Mielikuvissa perinteinen kapteeni yhä hukkuu laivan mukana.

Merenkulkualan työnkuva muuttuu

08.10.2019

Meriliikenne on maailman vanhin kuljetusmuoto. Tämän vuoksi merenkulku ja satamatoiminta ovatkin pitkään olleet hyvin perinteisiä aloja. Nämäkin alat ovat kuitenkin muuttumassa teknologisen kehityksen ja digitalisaation myötä.

Ihmisten mielikuvissa merenkulkuala saattaa usein näyttäytyä hyvin perinteisenä työnä. Monet ovat nähneet vanhoja elokuvia ja dokumentteja, joissa satamatyöntekijät purkavat ja lastaavat laivoja kuumassa auringonpaisteessa paitahihasillaan lapiot heiluen ja käyttäen pelkkiä lihasvoimiaan.

Myös kuva jäävuoreen törmänneen Titanicin kapteenista seisomassa komentosillalla viimeiseen asti on jäänyt ihmisten mieliin. Mutta entäpä jos siellä komentosillalla ei jatkossa seisoisikaan ketään? Mitä jos lastit jatkossa purettaisiin satamissa ilman että yksikään ihminen edes astuu laiturille?

Automatiikalla tehoa ja turvaa

Automaatio ja digitalisaatio ovat muuttamassa merenkulkualaa ja satamatoimintaa. Jo nyt isoissa satamissa on pitkälle automatisoituja ja robotisoituja laitteita ja toimintoja, esimerkiksi automaattinostureita ja automatisoituja terminaaleja, jotka vähentävät käsillä tehtävän työn tarvetta. Näiden laitteiden tarkoituksena on vähentää kustannuksia ja lisätä tehokkuutta sekä turvallisuutta.

Hyvin perinteisenä pidettyä luotsin työtä voidaan myös nykyään hoitaa etänä. Etäluotsauksessa luotsi opastaa maista merellä kulkevan aluksen maihin. Tällöin luotsia ei tarvitse enää kuljettaa laivalle ja takaisin.

Myös Suomessa luotsauslakiin (940/2003) on tehty vuoden 2019 alussa muutos, jonka perusteella etäluotsaus on mahdollista Liikenne- ja viestintäviraston myöntämällä luvalla. Luotsin työtehtävät muuttuvat merkittävästi, sillä etäluotsauksessa käytettävät menetelmät, tekniikka ja toimintamallit poikkeavat perinteisestä luotsauksesta. Lisäksi pitää kehittää uusia keinoja ympäristön ja liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi, sillä tilanteesta saatu kokonaiskuva on erilainen maista käsin kuin komentosillalla.

Miehittämätön alus joskus totta

Laivat voivat käytännössä kulkea myös kokonaan etäohjauksen avulla. Automaatiota käytetään laivoissa tällä hetkellä esimerkiksi etävalvonnassa ja ohjauksen automatiikassa. Myös laivojen täysautomaatioon ja etäohjaukseen tarkoitettua teknologiaa on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti.

Laivojen täysautomaatio johtanee lopulta täysin miehittämättömiin aluksiin. Tämä taas johtaa täysin uuden ammattikunnan syntymiseen eli laivojen etäohjauksesta vastaavan henkilöstön syntymiseen. Nämä henkilöt tarkkailevat laivan toimintaa ja liikkeitä ja ottavat aluksen tarvittaessa etäohjaukseen.

Automaattiohjauksessa olevien alusten uskotaan vähentävän esimerkiksi laivojen yhteentörmäyksiä, sillä yhteentörmäykset johtuvat useimmiten inhimillisistä virheistä. Automatiikan lisäys voi myös vähentää polttoaineen kulutusta ja pienentää laivojen päästöjä.

Automaatio vähentää henkilöstön tarvetta sekä laivoilla että satamissa, mutta saattaa lisätä kiinnostusta merenkulkualaa kohtaan myös sellaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa, jotka eivät muutoin alasta kiinnostuisi.

Kirjoittaneet Vappu Kunnaala-Hyrkki ja Olli-Pekka Brunila

Kunnaala-Hyrkki työskentelee TKI-asiantuntijana ja Brunila logistiikan tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.