Kypärä roikkumassa sähköpotkulaudan tangossa. Kypärän olisi syytä kuulua sähköpotkulaudan vakiovarusteisiin. Kuva: Tytti Seppänen.

Uusi liikennekoulutusmalli lapsille ja nuorille

02.06.2021

”Sie ja mie – turvaa tie” kaikui kylän raitilla, kun Kymen läänin liikenneturvallisuuskampanja jalkautui Kotkan kouluihin 1980-luvulla. Jaossa oli kortteja ja tarroja, ja taisi olla poliisikin uniformussaan kertomassa, miten tie on turvallista ylittää. Varsin tehokas kampanja, kun tunnuslause kaikuu korvissa edelleen kuin eilinen.

Tänä päivänä digitaalisuus tuo valtavan määrä mahdollisuuksia toteuttaa liikenneturvallisuuskoulutusta lapsille ja nuorille juuri heille parhaiten soveltuvalla tavalla. Liikennekasvatusta antavilla opettajilla on työkalupakissaan esimerkiksi Liikenneturvan laadukasta koulutusmateriaalia.

Liikkumisvälineiden kirjo on kuitenkin laaja, ja muun muassa uusia sähköisiä välineitä tulee markkinoille joka kevät. Havainnoinnin tuloksena voi todeta, että niillä ajelee yhä nuoremmat. Vaikka kevyet sähköajoneuvot ovat lisääntyneet, on kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuskoulutus olematonta.

Monella on noussut huoli siitä, riittääkö lasten ja nuorten liikennesääntöjen tietämys turvalliseen liikkumiseen jopa 25 km/h kiitävän sähköpotkulaudan ohjaimissa. Kun lapsi tai nuori ottaa kevyen sähköisen kulkuneuvon käyttöön, liikenneturvallisuuskasvatus perustuu tällä hetkellä käytännössä vanhempien omaan aktiivisuuteen. Suurimmat syyt tähän ovat koulutuksen ja tiedonsaannin puute.

Perusopit saadaan kotoa

Peruskoulun opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteet lasten ja nuorten liikennekasvatukselle. Koulujen liikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen koko koulu-uran ajan.

Liikennekasvatus alkaa kuitenkin heti, kun lapsi alkaa liikkua lähiympäristössään vanhemman kanssa. Lapsen kasvaessa ja itsenäisen liikkumisen lisääntyessä vastuu omasta turvallisuudesta lisääntyy, ja kasvatusvastuu laajenee perhepiiristä kouluun. Liikennekasvatuksen tulisi kattaa kaikki ne kulkumuodot, joita lapset ja nuoret käyttävät, samoin kuin ne liikennetilanteet, joita he päivittäisessä liikkumisessaan kohtaavat.

Liikenneturvallisuuskoulutuksen tarve on todellinen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen -hankkeessa ollaan mallintamassa lapsille ja nuorille suunnattua kevyiden sähköajoneuvojen liikennekasvatusmateriaalia.

Kokeneen liikenneopettajan Olli Mäkelän mukaan tarve uudenlaiselle liikenneturvallisuuskoulutukselle on esiselvitysten mukaan huutava. Hänen mukaansa opetus- ja kulttuuriministeriön opetussuunnitelman mukainen kouluissa tapahtuvan liikennekasvatuksen taso ei kaikilta osin täytä vaatimuksia, ja lisääntyneet skuuttiajokilometrit ovat lisänneet vakaviakin tapaturmia aiheuttavia onnettomuuksia. Liikennesäännöt tunnetaan heikosti.

Uusi koulutusmalli kevyiden sähköajoneuvojenturvalliseen ajoon kehitteillä

Kuvassa kolme lasta odottaa liikennevaloissa valon vaihtumista vihreäksi. Yhdellä on pyörä, toisella sähköpotkulauta, ja kolmas on jalan.
Liikennekasvatusmateriaalia kuvattiin monesta näkökulmasta: lapsen ja autoilijan silmin sekä ilmasta käsin. Kuva: Tytti Seppänen.

Uusi koulutusmalli tarjoaa digitaalisuuteen tottuneille perusasteen koululaisille monipuolisen oppimismahdollisuuden. Tavoitteena on helpottaa opettajien, lasten ja nuorten sekä lasten vanhempien mahdollisuutta omaksua myös uusien sähköisten liikkumisvälineiden liikenneturvallisuus ja mahdollistaa liikenneturvallisuuden edistämistoimet.

Koulutusmateriaaliksi tuotetaan videomateriaalia, jota katsomalla lapsi ja nuori voi omaksua turvallisen liikkumistavan kevyillä sähköisillä liikkumisvälineillä. Nuorille kohdennetulla pilottikyselyllä selvennetään, miten koulutusmateriaali toimii.

Kaikille avoimen materiaalin toivotaan tavoittavan myös lasten vanhemmat, ja innostavan myös heitä käymään aihetta lastensa kanssa yhdessä läpi. Tavoitteena on myös selvittää Kotkan kaupungin opettajien näkemyksiä liikenneturvallisuusasioista ja liikenneturvallisuuskoulutuksen tasosta Kotkan kouluissa.

Kevyt sähköinen potkulauta on varmasti näppärä liikkumisväline, ja liikennesääntöjä noudattamalla ja oikeanlaisilla turvavarusteilla höystettynä varsin turvallinenkin. Mielenkiintoisella materiaalilla ja tehokkaalla liikennekasvatuksella voimme edistää lasten turvallista liikkumista liikenteessä, mikä kantaa aikuiseksi asti.

Sie ja mie – turvaa tie. Turvallista matkaa myös uusilla sähköajoneuvoilla!

Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen -hanketta rahoittaa Traficom – Liikenne- ja viestintävirasto.

Kirjoittanut Tytti Seppänen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.