Etevät-hankkeessa lisätään eteläsavolaisten yrityksien energiatehokkuutta. Kuva: Manu Eloaho

Lisää energiatehokkuutta eteläsavolaisiin yrityksiin

08.05.2017

Energiankäytön tehostaminen tuo yrityksille ja yhteisöille suoraa taloudellista hyötyä ja vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Etelä-Savossa uusia käytänteitä energiatehokkuuden parantamiseksi luodaan ja tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista lisätään Etevät-hankkeessa.

Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Päästövähennyksiin pyritään myös vapaaehtoisesti energiatehokkuussopimuksien ja energiakatselmusten avulla. Etenkin monille pienille ja mikroyrityksille perinteinen energiakatselmointi on työläs ja kustannuksiltaan liian kallis.

– Monet pienimmät yritykset ovat jääneetkin väliinputoajiksi energiatehokkuuden edistämisessä ja jäävät paitsi huomattavista mahdollisista kustannussäästöistä, energianeuvoja Sauli Kuparinen Suur-Savon Sähkö Oy:stä kertoo.

Vähähiilisyyden lisäämiseen tarvitaan uusia teknologioita

Osana vähähiiliseen yhteiskuntaan pyrittäessä kehitetään ja otetaan käyttöön tekniikoita ja tuotteita, jotka edesauttavat puhtaampiin tuotantotapoihin siirtymistä ja erityisesti luovat liiketoimintaa näistä uusista teknologioista.

– Näitä uusia teknologioita ovat muun muassa aurinkoenergiaan liittyvät teknologiat kuten aurinkosähkö- ja aurinkolämpö- sekä lämpöpumpputekniikat, kaukolämpöpäällikkö Auli Haapiainen-Liikanen Etelä-Savon Energia Oy:stä kertoo.

Etevät-hankkeessa tullaankin edistämään alueen osaamista uusista uusiutuvista energiantuotantomuodoista, ja ottamaan huomioon näihin liittyvät uudet teknologiat ja niiden käyttöönoton edistäminen.

Etevät-hankkeella uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Etevät-hankkeen tuloksena pienille ja keskisuurille yrityksille syntyy räätälöitävissä oleva malli energiatehokkuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja uusiutuvien energiamuotojen ja -ratkaisujen käyttöönottoon. Hanke edistää yritysten energiankäytön pysyvää tehostumista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä Etelä-Savossa. Hanke avaa myös uusia liiketoiminta- ja palvelutuotantomahdollisuuksia alueen yrityksille.

Etevät – Energiatehokkuuden edistäminen eteläsavolaisissa pk-yrityksissä -hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta, Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-31.12.2018. Lisätietoja: www.xamk.fi/etevat

Suur-Savon Sähkö Oy

Järvisuomalainen energiakonserni, jonka toimintaan kuuluu energian hankinta, tuotanto ja jakelu Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella sekä sähköenergian myynti kaikkialle Suomeen. Myös aurinkosähköjärjestelmien kokonaistoimitukset sekä sähköautojen latauspisteverkoston rakentaminen ja ylläpito. www.sssoy.fi

Etelä-Savon Energia Oy

Ympäristöystävällisen energian hankinta ja tuotanto sekä luotettava ja tehokas energian siirto ja myynti. Myös uudet energiapalvelut. www.ese.fi

Kirjoittaneet Hanne Soininen ja Riikka Tanskanen

Hanne Soininen on tutkimuspäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee ”Metsä ja ympäristö – puhdas ja älykäs tulevaisuus” -hankkeessa, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta. Riikka Tanskanen on projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee ”Etevät- Energiatehokkuuden edistäminen eteläsavolaisissa pk-yrityksissä” -hankkeessa.