Kuvassa ikääntyvä henkilö katsoo kädessään olevaa älypuhelinta hymyillen. Pöydällä on läppäri. Kuva: IN4AHA.

Uusia digitaalisia innovaatioita elämänlaadun parantamiseksi

05.10.2021

Ikääntyminen, elämänlaadun ja itsenäisen hyvän elämän ylläpitäminen koskettavat meitä kaikkia ennemmin tai myöhemmin. Ikärakenteemme täällä Itä-Suomessa on vahvasti senioripainotteinen. Innovaatioilla ja erityisesti digitaalisilla innovaatioilla on ikääntyvän henkilön elämänlaadun ylläpitämisen ja kotona joko itsenäisesti tai avustettuna pärjäämisen kannalta merkittävä rooli.

Yhtenä haasteena digitaalisten innovaatioiden hyödyntämisessä on vielä tätä nykyä seniorien puutteelliset digitaidot. Yli 65-vuotiaissa on paljon henkilöitä, jotka eivät esimerkiksi ole käyttäneet älypuhelinta. Meillä tulevilla ikääntyvillä on jo paremmat valmiudet.

Henkiset ja fyysiset sairaudet voivat heikentää kykyä oppia ja käyttää uusia digitaalisia sovelluksia. Digi-asiat voidaan kokea pelottavina myös siksi, että sovelluksia ei osata käyttää tai että pelätään omien tietojen päätyvän vääriin käsiin.

Toinen tunnistettu ongelmakohta on uusien digitaalisten innovaatioiden ja niiden liiketoimintapotentiaalin tunnistaminen sekä innovaatioiden levittäminen laajempaan käyttöön joko kotimaassa laajemmalle kohderyhmälle tai ulkomaille. Alan toimintaympäristö on haastava, ja toisaalta startupien resurssit ovat rajalliset ja niitä pitää auttaa eteenpäin.

Innovatiivisia ratkaisuja etsittiin avoimella haulla

On mielenkiintoista olla mukana luomassa uusia eurooppalaisia yhteistyön malleja. Erityisen mielenkiintoista ja hyödyllistä on nähdä, mihin suuntaan ikääntyvien palvelut ovat menossa.

Voi hyvinkin olla, että 20–30 vuoden kuluttua – tai jo paljon aikaisemmin – liikettä ja lämpöä tunnistavassa seniorien älytalossa minua avustaa pyörätuolirobotti, joka osaa auttaa minua liikkumisessa ja ruoan valmistuksessa. Kun soitan kelloa, hoitaja ei ehkä riennäkään paikalle fyysisesti, vaan hän ilmestyy avattarena tiedustelemaan kuulumisiani.

Yhdessä eurooppalaisen kumppaniverkoston kanssa ponnistelemme kohti hyvää ja laadukasta ikääntymistä. Järjestimme innovaatioiden käyttöönottoon ja skaalautumiseen avoimen haun, jonka kautta potentiaaliset yritykset saavat testauspalvelua ja liiketoiminnan tukea. Testaus ja tuki toteutetaan osana IN4AHA – Innovation for Active and Healthy Ageing -hanketta. Verkostossa on mukana kymmenen kehittäjäkumppania eri puolilta Eurooppaa.

Avoin haku järjestettiin digitaalisille tai teknologioihin nojautuville innovatiivisille ratkaisuille, joilla on skaalautumispotentiaalia ja jotka tukevat tavalla tai toisella hyvinvoivaa ikääntyvistä. Innovaatioita haettiin laajasti ympäri Eurooppaa.

Hakemuksia tuli liki 30 yhteensä 11 maasta. Useat ratkaisut perustuivat monitorointiin ja kerätyn tiedon analysointiin enemmän kuin ikääntyvän henkilön aktivointiin. Aidosti monialaisia ideaehdotuksia saatiin vain muutama. Testausprosessiin valittiin viisi kiinnostavinta ja potentiaalisinta innovaatiota, kaksi Espanjasta, yksi Virosta, yksi Saksasta ja yksi Suomesta.

