Ideakilpailun tarkoituksena on rohkaista innovoimaan kestävän kehityksen teemaisia ideoita uudelle Kotkan kampukselle.

Ideakilpailusta vauhtia Kotkan uuden kampuksen muotoutumiseen

29.03.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja pietarilainen ITMO-yliopisto ovat molemmat tällä hetkellä aktiivisesti kehittämässä uusia kampuksiaan. Xamkin Kotkan kampus muuttaa Metsolan kaupunginosasta Kotkan keskustaan Kantasataman alueelle arviolta vuonna 2023. ITMO Highpark puolestaan valmistuu Puškinin piiriin arviolta vuonna 2027.

Viime vuoden kesäkuussa käynnistyi Kaakkois-Suomen ja Venäjän rajat ylittävä Twin Campus -hanke, jossa kehitetään kampusten sekä korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyömallia. Hankkeen alussa kartoitetaan ja verrataan kotimaisia ja kansainvälisiä parhaita käytänteitä ja kestävän kehityksen toimintatapoja. Tämän lisäksi etsitään hyviä korkeakoulun ja yritysten yhteistyömalleja. Kevään aikana kampusten käyttäjiä osallistetaan ideoimaan kestävän kehityksen ratkaisuja uudelle kampukselle.

Ideakilpailu verkossa – The Green & Sustainable Campus Competition

Ideakilpailun tarkoituksena on rohkaista Xamkin opiskelijoita ja henkilöstöä innovoimaan kestävän kehityksen teemaisia ideoita uudelle Kotkan kampukselle. Näin osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa Kotkan uuden kampuksen kestävän kehityksen suunnitteluun ja hankkeen aikana toteutettavaan tiekarttaan. Kilpailussa on kolme toimeksiantoa.

1. Ravintolan ruokahävikin vähentäminen. Uuden kampuksen ravintolakokonaisuutta suunnitellaan täyttämään Joutsenmerkkikelpoisuuden. Tämä tarkoittaa toiminnan kehittämistä niin, että ravintolan tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa huomioidaan kestävä kehitys. Ratkaisuja etsitään jokaiseen tuotantovaiheeseen, niin että ruokahävikki minimoituisi koko matkalla ravintolan lastauslaiturilta ruokajätteen lajitteluun.

2. Kampuksen käyttäjien motivointi kestävään liikkumiseen. Uusi kampus siirtyy kaupungin keskustaan ja samalla esimerkiksi pysäköintipaikkoja tulee olemaan huomattavasti vähemmän kuin nykyisellä Metsolan kampuksella. Tähän ongelmaan etsitään ratkaisuja, jotta tulevaisuudessa kampukselle voisi matkustaa mukavasti ilman omaa autoa. Samalla tervetulleita ovat ideat siitä, millä tavoin voidaan vaikuttaa yksityisautoilun vähentämiseen kaupungin keskustassa.

3. Kestävät kampuksen palvelut ja ratkaisut. Tässä haasteessa mitkä tahansa joka päiväistä arkea kestävämmäksi kehittävät ratkaisut ovat tervetulleita. Tähän ratkaisuja etsitään Green Office-toimintaa tukevista ideoista, jotka osaltaan pienentävät kampuksen käytöstä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja edistävät vastuullisia toimintatapoja.

Ideoita kilpailuun haetaan 11. maaliskuuta – 30. huhtikuuta. Ideat pääsee jättämään Learn-alustalla, johon avautuu linkki 11. maaliskuuta alkaen. Paras idea palkitaan 100 euron tuotepalkinnolla.

Lisätietoa kilpailusta: https://www.xamk.fi/green-amp-sustainable-campus-competition/

Twin Campus -hankkeessa kehitetään rajat ylittävää yhteistyömallia korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön vahvistamiseksi sekä uusien teknologiapohjaisten yritysten perustamisen ja uudelleen sijoittumisen helpottamiseksi. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään korkeakoulupohjaisten teknologioiden ja innovaatioiden nykyaikaistamiseen, kansainvälistämiseen sekä kaupallistamiseen.

Toteuttajat: Hallinnoija ITMO yliopisto, osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, JSC Saint-Petersburg Technopark, St. Petersburg Foundation for Small and Medium-sized Enterprise Development.

Kirjoittanut Nicole Kahila

Kirjoittaja työskentelee Twin Campus -hankkeen TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.