Xlab Kotka -tilassa toteutetaan kevään aikana startup-polku, Road to *ship, joka suunnataan erityisesti esistartup-vaiheessa oleville opiskelijoille.

Xlab Kotka toimii vahvasti opiskelijayrittäjyyden tukena

29.03.2020

Xlab Kotka on toiminut vuoden ajan Kotkan keskustassa kokeilu- ja tapahtumatilana Xamkin, Cursorin ja sidosryhmien koulutuksille, kokouksille, työpajoille ja etätyöskentelyyn. Tiloja on hyödynnetty monipuolisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin TKI-hankkeiden tapahtumissa, erityisesti mikro- ja pk-yrityksille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Tila on palvellut myös esports-tapahtumissa, kuten ESGE -hankkeen NHL- turnauksessa joulukuussa. Tilaa on hyödynnetty myös opiskelijayrittäjyysyhdistys Patterin elokuvailtojen järjestämiseen, ja Xlabilla esitettiin Kotkassa kuvatun tv-sarja Aallonmurtajan ennakkonäytös kutsuvierastilaisuutena.

Kotkan Kantasatamaan sijoittuvan Xamkin uuden kampuksen ja Kotkan tapahtumakeskuksen yhteinen KampusAreena-ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti Xlab Kotka -tilaan ohjausryhmän kokouksiin. Monien erilaisten tapahtumakokeilujen jälkeen toimintaa siirretään kuluvan vuoden aikana vahvemmin opiskelijoihin ja etenkin opiskelijayrittäjyyden tukemiseen.

Rohkeasti yrittämään

Yrittäjyys on ollut jo aiemmin vahvasti esillä Xlab Kotkan tapahtumissa ja toiminnassa. Kesällä 2019 Xlab Kotka toimi *ship Startup Festival -tapahtumaa järjestävän opiskelijatiimin tapahtumatoimistona. Syksyn 2019 aikana tiloissa on järjestetty useita yrittäjyyttä tukevia koulutuksia ja tapahtumia sekä yrittäjyyteen kannustavia tilaisuuksia. Yrittäjien tukena toimii myös Kotkan yrittäjät ry, joka järjestää yrittäjyyspäivystystä tiloissa kerran kuukaudessa.

Kevään 2020 aikana Xlab-hanke kannustaa opiskelijoita yrittäjyysopintoihin ja -tapahtumiin. Toimenpiteet suunnataan aktiivisesti opiskelijayrittäjyyden edistämiseen. Xlab Kotka -tilassa toteutetaan kevään aikana startup-polku, Road to *ship, joka suunnataan erityisesti esistartup-vaiheessa oleville opiskelijoille. Road to *ship tähtää elokuun *ship Startup Festival -startup-tapahtumaan, mutta soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Polun tarkoituksena on antaa eväät oman idean kirkastamiseen ja kehitykseen *shipin ideakilpailua varten.

Yhteistyö tuo voimaa

Maaliskuun 11.-12. päivä järjestetään startup-toimintaa tukevien hankkeiden yhteisvoimin Startup BOOM -tapahtumat Kouvolan ja Kotkan kampuksella. Tapahtumissa on esillä Xamkin yrittäjyysopintojen lisäksi opiskelijayrittäjyysyhdistys Patteri ES, Kotkan yrittäjien yrittäjäpäivystys, yrittäjyysluento ja LinkedIn -workshop. Startup BOOM-tapahtuma käynnistää kevään startup-tapahtumien sarjan ja Road to *ship -polun.

Kickoff-tapahtuma, *shipYARD, järjestetään Xlab Kotka tilassa 28.3. Tapahtumaan voivat osallistua oman yritysidean kanssa tai ilman kaikki startup-henkiset sekä uuden kehittämisestä kiinnostuneet opiskelijat. Polku jatkuu viiden intensiivisen *ship ENGINE -työpajan sarjalla, joiden sisällöstä vastaavat alan osaavat mentorit ja asiantuntijat.

Xlab Kotka -tilan käyttö ja tapahtumat suunnataan määrätietoisesti opiskelijoille omien yritysideoiden tai projektien edistämiseen. Xlab Kotka tarjoaa opiskelijatiimeille mahdollisuuden hyödyntää Xlabin työskentelytiloja yritystoiminnan edistämiseen. Tiloissa voi kokoontua työskentelemään, järjestää palavereita, saada mentorointia Xamkin ja Cursorin henkilökunnalta sekä järjestää jopa isompia yrityksen edistämiseen liittyviä tapahtumia. Lisäksi opiskelijatiimit voivat muun muassa ohjata postin Xlabin osoitteeseen. Xlab-tiimi, Xamkin ja Cursorin muut toimijat toimivat aktiivisesti opiskelijoiden yritysideoiden tukena.

Hankeyhteistyö muiden startup-painotteisten TKI-hankkeiden kanssa edistää uuden liiketoiminnan luomista ja uusia startup-avauksia. Voimme yhteistyön avulla innostaa opiskelijoitamme uuden oppimiseen ja tutkimiseen, yrittäjyyteen ja edelläkävijyyteen Xamkin uuden strategian mukaisesti.

Hankkeiden yhdistäessä voimavaroja pyritään opiskelijoille tarjoamaan parhaat mahdolliset verkostot sekä ammattilaiset yritysidean edistämistä ajatellen. Jännityksellä odotamme, kuinka monta paikallista startup-yritystä nähdään *ship Startup Festival -tapahtumassa ensi kesänä!

Yrittäjyystapahtumat järjestetään yhteistyössä seuraavien Xamkin hankkeiden kanssa:

Xlab – Yhteys yrityksiin, Kymenlaakso Startup Ecosystem, Yritysverstas, Twin Campus, Startup Connect ja ESGE.

Kirjoittaneet Anni Lippo, Anna-Mari Vuoksi ja Maarit Vahvanen

Lippo työskentelee TKI-asiantuntijana, Vuoksi projektityöntekijänä ja Vahvanen projektipäällikkönä Xlab – yhteys yrityksiin -hankkeessa.