Team Avaran Bit1-tiimin kolme jäsentä piirrettyinä profiilikuvassa. Team Avara Bit1-tiimin profiilikuva. Kuva: Markus Komulainen.

Yrittäjäksi jo opiskeluaikana?

02.06.2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamk Proto Studio tukee monin tavoin opiskelijoita ja heidän yrittäjyysosaamistaan polulla kohti yrittäjyyttä. Keväällä 2021 Xamk Proto Studio tarjosi yrittäjyyssparrausta Xamkin Game Design -opiskelija Markus Komulaiselle, joka aloitti sivutoimisena yrittäjänä opiskeluiden ohella huhtikuussa 2021.

Yritysten ja yksinyrittäjien määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen mukaan yksinyrittäjien määrä (pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous) on noussut 33 000 kappaleella vuodesta 2010 vuoteen 2019, ja yksinyrittäjiä on ollut rekisterissä 187 000 kappaletta vuonna 2019.

Omaa osaamistaan voi mainiosti myydä jo opiskeluaikana toimimalla yrittäjänä opintojen ohessa. Tällaiseen päätelmään päätyi myös Xamkin Game Design -opiskelija Markus Komulainen. Hän otti yhteyttä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) henkilöstöön Teams-alustan kautta, ja ohjautui Xamk Proto Studion siipien alle pelialan yrittäjyysajatuksensa kanssa.

Pelialan yrittäjyys opiskelijanäkökulmasta

Komulainen oli pyöritellyt ajatusta sivutoimisesta yrittäjyydestä opintojen ohella jo jonkin aikaa. Hän kokee yrittäjyyden tarjoavan monenlaisia mahdollisuuksia. Yrittäjyys voi olla pää- tai sivutoimista omasta elämäntilanteesta riippuen. Yrittäjänä toimiminen antaa myös mahdollisuuden tehdä yrityksestä ja sen toiminnasta juuri sellaisen kuin itse haluaa.

Yrittäjänä Komulainen voi luoda projekteja omien peli-ideoiden pohjalta, ja yrittäjyys mahdollistaa myös muun kuin pelialan toiminnan harjoittamisen. Yrittäjällä on mahdollisuus kehittää omalla esimerkillään työelämän normeja esimerkiksi työhyvinvointiin liittyen.

Piirretty kuva tummasta katunäkymästä, jossa on yksi hahmo.
Ruutukaappaus Listen-projektin prototyypistä. Kuva: Markus Komulainen.

Kilpailu pelialalla on kovaa ja työpaikan saaminen voi olla haastavaa, joten itsensä työllistäminen on yksi ratkaisu. Pelialan yrittäjyyden etuna Komulainen mainitsee myös vapauden suunnitella työskentelyä omien resurssien mukaan sekä luoda, kehittää ja saada työskennellä omien projektien parissa.

Lyhyempien keikkatöiden tekeminen helpottuu, kun mahdollisia asiakkaita voi laskuttaa oman yrityksen kautta. Luovilla aloille tyypillistä on myös työskennellä useammassa lyhyessä tai osa-aikaisessa projektissa samanaikaisesti. Keikkatöissä työnantaja saa selkeän kuvan kulurakenteesta, ja rekrytointiin liittyvät piilokulut jäävät pois, kun palvelu ostetaan toiselta yritykseltä laskutusperiaatteella.

Opiskelijana Komulainen tuo esiin myös mahdollisuuden tarjota työ- tai harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Pelialalla työllistyminen vaatii jonkin verran kerrytettyä kokemusta. Tämä on usein haaste opiskelijoille, jotka etsivät ensimmäistä työharjoittelupaikkaa alalla. Hakijoita on tällä hetkellä valitettavasti enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja. Tätä ilmiötä Komulainen voi helpottaa tarjoamalla harjoittelupaikan kaupallisessa peliprojektissa yrityksensä kautta.

Xamk Proto Studio tukena yrittäjyyspolulla

Xamk Proto Studio tukee opiskelijoiden peli- ja digituotteiden kehittämistä sekä pelialan yrittäjyyttä. Xamkissa Game Designia opiskelevalle Komulaisellekin tarjottiin yrittäjyyssparrausta. Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi ideaa yrittäjyydestä ja ajatusta yritystoiminnasta juuri hänen kohdallaan.

