Logistiikkaverstas toimii HaminaKotka Satama Oy:n Merituuli toimistokeskuksen tiloissa Mussalon satamassa. Kuva Jonne Hirvonen/Darcmedia

Logistiikkaverstas yhdistää opiskelijat ja yritykset tehokkaasti

04.05.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan-kampuksella toimiva Logistiikkaverstas on ainutlaatuinen tapa lähentää koulutusta ja työelämää toisiinsa. Verstaalla ratkotaan yritystoimeksiantoja monialaisten opiskelijatiimien kanssa uusien ja luovien menetelmien avulla.

Käytännön toimeksiannot takaavat, että niin opiskelijat kuin yrityksetkin hyötyvät. Opiskelijat luovat arvokkaita kontakteja ja voivat tuoda omaa osaamistaan esille. Yritykset puolestaan saavat ratkaisuja logistisiin haasteisiin ja kontakteja mahdollisiin tulevaisuuden työntekijöihin.

Tiimityö on tehokasta

Opiskelija Riku Kristersson sanoo, että Logistiikkaverstas tarjosi loistavan mahdollisuuden testata heti opintojen alussa, oliko oma valinta oikea. Kristersson opiskelee ensimmäistä vuotta palvelumuotoilua monimuoto-opiskeluna.

– Jäin opintovapaalle töistä. Olin käyttänyt töissä palvelumuotoilun menetelmiä jonkin verran asiakkaille tuotettavien palveluiden kehittämisessä, mutta halusin päästä kokeilemaan, miten ne toimivat itselle vieraassa ympäristössä. Elämyksellinen kierrätysasema -projekti todellakin tarjosi juuri sitä, Kristersson kehuu.

Parasta Kristerssonin mielestä on ollut ideointi mahtavan tiimin kanssa ja asiakkaalta saatu hyvä palaute.

­- Meillä oli alusta asti todella motivoitunut ja aikaansaava tiimi. Oli hienoa huomata, miten ihmisten erilaiset persoonat ja koulutustaustat täydensivät toisiaan. Yhdessä keksimme sellaisia ratkaisuja, joita erillään tuskin olisimme onnistuneet kehittämään.

Mallin voisi siirtää muillekin aloille

Riku Kristersson kertoo, että projektissa toimiminen antoi itseluottamusta alavalintaan ja oman osaamisen soveltamiseen. Logistiikkaverstaan mallia tulisi hänen mielestään ehdottomasti laajentaa myös muille sektoreille.

– Projekti saatiin valmiiksi jo alkuvuodesta ja sain sen jälkeen töitä palvelumuotoilun parista, vaikka opinnot toki jatkuvat edelleen. Kerroin haastattelussa Logistiikkaverstaan projektista ja vaikken usko sen olleen ratkaiseva tekijä valinnassani, niin tuskin olisin ilman sitä vielä edes uskaltanut hakea paikkaa, Kristersson arvelee.

Yrittäjyys kiinnostaa Riku Kristerssonia kovasti, koska se antaisi mahdollisuuden suunnitella yrityksen tarjoamat palvelut ja tuotteet sekä niihin liittyvät prosessit juuri sellaisiksi kuin itse parhaaksi näkee.

– Yrittäjänä asiat olisi helpompi tehdä täysin uudella ja mahdollisesti myös tehokkaammalla tavalla. Ja ainakin teoriassa yrittäjänä voisi saavuttaa sellaista taloudellista riippumattomuutta mistä palkansaajana voi vain haaveilla, Kristersson miettii.

Tuoreita näkökulmia opiskelijoilta

Kouvola Innovation Oy:n Simo Päivinen ja Ville Henttu antoivat Kouvolan intermodaaliterminaalin tulevaisuusskenaarioihin liittyvän projektitoimeksiannon Logistiikkaverstaalle viime syksynä.

– Mietimme, että logistiikkaverstaan opiskelijakeskeinen toimintatapa voisi toimia hyvin, koska näin voisimme saada tuoreita näkökulmia asioihin, joita olemme pohtineet itse pitkään, Päivinen ja Henttu sanovat.

