Yllätys aina seitsemän vuoden välein

30.05.2022

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:n koostaman yhteenvedon perusteella ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan painoarvo ja merkitys aluekehitykselle on kasvanut merkittävästi edellisen seitsenvuotisen EU:n ohjelmakauden aikana. Ulkoisen TKI-rahoituksen kokonaismäärä nousi 134 miljoonaan euroon vuonna 2021. Vastaavasti TKI-henkilöstön määrä ammattikorkeakouluissa on kyseisellä ajanjaksolla tuplaantunut.

Ammattikorkeakoulujen keräämän tutkimus- ja kehittämisrahoituksen tärkeimpiä lähteitä ovat EAKR- ja ESR+-rahoitus sekä muu EU-rahoitus. Tämän vuoksi kehittäjäorganisaatioiden kannalta on tärkeää, että EU-ohjelmakausien taite ei aiheuta pitkää katkosta rahoitusten hakemiseen.

Niille olikin kylmä suihku, kun EURA 2021:n (EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021–2027) avautuminen teknisten puutteiden vuoksi viivästyi merkittävästi tavoiteajastaan. Järjestelmä kuuluu työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n vastuualueelle.

Viivästys merkitsee käytännössä sitä, että toukokuun puolivälissä avautuneen ensimmäisen hakukierroksen rahoituspäätöksiä voidaan odottaa vasta lomien jälkeen alkusyksystä. Todennäköistä myös on, että EAKR:n toimintalinjoissa 1. Innovatiivinen Suomi, 2. Hiilineutraali Suomi ja 3. Saavutettavampi Suomi toteutuu kuluvanana vuonna vain yksi hakukierros. Nyt jo tiedetään, että oikeudenmukaisen siirtymän ohjelman (JTF) rahoitushaut käynnistyvät vasta vuoden 2023 puolella.

Ajanmukaisen tutkimusinfran ja yritysyhteistyön rinnalla vaikuttavan TKI-toiminnan kulmakivi on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Siitä on pidettävä kiinni.

Viivästyksellä on negatiivinen vaikutus aluekehitystyöhön. Vaikuttavuuden kannalta kehittämistyön teemallinen jatkuvuus on yksi avaintekijöistä. Nyt edessä on epävarmuutta – ja kehitysnäkymä, joka pahimmillaan johtaa tutkimusvolyymin valahtamiseen seitsemän vuoden takaiselle tasolle. Siis puolittumaan. Kaakkois-Suomen kannalta tilannetta vain pahentaa se, että Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi ENI CBS -ohjelma ajetaan kokonaan alas.

Odottavan aika on pitkä. Tämän on arjessa joutunut kokemaan liian moni TKI-asiantuntija tänä keväänä, koska uudesta hankerahoituksesta ei ole päässyt edes kilvoittelemaan sähköiseen hakujärjestelmään liittyvien vikojen vuoksi.

Viime kädessä on kysymys myös työpaikoista. Ajanmukaisen tutkimusinfran ja yritysyhteistyön rinnalla vaikuttavan TKI-toiminnan kulmakivi on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Siitä on pidettävä kiinni.

Euran avautumisen viivästymisen syitä on vaikea ymmärtää. Eihän ohjelmakauden vaihtuminen seitsemän vuoden välein voi tulla yllätyksenä kenellekään. Kerrotaan, että viime vaiheessa aikaa otti myös ruotsinkielisen version kääntäminen. Suomi on ollut kaksikielinen maa jo vuonna 1919 säädetyn hallitusmuodon nojalla.

Yllätys tämäkin?

Kirjoittanut Kalevi Niemi

Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja ja vararehtori.