Kuvituskuva: valkoisen hahmon kädessä on suurennuslasi, jossa näkyy isona euron kolikko. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on onnistunut saamaan kilpailtua rahoitusta kansainvälisiin hankkeisiin. Kuva: Pixabay.

Kansainvälinen hankerahoitus tulee monesta eri lähteestä

02.06.2021

Kuten muissakin korkeakouluissa, myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa pyritään jatkuvasti kasvattamaan erityisesti kansainvälisen hankerahoituksen määrää. Kansainvälistä hankerahoitusta voidaan hakea useasta eri rahoituslähteestä ja toteutettavat hankkeet voivat olla kahdenvälisiä, alueellisia tai koko Euroopan laajuisia. Mukana saa usein olla myös kumppaneita EU:n ulkopuolelta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tekee laajaa Venäjä-yhteistyötä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on ollut erityisen menestyksekäs toteuttaessaan rajat ylittävää yhteystyötä venäläisten kumppaneiden kanssa. Ammattikorkeakoulu on onnistunut saamaan kilpailtua hankerahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC 2014-2020 -ohjelmasta ja saanut rahoitusta myös Karelia CBC 2014–2020 -ohjelmasta. Kyseessä on EU:n ulkorajayhteystyötä koskeva rahoitus ja hankkeet toteutetaan kahden maan välisinä, ohjelma-alueelle kuuluvien suomalaisten ja venäläisten partnereiden kesken.

Yhteystyöverkostoja Venäjälle on rakennettu pitkään, jo edellisen ohjelmakauden aikana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla onkin paljon luotettavia, osaavia hankekumppaneita, joita voidaan jatkossakin hyödyntää hankkeiden toteuttamisessa. Uuden ohjelmakauden käynnistymistä odotetaan jo innokkaasti molemmilla puolilla rajaa.

Itämeren alueen ohjelmalla on tärkeä merkitys Itämeristrategian toteuttamiselle

Itämeren alueen ja Keskisen Itämeren Interreg -ohjelmat (Baltic Sea Region ja Central Baltic) ovat alueellisia, valtioiden välisen yhteistyön ohjelmia. Itämeren alueen ohjelma-alueeseen kuuluu Itämerta ympäröivien EU-maiden lisäksi myös Norja, Valko-Venäjä sekä Venäjän luoteiset osat. Keskisen Itämeren ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Latviasta sekä Viro kokonaisuudessaan. Keskisen Itämeren Interreg -ohjelmassa voidaan toteuttaa myös kahdenvälisiä hankkeita Etelä-Suomen ja Viron välillä.

Xamk on saanut rakennettua hyvän, Itämeren alueen kattavan kumppaniverkoston.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on ollut mukana useissa Itämeren alueen ja Keskisen Itämeren Interreg -hankkeissa ja ne kuuluvatkin ammattikorkeakoulun viiden suurimman kansainvälisen hankerahoitusinstrumentin joukkoon rahoituksen määrällä mitattuna. Ohjelmien tavoitteet ja prioriteetit ovat usein Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun profiiliin sopivia: innovaatio, ympäristö, liikenne, kilpailukykyinen talous. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulu on menestynyt myös näiden alueellisten ohjelmien rahoituksen saamisessa. Lisäksi ammattikorkeakoulu on saanut rakennettua hyvän, Itämeren alueen kattavan kumppaniverkoston, jota on tarkoitus hyödyntää ja laajentaa tulevilla ohjelmakausilla.

Euroopan laajuisten ohjelmien rahoituksella ratkotaan jopa maailmanlaajuisia ongelmia

Horisontti Eurooppa on uusin tulokas Euroopan Komission tutkimuksen puiteohjelmien sarjassa. Ohjelman kautta rahoitetaan kansainvälisenä yhteistyönä toteuttavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeita, jotka etsivät ratkaisuja mittaviin globaaleihin haasteisiin ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Konsortion partnerit ovat usein EU:n alueelta, mutta myös EU:n ulkopuoliset partnerit ovat useimmiten sallittuja.

Menestys puiteohjelmahauissa tuo lisää tunnettuutta laadukkaana eurooppalaisena TKI-ammattikorkeakouluna ja hyvänä hankekumppanina.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu oli mukana useissa eri konsortioissa valmistelemassa tutkimushankkeita ja pääsi myös toteuttamaan osaa niistä edellisen, 8. puiteohjelman eli Horisontti 2020:n aikana. Puiteohjelmissa kilpailu on kovaa ja rahoitettaville hankkeille on asetettu tarkat kriteerit, jotka niiden tulee täyttää. Menestys puiteohjelmahauissa tuo ammattikorkeakoululle lisää tunnettuutta laadukkaana eurooppalaisena TKI-ammattikorkeakouluna ja hyvänä hankekumppanina sekä parantaa mahdollisuuksia päästä mukaan myös tuleviin tutkimuskonsortioihin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on ollut mukana myös useissa Erasmus+ -hankkeissa, jotka toimivat koulutuksen, nuorison ja urheilun aloilla. Näiden hankkeiden aikana luodun partneriverkoston sekä uusien kumppaneiden kanssa on tarkoitus jatkaa menestyksekästä hanketyötä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kehittämiseksi myös uudella ohjelmakaudella 2021–2027.

Korkeakoulutuksen alalla Erasmus+ -ohjelma tukee kansainvälistä yhteistyötä, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta sekä korkeakoulutuksen laadun ja työelämärelevanssin kehittämistä kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kautta. Erasmus+ Sport -yhteistyökumppanuushankkeissa taas edistetään Euroopan liikunta- ja urheilupolitiikan tavoitteita. Erasmus+ -ohjelmaan on mahdollista päästä osallistumaan myös EU:n ulkopuolisesta kumppanimaasta hausta ja sektorista riippuen.

Kirjoittanut Vappu Kunnaala-Hyrkki

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.