Päivisen ja Hentun mukaan projektin avulla nousi esiin hienoja näkemyksiä, ajatuksia ja uusia linjauksia kuten viherseinät toimistotiloissa tai robotiikan käyttö terminaalialueella. Näitä pystytään tavalla tai toisella hyödyntämään suunnittelussa niin, että tulevaisuuden asioita voidaan nivoa kokonaisuuteen helposti myöhemmin.

Osaavan työvoiman saanti näyttää Kouvola Innovation Oy:n näkökulmasta kohtuulliselta Kymenlaakson alueella.

– Xamk kouluttaa logistiikan alan insinöörejä, ja Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutuksella on raidepuolen koulutusta. Lisäksi myös Liikennevirasto investoi koulutuskeskukseen, joka valmistuu Kouvolaan vuoden 2017 aikana, Päivinen ja Henttu muistuttavat.

Yritykset ja opiskelijat tyytyväisiä

Opiskelija Meiju Harjula (oik.) ja Logistiikkaverstaan projektipäällikkö Anni Anttila keskustelevat Elämyksellinen kierrätysasema -projektin tuloksista. Kuva: Timo Vainikka/Darcmedia

Projektipäällikkö Anni Anttila kiittelee yritysten laajaa kiinnostusta Logistiikkaverstaan toimintaa kohtaan.

– Tämä kertoo mielestäni siitä, että oppimisympäristölle ja toimintamallille on ollut tarve ja kysyntää. Opiskelijat ovat kokeneet Logistiikkaverstaan hyvänä kontaktina työelämään, ja projekteihin osallistuminen on lisännyt osaamista työelämässä vaadittavista taidoista. Opiskelijat oppivat verstaalla myös paljon toisiltaan, sillä toimeksiantoja toteutetaan monialaisissa opiskelijatiimeissä, Anttila korostaa.

Ensimmäisen vuoden aikana Logistiikkaverstaalla on toteutettu pieniä ja suuria projekteja, yritys- ja opiskelijatyöpajoja, seminaareja ja kansainvälisiä luentoja.

– Heti toimintaa käynnistäessä teimme tiimin kesken päätöksen, että tavoittelemme kaikissa toteutettavissa toimeksiannoissa hyvää laatua suuren määrän sijaan. Toteutimme viime syksynä kolme laajaa projektia, joiden onnistuminen oli merkki hyvin tehdystä työstä, Anttila iloitsee.

Tänä keväänä Logistiikkaverstaalla on käynnissä kolme laajaa projektia, on järjestetty työpajoja ja avoimien ovien päivä ja yhteistyössä Ecool ja Vähähiiliset satamatoiminnot -hankkeiden kanssa järjestettiin energia- ja logistiikkaseminaari 27. huhtikuuta.

Parasta mitä Suomesta löytyy

Xamkin Logistiikkaverstas on kansallisen sarjan kolmen parhaan joukossa ammattikorkeakoulujen tämänvuotisessa TKI-Kärjet-kilpailussa. Voittaja palkitaan valtakunnallisilla ammattikorkeakoulupäivillä Kajaanissa 17. toukokuuta.

Mukana on hankkeita, jotka osallistavat opiskelijoita hanketoimintaan ja kehittävät ammattikorkeakoulun toimintakäytänteitä uutta luovalla tavalla. Hankkeet luovat osaamista työelämään ja ratkaisevat työelämän ongelmia.

Logistiikkaverstas

Logistiikkaverstas on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittämishanke, joka toteutetaan 1.1.2016 – 31.12.2017. Se rahoitetaan Hämeen ELY-keskuksen yritysten toimintaympäristön kehittämistuella.

Lisätietoja:

www.xamk.fi/logistiikkaverstas
www.logistiikkaverstas.fi
https://www.facebook.com/logistiikkaverstas/

Kirjoittaneet Anni Anttila ja Pauli Potinkara

Anni Anttila työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikkaverstas-hankkeen projektipäällikkönä ja Pauli Potinkara Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntijana.