KymiLabs on vuodesta 1992 asti suorittanut savukaasumittauksia voimalaitoksille, prosessiteollisuudelle ja varustamoille. Kuva: Petri Hurme

Xamk on vahva toimija kiertotalous- ja energia-alalla

03.10.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsä-, ympäristö- ja energia-alan tutkimusympäristöt sekä osaaminen ovat vahvoja eri puolilla Kaakkois-Suomea.

On tärkeää, että tutkimus- ja pilotointiympäristöt ovat erikoistuneita, riittävän joustavia ja niiden käyttöön sekä asiantuntijatyöhön on olemassa ammattitaitoinen henkilöstö. Yritykset arvostavat myös analyysipalvelujen liittymistä osaksi kokeellista tutkimusta sekä koeajotoimintaa.

Tärkeää on myös se, että yksiköt ja asiantuntijat tukevat toisiaan laajempien innovaatio- ja tutkimusverkostojen rakentamisessa. Toisaalta yhtä lailla on tärkeää, että yksiköt palvelevat maakunnittain niitä erityistarpeita, joita alueen erikokoiset yritykset, opetus sekä alueelliset kehittämistarpeet asettavat Xamkin toiminnalle.

Tutkimusympäristöt keskittyvät Etelä-Savossa kuitu- ja biotuotetekniikkaan, vesien ja puhdistamolietteiden käsittelyyn, elektronisiin laitteisiin sekä materiaali- ja ympäristötekniikkaan.

Kymenlaakson perinteiset vahvuudet ovat olleet Kymilabsin päästö- ja energialaboratoriot sekä betonitestauslaboratorio. Uutena kehitysympäristönä kokonaisuuteen tuli 1.8.2017 Biosampo kiertotalouden sekä hajautetun bioenergian tutkimus- ja kehitysympäristöineen. Kotkassa toimii tuhkan käsittelyyn erikoistunut erotustekniikan laboratorio.

Monipuoliset kehitysympäristöt

Kun katsotaan nyt vahvistuneen Xamkin kehitysympäristöjä entistä ajankohtaisemman kiertotalouden näkökulmasta, ovat Xamkissa tarjolla olevat kehitysympäristöt erittäin monipuolisia.

Tuhkan käsittelystä voi löytyä synergiaa ravinnekierron lisäksi infrarakentamiseen ja erilaisiin materiaaliratkaisuihin. Metsäbiomassan käsittelyssä hiiltämällä uusiksi tuotteiksi on prosessien haasteista huolimatta mahdollisuuksia jopa kokonaan uusien lisäarvotuotteiden sekä niiden tuotantoprosessien kehittämiseen. Erilaiset luokittelu- ja fraktiointitekniikat tulevat tässä kokonaisuudessa uuteen valoon, ja näitä löytyy sekä Savonlinnan Kuitulaboratoriosta että Kymenlaakson erotustekniikan yksiköstä.

Yritys- ja alueyhteistyöllä yksiköiden teknistä ja osaamiseen perustuvaa palvelukykyä on mahdollisuus täydentää ja kasvattaa samalla maksullista palveluliiketoimintaa. Xamkilla on myös pilot-yksikkö ja osaaminen hiilidioksidin talteenottoon, mikä mahdollistaa tutkimus- ja pilotointiavaukset aina lisäarvokemikaaleihin saakka puhdistettaessa ja jalostettaessa nyt haitallisia savukaasuja. Yksikkö on nyt kovassa käytössä Etelä-Savossa, mutta tämäkin on siirrettävissä tarvittaessa muualla tarvittavaan soveltavaan tutkimukseen.

Kilpailu on kovaa

Uusiutuvan energian tutkimus- ja kehityskenttä on laaja ja kansainvälinen kilpailu on sektorilla kovaa. Xamkin on tehtävä tässä kokonaisuudessa oikeita valintoja, jotta yksiköt löytävät asemansa TKI-markkinassa ja asiakaskunnassa.

Energiatekniikoissa polttotekniikoiden, päästöttömyyden, mittausdatan käsittelyn sekä erilaisten poltto- ja raaka-aineiden optimointiin liittyvä tutkimus on keihäänkärki, jota kannattaa edelleen kehittää. Rinnalla joudutaan selvittämään asemaamme aurinkosähkön sekä myös biokaasun tuotantoon ja käsittelyyn liittyvissä kehitystehtävissä ja tutkimustoiminnan edellytyksissä.

Lisätietoa:

Elektroniikan 3k-tehdas

Kuitulaboratorio

Kymilabs

Mikpolis

Biosampo

Erotustekniikan tutkimuskeskus

Kirjoittanut Lasse Pulkkinen

Kirjoittaja on Metsä-, ympäristö- ja energia -vahvuusalan tutkimusjohtaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.