Kuvassa Kouvolan muodin ja puvustuksen opiskelijat Jenna Väisänen (vas.), Päivi Asikainen, Emmi Lahtinen. Kuva: Riku Happonen

Kehitystyö on pitkäjänteistä yhteistoimintaa

09.12.2019

Kouvolassa järjestettiin vuoden 2019 Asuntomessut. Kaupunki valitsi useista hakijoista kolme oheiskohdetta, jotka olivat Taideruukki, Nuorisokeskus Anjala sekä Verlan tehdasmuseo. Talvella 2019 järjestettiin palaveri, jossa kaikki oheiskohteet yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kanssa alkoivat yhteiskehittämään toimintaansa kohti superkesää.

Tarjosimme oheiskohteista vastaaville toimijoille neljän työpajan sarjaa, joissa keskityttiin ymmärtämään messuasiakkaan palvelupolkua, tuotteistamaan heille uusia tuotteita ja palveluita sekä tarinallistamaan ne. Lopuksi keskityimme tärkeään myyntityöhön ja digitaalisiin myyntikanaviin.

Työpajoista syntyi yhteiskauppakonsepti, jollaista kehiteltiin jo vuonna 2017 edellisissä hankkeissa Manski Showroom -nimellä. Siinä yhden kassan takana oli kaikki tarjolla olevat usean yrityksen tuotteet, mikä valittiin myös 2019 kesän toiminta-ajatukseksi. Työpajoissa oli mukana oheiskohteiden lisäksi paikallista pk-sektoria eri toimialoilta Kymenlaaksosta. Yrittäjät toivoivat saavansa osan kesän matkailijoiden maakuntaan jättämistä euroista.

Asuntomessujen kauppakonsepti toimi oheiskohteissa eli niin Taideruukissa kuin Verlassakin, mutta keskitymme nyt erityisesti Taideruukin kauppaan. Kevään yhteiskehittämisen työpajoissa oli paikalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muodin ja puvustuksen opiskelijoita, joita yrittäjyysharjoittelu kiinnosti omien tuotteiden näytönpaikkana kesän sesongissa. Kevään aikana ja kauppakonseptin kehittyessä heille tarjoutui mahdollisuus tehdä tutkintoon kuuluvaa ammattiharjoittelua ja pyörittää kesällä kauppakonseptia yhdessä Taideruukki ry:n luovan alan yrittäjien kanssa osana heidän ammattiyhteisöään.

Ammattiharjoittelun yhteydessä opiskelijamme perustivat omat yrityksensä Osuuspankin kevytyrittäjyyden kautta ja saivat todellisen kuvan luovan alan yrittäjän arjesta sen todellisten kokemusten kautta.

Pilotista laajempaan yhteistyöhön

Kesän kokeilu tuotti hyviä tuloksia kaikille osallisille. Xamkin opiskelijat pääsivät lähemmäksi ammattiyhteisöä ja saivat oppia omien tuotteiden sekä muiden luovan alan yrittäjien tuotteiden myynnistä kuluttaja-asiakkaille asuntomessujen aikaan.

Taideruukki ry:n yrittäjäjäsenet hyötyivät kaupan aukioloajoista ja harjoittelijoiden työresurssista pystyen keskittymään messukesän muihinkin myyntikanaviin mm. messualueella olevassa Kouvola Shopissa, minkä Kouvola Innovation tarjosi osana hankekokonaisuuttaan showroom-tyyliin.

Jatkoa seuraa

Xamk Luova Yritysgeneraattori ja Finnish Design Academy -kehityshankkeiden kautta kokeilemme yhteisöllistä nuorten muotoilijoiden kauppakonseptia Kouvolan Taideruukissa syksystä 2019 syksyyn 2020. Kokeilu perustuu aiempiin onnistumisiin ja se tavoittelee erityisesti nuorten yrittäjyysasenteiden kasvua luovilla aloilla.

Tilaan voi tulla kokeilemaan oman tuotteensa menekkiä osana yhteiskauppakonseptia ammattilaisten kanssa. Yrittäjyyden oppimistyökaluna toimii esimerkiksi 4H yrittäjyysmalli, missä 13–28-vuotias nuori voi pienin panostuksin kokeilla yrittäjyyttä vaikkapa kesätyönä yksin tai yhdessä ystävän kanssa.

Toimintamallissa ammattikorkeakoulu tarjoaa tilan luovan alan yrittäjyyden edistämiseen ja Taideruukki ry yhdistyksenä tukee nuorten muotoilijoiden ammatti-identiteetin kasvua mentori-kisälli-mallilla. Tavoitteena on nostaa luovan alan yrittäjyyden kiinnostusta ja nuorten tulevaisuuden ammattilaisten uskoa omien tuotteiden kaupalliseen kannattavuuteen. Tilaa voivat hyödyntää myös muut Xamkin luovan alan opiskeluryhmät sekä kehitysprojektit.

Kymenlaakson ikimuistoinen kesä 2020 pian edessä

Kesällä 2020 järjestetään Kymenlaaksossa useita kansainvälisiä suurtapahtumia. Hyvä esimerkki on Suomen ensimmäiset MotoGP-kilpailut Iitin KymiRing-radalla, mikä tuo arvion mukaan jopa 100 000 turistia alueelle. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös luovan alan yrittäjille paikallisten tuotteiden myyntiin.

Kirjoittanut Riku Happonen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovilla aloilla.