Kuvassa kolme sähköskuuttia eli sähköpotkulautaa. Markkinoilla olevissa kunnon sähköskuuteissa on tehokkaat jarrut, jousitettu etupyörä, soittokello sekä etu- ja takavalot. Kuva: Olli Mäkelä.

Osataanko sähköpotkulaudoilla ajaa turvallisesti?

02.06.2021

Sähköpotkulaudat ovat tulleet jäädäkseen. Niiden turvallisuus huolettaa, koska liikennesääntöjen tuntemus voi lapsilla, nuorilla ja miksei aikuisillakin olla heikolla tasolla, jolloin onnettomuusriski kasvaa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kevyiden sähköpotkulautojen liikenneturvallisuuden edistäminen -hanke pureutuu tähän uuteen ongelmaan.

Monet kevyet sähköiset kulkuvälineet kuten sähköpotkulaudat eli skuutit ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti keväisessä katukuvassa. Google Trendsin mukaan kiinnostus sähköpotkulautoihin kasvaa jyrkästi. Sähköpotkulautojen käyttö on lisääntynyt vuosina 2017–2018 valtavasti esimerkiksi Puolassa 1 151 %, Espanjassa (498 %), Belgiassa (415 %) ja Italiassa (286 %), ja trendi jatkunee tänä päivänäkin. Suomessa kasvu ollut maltillisempaa, mikä johtuu osittain sähköpotkulautojen saatavuudesta ja suhteellisen lyhyestä skuuttailukaudesta.

Sähköskuuteilla ajetaan pyöräilijän säännöillä

Pysäköidyn auton vieressä on sähköpotkulauta.
Sähköskuutit eli sähköpotkulaudat yleistyvät katukuvassa. Kuva: Olli Mäkelä.

Suomen suurimmissa kaupungeissa on ollut mahdollista vuokrata kevyitä sähköisiä potkulautoja jo pidemmän aikaa. Pienempiin kaupunkeihin vuokrausmahdollisuus on vasta rantautumassa. Vuokralaitteissa on pääsääntöisesti 18 vuoden ikäraja. Vapailta markkinoilta alaikäinen saa käyttöönsä helposti laitteen, jonka kuljettamiseen ei ole asetettu ikärajaa.

Kevyen sähköisen laitteen kuljettamiseen ei tarvita lain mukaan minkäänlaista kuljettajakoulutusta, turvavarusteita, liikennevakuutusta eikä laitetta tarvitse rekisteröidä. Sähköpotkulaudalla voi ajella kuitenkin jopa 25 km/h.

Sähköskuuteilla ajellaan pääsääntöisesti pyöräilijän säännöillä ja pyöräilijöiden väylillä. Ainoastaan alle 12-vuotias saa ajaa kevyellä sähköajoneuvolla jalkakäytävillä. Tällöinkin on huomioitava jalankulkijat niin, että jalankulkijoille on annettava esteetön kulku.

Vaikka kevyillä sähköajoneuvoilla saa ajella melko vapaasti, tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet ja ajoneuvon kuljettajan vaatimukset tulee jokaisen tielläliikkujan huomioida. Mutta toteutuuko tämä skuuttailijoilla?

Skuutit aiheuttavat uudenlaisia ongelmia liikenteessä

Kevyiden sähköajoneuvojen käytön lisääntyessä ovat valitettavasti lisääntyneet myös niillä tapahtuneet onnettomuudet. Harva maa Euroopassa tilastoi systemaattisesti kevyillä sähköajoneuvoilla tapahtuvia onnettomuuksia.

Suomessakaan ei vielä ole terveydenhuollon tilastointikoodia kevyiden sähköajoneuvojen aiheuttamiin tapaturmiin. Suuri osa onnettomuuksista jää myös poliisin ja vakuutusyhtiöiden tietämättömiin. Kuitenkin tiedetään, että onnettomuuksia tapahtuu, ja ne lisääntyvät samassa suhteessa ajokilometrien kanssa.

Tapaturmat yleistyvät vauhdilla

Vakavia skuuttitapaturmia sattuu törmäyksistä auton kanssa sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteentörmäyksistä. Myös väärin pysäköidyt skuutit ovat aiheuttaneet muille tielläliikkujille jopa vakavia vammoja.  Syitä onnettomuuksille on ollut esimerkiksi tielläliikkujan huolimattomuus tai häiriötekijät, piittaamattomuus säännöistä ja liiallinen tilannenopeus.

Yksi yleisimmistä tapaturman aiheuttajista on skuutin törmääminen esimerkiksi katurakennelmiin tai muuhun esteeseen. Siitä seuraavasta kaatumisesta tulee eritasoisia vammoja kehoon. Pään ja kasvojen alueen vammat sekä raajavammat ovat yleisimpiä. Lievemmät vammat ovat yleensä ruhjeita, venähdyksiä ja haavoja.

Aikuisten tapaturmat sattuvat kesä- ja syksyviikonloppuisin ilta- tai yöaikaan, ja suurelta osin alkoholin vaikutuksen alaisena. Etenkin vuokralaitteella potkutteleva käyttää kypärää vain harvoin. Suomessa ei ole onneksi tapahtunut sähköskuuttailun aiheuttamia kuolemantapauksia, mutta maailmalta niitäkin on raportoitu. Kuolemanriski ei kuitenkaan ole sähköskuutilla sen suurempi kuin polkupyörällä.

Kulkupeli ja sen liikennesäännöt tutuiksi

Sähköskuuttien lisääntynyt määrä ja lisääntyneet onnettomuudet ovat aiheuttaneet huolta lasten ja nuorten liikenneturvallisuudesta. Huoli on todellinen ja aihe ajankohtainen ja tärkeä.  On olennaista tietää, millaisella laitteella liikenteeseen on lähdössä ja selvittää kulkupelin säännöt ja rajoitukset.

Sähköpotkulautailijan on osattava tunnistaa liikenteen vaaranpaikkoja ja riskejä. Hänen on osattava ennakoida ja huomioida muut tielläliikkujat turvallisemman liikkumisen takaamiseksi.

Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen -hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta ja siten myös ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Hankkeessa testataan uutta liikennekasvatusmateriaalia ja kehitetään liikenneturvallisuuskoulutusta perusasteen koululaisille sähköisten ajoneuvojen kuljettamiseen.

Kirjoittanut  Tytti Seppänen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.