Osana sparrausta annettiin vertaistukea, sillä hankkeen projektipäällikkö toimii itse sivutoimisena yrittäjänä ja käynnisti toimintansa pelialan opintojen aikana. Komulaiselle pystyttiin siten tarjoamaan kokemusperäistä tukea koskien yrityksen perustamista ja siihen liittyviä asioita.

Sparraustapaamisia toteutettiin viikoittain, mutta ne olivat vain pieni osa Komulaisen yrittäjyyspolkua. Hän teki paljon taustatyötä yrityksen perustamiseen liittyen ja harkitsi eri yrittäjyysvaihtoehtoja, niiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä niihin liittyviä uhkia.

Yritysajatus vahvistui viikko viikolta, ja lopulta Komulainen otti lopullisen askeleen kohti yrittäjyyttä ja perusti oman yrityksen huhtikuussa 2021.

Markus Komulainen

Avara Entertainmentin perustaja Markus Komulainen.
Avara Entertainmentin perustaja Markus Komulainen. Kuva: Markus Komulainen.

Opiskelija, Xamk Game Design -koulutusohjelma ja 20.4.2021 lähtien sivutoiminen yrittäjä (Avara Entertainment)

Mikä oli rohkaiseva tekijä yrittäjäksi ryhtymisessä?

– Se, miten paljon ilmaista tietoa ja tukipalveluja oli saatavilla heti alkutaipaleella.

Mikä oli käytännössä haastavin osuus yrityksen perustamisessa?

– Uskaltaa ryhtyä yrittäjäksi.

Mitä haluaisit kertoa opiskelijoille, jotka ovat miettineet yrittäjäksi ryhtymistä?

– Yrittäjäksi ryhtyminen opiskelijana ei olekaan niin pelottavaa, kuin aluksi luulisi. Yrittäjäksi ryhtyminen ja sitä kautta tulojen saaminen ei automaattisesti tarkoita, että sinulta katkaistaisiin opintotuet. Sen lisäksi aloitteleville yrittäjille on saatavilla todella paljon ilmaista tietoa ja tukipalveluja, ja esimerkiksi omalla kohdallani olen saanut hirveästi opastusta ja hyviä vinkkejä yrityksen pystyyn pistämiseen myös koulusta!

Mitä asioita koit saaneesi yrittäjyyssparrauksesta?

– Selkeämmän käsityksen siitä missä järjestyksessä asioita kannattaa hoitaa, ja mihin suuntaan lähteä. Lisäksi sparrauksessa otettiin esille sekä kysymyksiä, että ratkaisuvaihtoehtoja, mitä minulla ei ollut käynyt pienessä mielessäkään.

Mihin asioihin kaipaat lisää sparrausta yritystoimintaan liittyen?

– Tällä hetkellä yritysasiat ovat kypsymässä taustalla muiden asioiden viedessä kaiken huomioni, mutta minua ei haittaisi jossain välissä käydä läpi vielä asioita liittyen muun muassa laskutukseen ja verotukseen.

Mikä konkreettinen asia sai sinut selvittelemään yrittäjäksi ryhtymistä?

– Ajatus yrittäjyydestä oli hautunut mielessäni jo pitkään, mutta viimeisenä potkuna takalistoon toimi opiskelija, joka kysyi, voisiko hän hyödyntää erääseen projektiini osallistumista harjoitteluna. Ilmeni, että harjoittelupaikan tuli olla listattuna kaupparekisterissä hänen koulunsa vaatimuksesta, joten siitä ne renkaat lähtivätkin sitten pyörimään.

Mitä huonoja puolia koet olevan yrittäjyydessä?

– Minulle ei ole tullut vastaan mitään, mikä olisi yksinomaan “huonoa”. Uuden oppiminen, resurssien järjestäminen ja vastuun kasvu tuovat lisää haastetta, mutta niin kauan, kun ihminen pyrkii huolehtimaan oman taloutensa tasapainosta, eikä tee uhkarohkeita päätöksiä, sanoisin, että yrittäjyys enemmän antaa kuin ottaa! Toki se ei sovi kaikille, mutta olen huomannut saavani siitä paljon irti!

Xamk Proto Studio on Otsakorven säätiön rahoittama hanke, jota toteutetaan 1.1.2021 – 31.12.2021

Kirjoittanut Jani Ruotsalainen

Kirjoittaja työskentelee Xamk Proto Studio -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.