Työturvallisuuden yhteisharjoituksen suunnittelua Kuuri I-5 -tilassa. Kuva: Vesa-Jukka Vornanen, Kotkan kaupunki

Satamaturvallisuutta edistetään yhteistyöllä

06.10.2020

Kotkaan on syntymässä ainutlaatuinen satamalogistiikan turvapuisto. Se on laajan yhteistyön tulos.

Turvallisuus ja työhyvinvointi luodaan työpaikoilla joka päivä. Turvallinen työympäristö ja toimiva työyhteisö ovat edellytyksenä yrityksen tuottavalle liiketoiminnalle. Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin ylläpitäminen työpaikalla on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, jossa myös asenteet vaikuttavat.

Työtapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan Suomessa palkansaajille sattui noin 104 000 työtapaturmaa vuoden 2019 aikana. Työtapaturmien taustalla on syitä, joihin voidaan vaikuttaa turvallisuusosaamista kehittämällä ja turvallisuusasenteisiin vaikuttamalla.

Suomi on ensimmäisenä eurooppalaisena maana uudistanut työturvallisuuskoulutustarjontaa turvapuistokonseptilla, joka kehitettiin rakennusalalle vuonna 2009 (Rudus turvapuisto).

Turvallisuusosaamisen kehittämisen tarve on tunnistettu myös Kymenlaakson alueen satamasidonnaisissa toimijoissa ja logistiikka-alalla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa perustettiin vuoden 2018 lopulla Turvapuisto-ohjausryhmä, jonka jäseniksi ovat liittyneet alueen koulutusorganisaatioiden, Kotkan kaupungin, Kymsote-kuntayhtymän ja yritysten lisäksi myös viranomaisten ja puolustusvoimien edustajat. Toive työturvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristön kehittämisestä on yrityslähtöinen.

Syntymässä ainutlaatuinen turvapuisto

Verkoston aktiivinen yhteistyö on kantanut hedelmää ja satamalogistiikan turvapuiston toiminta alkaa konkretisoitua. Turvapuiston kehittämiseen myönnettiin ensimmäinen EAKR-hankerahoitus vuoden 2019 lopulla. Rahoituksen avulla turvapuiston toiminnalle luodaan toimijaverkosto ja toimijakonsepti sekä kehitetään uusi virtuaalinen harjoitusympäristö satamatoimintojen työturvallisuuden harjoitteluun.

Elokuussa 2020 Kotkan kaupunginvaltuusto päätti ostaa Kotkan Kantasatamassa sijaitsevan Kuuri I-5 -tilan turvapuistokäyttöön. Suuri tila luo puitteet ja mahdollistaa ympärivuotisen turvallisuustoimenpiteiden harjoitukset ja koulutuksen. Tämä poikkeaa muista Suomen turvapuistoista.

Kuuri I-5 -tilaan sijoittuvat matkustajaterminaali, tullin ja rajan toiminnat sekä näitä tukevat yhteiset tilat. Tilaan sijoittuvat toiminnot tukevat toisiaan ja tuovat synergiaetuja.

Yhteisharjoitus tulossa

Rouheaa ja satamaidylliä huokuvaa Kuuri I-5 -tilaa testataan turvapuistokäytössä lokakuun aikana järjestettävässä työturvallisuuden yhteisharjoituksessa.

Harjoituksessa simuloidaan vetomestarin kuljettajan sairaskohtaus ja törmäys esteeseen, potilaan pelastaminen työkoneesta ja potilaan ensihoito. Harjoitus videoidaan, sillä koronatilanteesta johtuen harjoitusta seuraamaan saapuvien osallistujien määrää joudutaan rajaamaan.

Ensimmäisen turvapuistossa järjestettävän harjoituksen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitos, Image Wear Oy, Innocode Oy ja Steveco Oy.

Kirjoittanut Anni Lippo

Kirjoittaja työskentelee Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.