Cobotti (collaborative robot) on toiminnaltaan ja ominaisuuksiltaan kuin ihmisen käsivarsi, joka ei väsy. Laite on suunniteltu työskentelemään ihmisen kanssa ja rinnalla. Kuva: SoftBank Robotics, Omron ja Solteq Oyj

Yhteistyötä robotin kanssa

29.03.2020

Robotiikka on nopeasti kehittyvä toimiala, joka näkyy osana meidän jokaisen työtä ja arkea. Teknologia eittämättä uudistaa ja muuttaa työelämää, minkä lisäksi robotisaatio kehittyy edelleen voimakkaasti.

Robotiikan sovellutukset ovat jalkautuneet laajasti. Esimerkiksi kuluttajille suunnattuja robotti-imureita ja ruohonleikkureita on pitkään ollut markkinoilla. Julkinen sektori hyödyntää droneja infrastruktuurin ylläpidossa ja pelastustoimi eksyneen etsinnässä. Yrityksissä palveluiden ja tuotannon automatisointi tuo tehokkuutta. Liikenteessä ja logistiikassa ihmisten ja tavaroiden liikuttaminen hoidetaan konevoimin. Puolustusteknologia, maatalous ja terveydenhuolto ovat kaikki mukana ja lista sen kun jatkuu.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa robotti hoitaa verkossa asiakaspalvelua ja neuvoo opiskelijoita – chatbot on aina valmis.

Tervetuloa cobotti

Xamk ja Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanke selvittää, että voisiko yhteistyörobotti, eli cobotti lajitella erilaisia jätejakeita konenäön avulla tai sopia muihin yksitoikkoisiin ja kuormittaviin työtehtäviin. Cobotti (collaborative robot) on toiminnaltaan ja ominaisuuksiltaan kuin ihmisen käsivarsi, joka ei väsy. Laite on suunniteltu työskentelemään ihmisen kanssa ja rinnalla.

Järjestelmällä on monia käyttösovellutuksia ja jatkossa sillä haetaankin mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä TKI-toimintaan ja opetukseen. Tätä silmällä pitäen hankintaa toteutettaessa keskusteltiin eri toimittajien kanssa sopivasta järjestelmäkokonaisuudesta. Cobotin avulla esimerkiksi logistiikan opiskelijat pääsevät näkemään pakkausautomaatiota käytännössä ja suunnittelemaan sen käyttöönottoa osana tuotantoprosessia. Yritykset voivat tutustua robottiin laboratorioympäristössä ja opiskelijat toteuttaa pilot-projekteja työelämälähtöisesti suoraan yrityksiin.

Techman cobot – yhteistyörobotti. Kuva: Techman Robot Inc.

Yhteistyörobotteja voidaan hyödyntää testauksessa, laaduntarkastuksessa, pakkaamisessa, laboratorioanalysoinnissa, palletoinnissa ja ne auttavat ihmisiä kokoonpanoprosessin eri vaiheissa.

Wisematic Oy valikoitui järjestelmätoimittajaksi cobot-hankintaan. Teemu Sandelin Wisematic Oy:ltä on tyytyväinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun päätökseen lähteä johdonmukaisesti toteuttamaan ympäristöä, jossa on mahdollista käytännössä nähdä ja soveltaa laitteen ominaisuuksia. Robotisaation ja tekoälyn hyödyntäminen sekä niiden ymmärrys ovat avainasemassa, kun haetaan tulevaisuuden osaajia. Teknologinen kehitys, robotisaatio, digitalisaatio, alustatalous ja tekoäly mahdollistavat uudenlaisia automaatioratkaisuja, joihin on tätä kautta helppo tutustua.

Know-how

Innovatiivinen testaus- ja oppimisympäristön lisää osaamista ja ymmärrystä robotiikan tuomista mahdollisuuksista korkeakoulussa. Korkeakoulu tuottaa opiskelijoille, henkilökunnalle sekä hankkeen sidosryhmille uudenlaista tietoa, käytännön kokemusta ja osaamista.

Henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät saavat monialaista osaamista ja pääsevät mukaan uusien, innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen sekä robotiikan tuomien mahdollisuuksien kehittämiseen. Samalla vahvistetaan työelämäyhteistyötä, saadaan uutta kokemusperäistä tietoa monialaisesti työelämän tarpeisiin sekä opiskelijoille uudenlaista sisältöä opinto-ohjelmiin.

Saatavaa kokemusperäistä tietoutta ja tuloksia voidaan hyödyntää monialaisesti eri koulutusohjelmissa sekä niiden sisällöissä. Hankittavaa laitetta on tarkoitus hyödyntää erilaisissa proof-of-concept -kokeiluissa yrityksiin sekä muissa esittelytilaisuuksissa, opinnäytetöissä, TKI-hankkeissa sekä opetuksessa.

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR – hankekoodilla A74091.

Kirjoittanut Jonne Holmén

Kirjoittaja työskentelee Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.