Valitut viisi ratkaisua ovat digitaalista kommunikointia helpottava laite digitaidottomalle, muistisairauksien etenemistä hidastava ja kehitystä seuraava ”muistipeli”, älykästä vaateteknologiaa, kehon lämpötilaa seuraava laite sekä yksilöllisen ruokavalion mukaista ruokailua helpottava sovellus.

Eurooppalaisten innovaatioiden testaamista Etelä-Savossa

Valituille viidelle innovaatiolle tehdään käyttäjälähtöisiä testejä meillä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa yhteistyössä Active Life Labin sekä Espanjassa Health Cluster Saude de Galician kanssa. Käyttäjätestit ovat oleellinen osa palvelun käyttäjälähtöistä kehittämistä, ja ne tukevat yritysten käyttäjälähtöistä kulttuuria. Testien avulla yritykset saavat välittömän palautteen ratkaisun käytettävyydestä, kun seniorit itsenäisesti tai avustettuna käyttävät sitä. Samalla testit ovat teknisiä käytettävyyskokeiluja.

Myös Espanjan Galicia kuuluu alueisiin, joissa elinajan odote on yksi Euroopan korkeimmista, joten molemmat alueet ovat oivallisia testauspaikkoja juuri aktiivista ja hyvinvoivaa ikääntymistä tukeville palveluille. Testien tekemisessä painotamme alueidemme ja kohderyhmiemme erilaisuutta, omia erityisosaamisiamme ja parasta mahdollista yhdessä tuotettua palvelua valituille yrityksille.

Tässäkin asiassa verkostoissa on voimaa, ja olemme löytäneet uusia toimintatapoja.  Esimerkiksi yhden yrityksen kohdalla käyttäjätesti tehdään Espanjassa, koska siellä pystytään tekemään laajoja käyttäjätestejä eri kohderyhmillä. Tämän jälkeen me Suomessa jatkamme testiä analysoimalla dataa. Toisen yrityksen kohdalla testaus rakennetaan kolmen living labin yhteistyönä Espanjassa, Virossa ja Suomessa. Loput kolme palvelua testataan sekä Suomessa että Espanjassa, mutta erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla käyttäjillä.

Käyttäjätestien lisäksi kaikille viidelle valitulle yritykselle ja innovaatiolle järjestetään sparrausta liiketoiminnan kehittämisessä nimenomaan kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmasta. Yritykset ovat kiinnostuneet tietämään lisää myös erilaisista maakohtaisista toimintavoista ja kulttuureista markkinoille pääsyn helpottamiseksi.

Yritysten kasvu- ja kehityspyrkimyksiä parhaiten vastaavien testien ja mallien löytäminen onkin oppimisprosessi meille kaikille verkoston osapuolille. Valituilla yrityksilläkin on ollut haasteita. Muun muassa koronapandemia vaikuttaa edelleen niin, että yritykset eivät ole saaneet tarvittavia komponentteja ajoissa, eivätkä ne sitten ole voineet toimittaa laitteita testeihin suunnitellusti.

Mikä on IN4AHA?

IN4AHA – Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing -projekti (1.1.2021–31.12.2022) on osa EU Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa.

Hankkeessa ovat mukana Tehnopol Science and Business Park, EIT Health Scandinavian Regional Innovation Hub, Galician Health Cluster, Civitta Estonia, European Regional and Local Health Authorities ASBL, Foundation Praxis Centre for Policy Studies, Proud Engineers, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Competence Centre on Active and Healthy Ageing of University of Porto ja Slovenian Innovation Hub, European Economic Interest Grouping SIH EEIG.

Kirjoittaneet Kaija Villman ja Mervi Rajahonka

Kaija Villman työskentelee projektipäällikkönä ja Mervi Rajahonka TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Digitaalisen talouden vahvuusalalla.