Savorak Oy:n pihalla näkyy laiturivalmistuksen elementtejä taustalla, edessä kaksi henkilöä. Sekä Tomi Kokkonen että Elina Reijonen ovat tyytyväisiä Savorakin uuteen sisältöstrategiaan, jota käytetään yrityksen markkinoinnin runkona. Kuva: Savorak Oy.

Laiturivalmistaja ja asianajotoimisto innostuivat sisältömarkkinoinnista

02.06.2021

Sisältömarkkinointi on merkityksellisen tiedon jakamista ilman vaatimuksia yleisöä kohtaan. Se sitouttaa kohderyhmiä tuomalla esiin yrityksen asiantuntijuutta. Onnistunut sisältömarkkinointi kasvattaa myyntiä, vahvistaa brändiä ja lisää asiakasymmärrystä. Onnistumisen todennäköisyyttä nostetaan sisältöstrategian avulla. Sisältöstrategia käsittää sen, miten, millaisilla sisällöillä ja miksi yritys pyrkii lähestymään asiakkaitaan.

Tradenomiopiskelija Elina Reijonen ja tuore tradenomi Kati Jokinen työskentelevät molemmat markkinointitehtävissä. Reijonen työskentelee myynti- ja markkinointiassistenttina laiturivalmistajayritys Savorakilla Rantasalmella ja Jokinen toimistopäällikkönä Asianajotoimisto Roihulla Helsingissä. Molempien opinnäytetyön tuloksena syntyi työnantajalle sisältöstrategia.

Sekä Reijosen että Jokisen toimenkuvaa haluttiin yrityksissä selkeyttää ja myös helpottaa päivittäisten työtehtävien toteutusta. Siksi heidän opinnäytetyönsä aiheeksi valikoitui sisältöstrategian laatiminen omalle työnantajalle. Lisäksi molemmilta yrityksiltä puuttui sisältöstrategia, jonka perusteella sisältömarkkinointia voisi suunnitelmallisesti toteuttaa.

Sisältöstrategia toimii markkinoinnin runkona

Reijonen kertoo, että sisältöstrategian työstäminen auttoi ymmärtämään yrityksen toiminnan ja arvot entistä paremmin. Opinnäytetyön tekeminen perehdytti sisältömarkkinointiin ja siihen, kuinka sitä kannattaa hyödyntää yrityksen arjessa.

– Sisältöstrategian avulla saamme syvällisempää asiakasymmärrystä. Tämä on erityisen tärkeää, koska työskentelen asiakasrajapinnassa, Reijonen kuvailee.

Toimitusjohtaja Tomi Kokkosen mukaan sisältöstrategia otettiin yrityksessä välittömästi käyttöön. Sitä käytetään runkona, kun yrityksen markkinointia lähdetään kehittämään.

– Sisältöstrategia auttoi meitä myös ymmärtämään kohderyhmien huolellisen määrittelyn merkityksen, Kokkonen tähdentää.

Sisältöstrategia määrittää kehykset markkinoinnille

Sisältöstrategian malli antaa selkeät ohjeet myös asianajotoimiston sisältöstrategian luomiselle. Sen avulla saadaan hyvä lähtökohta yrityksen markkinoinnille.

– Ilman selkeää sisältöstrategiaa markkinointi on vain kasa erillisiä toimenpiteitä, Jokinen toteaa.

Kuvassa kaksi henkilöä, taustalla näkyy PowerPoint-esityksen kalvo, jossa opinnäytetyön otsikko.
Kati Jokinen esitteli opinnäytetyönsä Asianajotoimisto Roihun henkilöstöpäivässä. Pauli Sortti oli jo aiemmin tutustunut työhön, ja osallistui myös opinnäytetöiden seminaariin toimeksiantajan edustajana. Kuva: Asianajotoimisto Roihu Oy.

Tärkeimpänä oppina opinnäytetyöstä Jokinen mainitsee sisältömarkkinoinnin laajuuden. Oli opettavaista pohtia, mistä asianajotoimisto tavoittaa kohderyhmänsä ja millaista sisältöä eri kanavissa kannattaa julkaista.

Asianajaja Pauli Sortin mukaan yritys on saanut opinnäytetyöstä taustatietoa ja tilannekuvaa yrityksen markkinoinnista suhteessa muihin yrityksiin sekä alan markkinointiin liittyviin käytäntöihin. Yritys on saanut konkreettisen toimenpidesuunnitelman markkinoinnin järjestelmällisestä toteuttamisesta.

– Voimme käyttää suunnitelmaa hyvänä lähtökohtana omille markkinointitoimenpiteillemme, Sortti kertoo.

Opinnäytetyö menee sellaisenaan yhtiön osakkaiden tutustuttavaksi, jonka jälkeen sitä rikastetaan mahdollisilla uusilla ideoilla. Sen jälkeen suunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön yhtiön päivittäisessä markkinointitoiminnassa.

Kirjoittanut Marja-Leena Koskinen

Koskinen työskentelee markkinoinnin lehtorina Xamkin Mikkelin liiketalouden yksikössä.