Virtuaalinen laadunvarmistuspaja tarjoaa alustan testausta ja toimeksiantoja varten

05.12.2022

Mitä virtuaalinen laadunvarmistuspaja käytännössä tarkoittaa? Tässä artikkelissa avataan Laatupaja-hankkeessa rakennettavan virtuaalisen yhteistyöalustan toimintaperiaatteita.

Virtuaalinen laatupaja pyrkii tarjoamaan ohjelmistoyrityksille alustan tuotteiden testaamiseen suojatussa ja tietoturvallisessa ympäristössä. Laatupajassa mukana oleva yritys voi käyttää virtuaalilaboratoriota oman tuotteensa testaukseen sekä komponentti- että systeemitasolla ja näiden välillä. Ohjelmisto tai sen osa voidaan ladata virtuaalilaboratorioon testisession ajaksi.

Virtuaalilaboratoriossa ohjelmistoa voidaan ajaa ja testata kuin se olisi julkaistu oikeassa ympäristössä. Virtuaaliympäristöön voidaan siis ladata ja sen sisällä julkaista ’digitaalinen kaksonen’ ohjelmistosta. Ohjelmisto voidaan julkaista virtuaalilaboratorion sisällä käyttäen yrityksen omia orkestrointi- ja DevOps -työkaluja.

Laatupaja hyödyntää Xamkin Virtual Lab -ympäristöä, joka on suunniteltu tietoturvalliseksi. Lisäksi virtuaalilaboratorion testisessioille määritetään elinkaari, jonka päättyessä testisessio poistetaan automaattisesti.

Laboratorioympäristössä laitteiden välille voidaan rakentaa verkkoyhteyksiä tai ne voidaan kytkeä suoraan internetiin. Myös erilaisia palomuuriratkaisuja voidaan hyödyntää.

Virtuaalilaboratorioon voidaan mallintaa päätelaitteita, palvelimia, web-palveluja tai työpöytäsovelluksia samaan ympäristöön. Laboratorioympäristö mahdollistaa siten nopean prototypoinnin virtuaalikoneiden ja verkkojen ad-hoc orkestroinnin avulla.

Lisäksi virtuaalisen laatupajan konseptiin on suunniteltu liittyvän opiskelijayhteistyötä: ohjelmistoyritys voi antaa Xamkin opiskelijoille toimeksiantoja oman tuotteensa testauksen ja laadunvarmistuksen aktiviteettien suorittamiseksi. Opiskelijat voivat esimerkiksi toimia testaajina tai auditoijina, tai suorittaa yksikkö-, integrointi-, systeemi- tai E2E-testausta.

Opiskelijoilla on Xamkin kautta pääsy virtuaalilaboratorioon. Laadunvarmistuspaja tarjoaa opiskelijoille ja yrityksille yhteisen alustan, missä opinnollistettuja yritysten toimeksiantoja voidaan suorittaa osana opintoja. Yritykset puolestaan voivat hyödyntää opiskelijoita testaus- ja laadunvarmistustyössä matalalla kynnyksellä.

Ohjelmistojen laadunvarmistuspajan perustaminen -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan virtuaalista laadunvarmistuslaboratoriota. Hanketta toteutetaan 1.9.2021 – 30.6.2023 ja sitä rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Lisätietoa verkkosivuilta https://xamk.fi/laatupaja

Kirjoittanut Timo Hynninen

Kirjoittaja on ohjelmistoalan koulutusvastaava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.