiit tapaukset rauhaan: sparrausta ei kannata jatkaa, jos asiat on jo saatu etenemään yrittäjä- ja verkostovetoisesti.

Koko hanketiimin tuki on parisparrareille tärkeää. Tiimissämme työskentelevät myös projektipäällikkö, projektityöntekijä, Työterveyslaitoksen psykologi ja erityisasiantuntija. Kun parimuodostelmamme kiihkein into hetkeksi hiipuu, muut tiimiläiset sparraavat yhteiseen tavoitteeseen: levittäkäämme työhyvinvoinnin ilosanomaa!

Opimme parina ja parilta

Kaksi silmäparia näkee selvemmin, neljä korvaa kuulee paremmin. Parista saa tukea, kun oma ajatus katkeaa. Parhaimmillaan parin kanssa työskennellessä molempien hyvät puolet korostuvat. Pahimmillaan kumpikaan ei koe tulevansa ymmärretyksi tai saavansa aikaan tuloksia.

Parisuhdetta pitää hoitaa. Työparin kanssa on juteltava, jotta kommunikoinnin säröt eivät repeä hyytäviksi railoiksi. Pidämme tiivistä yhteyttä toisiimme ja yrittäjiin sekä sähköpostilla että yhteisellä Moodle-alustalla. Hanketiimin käytössä on myös yhteinen työtila henkilökunnan intranetissä.

Opin sparrauspariltani rohkeutta lähteä uusiin tilanteisiin ja kykyä ottaa puheeksi hankaliakin asioita. Työpariaan oppii yhteissessioissa tuntemaan monelta kulmalta. Parin on mahdollista työskennellä tiiviimmin ja joskus myös tehokkaammin kuin isomman tiimin. Siksi parityöskentely edustaa tulevaisuudenkin työnjakoa.

Kannustamme jatkuvaan työhyvinvointiajatteluun

Sparrattavamme ovat kokeneet saaneensa uutta näkökulmaa arjen työhyvinvointiin. Yrittäjiä motivoidaan voimaan hyvin hankeintervention jälkeenkin.

Kaikki sparratut yrittäjät korostavat vertaistuen merkitystä. Tuemme verkostoitumista järjestämällä työpajoja, joissa puhutaan liikunnasta, viestinnästä ja itsensä johtamisesta. Kannustamme yrittäjiä kokoontumaan hankkeen ulkopuolellakin.

Yritykset ovat vahvasti luomassa Kymenlaakson tulevaisuutta. Hyvinvoiva yrittäjä yrityksineen säteilee ympärilleen luovuutta, iloa ja tuloksellisuutta.

Voi hyvin yritys -hanke

Yhteistyökumppanit: Työterveyslaitos

Rahoittaja: Hämeen ELY, Euroopan sosiaalirahasto

Kesto: 1.1.2018 – 30.4.2020

Kirjallisuutta

Ikkonen Tiina 2017: Parityöskentely auttaa ajattelemaan luovasti. Artikkeli Xamkin READ-lehdessä 2/2017, julkaistu 3.10.2017. Osoitteessa https://read.xamk.fi/2017/luovat-alat/parityoskentely-auttaa-ajattelemaan-luovasti/; viitattu 11.1.2019.

Ikkonen Tiina 2017: Työpari on tehokkaampi kuin työryhmä. Artikkeli Xamkin READ-lehdessä 3/2017, julkaistu 14.12.2017. Osoitteessa https://read.xamk.fi/2017/luovat-alat/tyopari-on-tehokkaampi-kuin-tyoryhma/; viitattu 11.1.2019.

”Saanko vähän sparrata sua?” Lissun blogi ”Konsultin hyvä elämä”, julkaistu 3.7.2012. Osoitteessa https://konsultinelama.wordpress.com/tag/sparraaminen/; viitattu 28.2.2019.

Kirjoittanut Arja Hämäläinen

Hämäläinen työskentelee Voi hyvin yritys -hankkeen TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.