Työelämän muutoksessa organisaatiorakenteetkin muuttuvat. Yritysten toiminta pohjautuu entistä enemmän toimiville ja moninaisille verkostoille.

Finanssialalle harjoittelemaan heti opintojen ohella

08.10.2019

Suur-Savon Osuuspankki tarjoaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin liiketalouden opiskelijoille mahdollisuuden hypätä tekemään opintoihin liittyvää harjoittelua joustavasti opintojen ohella lukukauden aikana. Tämä haastaa perinteisen ajatuksen kesän aikana tehtävästä harjoittelujaksosta ja valmistaa nuoria työelämään.

Työ on suomalaisen hyvinvoinnin lähde Sitran mukaan. Yhä useampi työllistää jatkossa itsensä olipa toimiala mikä tahansa. Moni työskentelee välillä palkansaajana, välillä taas yrittäjänä tai molempia yhtä aikaa. Joustavuus on avainasemassa, ja toisaalta taas uusien mahdollisuuksien havainnoiminen ja niihin tarraaminen oma-aloitteisesti on tärkeää.

Monilla aloilla osa-aikaisuus luo uusia mahdollisuuksia työntekijöille vapautta yhdistää palkkatyö ja yrittäjyys. Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen ovat samaan aikaan kehittyneet ja saaneet uusia muotoja. Esimerkiksi kevytyrittäjyys, freelancer-toiminta ja osuuskuntayrittäjyys mahdollistavat entistä joustavamman siirtymisen palkkatyön ja itsensä työllistämisen välillä.

Organisaatiorakenteet korvautuvat verkostoilla

Olipa asiakaspalvelukanava kohtaaminen kasvokkain, puhelimitse, sähköisissä kanavissa tai vaikkapa sähköpostitse, henkilökohtainen palvelu on avainasemassa.

Palvelualalla asiakkaiden toiveet vaikuttavat pitkälti siihen, milloin työtä tulisi tehdä. Digitalisointi lisää palvelujen saatavuutta, ja luonnollisesti myös yritysten aukiolo- ja palveluajat ovat laajentuneet vastaavasti. Olipa asiakaspalvelukanava henkilökohtainen kohtaaminen kasvokkain, puhelimitse, sähköisissä kanavissa tai vaikkapa sähköpostitse, henkilökohtainen palvelu on avainasemassa.

Työelämän muutoksessa organisaatiorakenteetkin muuttuvat. Yritysten toiminta pohjautuu entistä enemmän toimiville ja moninaisille verkostoille. Verkostoissa toimiminen vaatii henkilöstöltä ja johdolta avarakatseisuutta, joskin parhaimmillaan toimiva verkosto on kuin viimeistä piirtoa myöten rasvattu kone, joka pystyy ketterästi muokkautumaan ja palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Joustavaa opiskelua käytännönläheisesti

Xamkin Mikkelin liiketalouden tradenomikoulutusohjelma uudistettiin täysin, ja syksyllä 2019 käynnistyi uusi monimuotokoulutus, jossa opiskelijat tulevat Mikkeliin kolmen viikon välein kolmeksi päiväksi. Lähipäivät eivät suinkaan ole luennointia, vaan aktiivista toimeksiantojen tekemistä, toiminnallisuutta, klinikka-muotoista toimintaa sekä yritysvierailuja ja -esittelyjä.

Lähipäivien välillä opiskelijat tekevät ohjattuja verkko-opintoja, jotka tukevat lähiopetusjaksojen tekemistä. Opiskelu-uudistuksen ohella uudistettiin myös opintoihin olennaisena osana kuuluva harjoittelu Suur-Savon Osuuspankin avustuksella.

Harjoittelu sujuvasti lukukauden aikana

Perinteisesti tradenomiopintoihin olennaisesti liittyvä työharjoittelu on toteutettu lukuvuoden loma-aikoina. Suur-Savon Osuuspankin tarjoamassa uudessa, palkallisessa harjoittelumallissa liiketalouden opiskelijat voivat kerryttää harjoittelua sujuvasti opintojen ohella lukukauden aikana, kiinnittyä työelämään mahdollisimman pian heti opintojen alussa sekä saada työkokemusta finanssialalta.

Koulussa opitut asiakaspalvelutiedot ja -taidot on helppo viedä käytäntöön välittömästi, ja samalla opiskelija alkaa rakentaa omia ammatillisia verkostojaan heti ensimmäisestä lukukaudesta lähtien.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusyksikössä.