Kuva: Delesign Graphics.

Yhteistyö ja laadunvarmistuksen kehittäminen kiinnostaa Etelä-Savon ohjelmistoyrityksiä

05.12.2022

Etelä-Savon ohjelmistoalan toimijoiden yhteistyölle luodaan pohjaa ohjelmistojen laadunvarmistustyöhön liittyen.

Työ alkoi laadunvarmistuksen nykytilan kartoituksella Etelä-Savon ohjelmistoyrityksissä. Kartoitus toteutettiin vierailemalla 22:ssa alueella toimivassa ohjelmistoalan yrityksessä. Vierailujen aikana tutustuttiin yritysten toimintaan tutkimushaastattelujen avulla. Haastattelujen aiheena olivat yritysten ohjelmistokehityksen sekä ohjelmistojen laadunhallinnan käytännöt.

Kartoituksessa selvisi, että alueen ohjelmistoyritykset käyttävät laadunvarmistuksen aktiviteetteihin noin 13 % kaikesta ohjelmistokehitykseen varatusta ajasta. Yritykset haluaisivat panostaa erityisesti integraatio-, tietoturva- ja yksikkötestauksen kehittämiseen sekä testausautomaation ja testiympäristön hallinnan tukeen.

Toinen tärkeä havainto haastatteluista oli, että ohjelmistokehityksen automatisointiin, orkestrointiin ja laadunarviointiin käytetyt työkalut vaihtelevat yritysten välillä riippuen organisaation koosta ja liiketoiminnan alasta. Perinteiset ohjelmistokehitystalot käyttävät eniten työkaluja, ketteriä prosesseja ja luottavat automaatioon ohjelmistojen ja palvelujen julkaisussa. Pienemmissä yrityksissä käytännöt voivat taas olla enemmän ad-hoc -tyyppisiä, vaikka menetelmät ovat hyvinkin ketteriä.

Haastatteluaineiston perusteella näyttää siltä, että laatutyö kiinnostaa erityisesti pieniä ohjelmistoyrityksiä. On mahdollista, että pienemmillä yrityksillä on käytettävissä vähemmän resursseja laadunvarmistuksen käytäntöjen kehittämiseen.

Näiden tulosten valossa alueellinen yhteistyö, tiedon jakaminen sekä uudet yhteistyömallit korkeakoulujen kanssa voivat olla kannattavia mahdollisuuksia alueen yritysten kilpailuvoiman kasvattamiseksi. Samaan aikaan resurssien niukkuus voi olla ylitsepääsemätön este toiminnan kehittämisen ja kehittymisen kannalta.

Kartoituksessa kävi ilmi myös avoimen lähdekoodin merkitys ohjelmistoyrityksille. Kaikki ohjelmistoyritykset hyödyntävät avoimen lähdekoodin ohjelmistoja jossain määrin. Avoin lähdekoodi voi siis olla yksi alueen kilpailuvalteista.

Yhteenvetona haastattelujen tuloksista voidaan todeta, että Etelä-Savon yrityksillä on sekä kiinnostusta että tarpeita investoida laadunvarmistuskäytäntöihin. Lisäksi yritykset ovat olleen kiinnostuneita korkeakouluyhteistyöstä tämän aiheen puitteissa. Laatupaja-hanke osuu siis oikeaan tarpeeseen ja palvelee alueen ohjelmistoyrityksiä.

Ohjelmistojen laadunvarmistuspajan perustaminen -hankkeessa keskitytään erityisesti testaus- ja laadunvarmistuskäytäntöjen kehittämiseen. Hanketta toteutetaan 1.9.2021 – 30.6.2023 ja sitä rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Lisätietoa verkkosivuilta https://xamk.fi/laatupaja

Kirjoittanut Timo Hynninen

Kirjoittaja on ohjelmistoalan koulutusvastaava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.