Tapio Tirri korostaa, että teollisuusprosessien tehostaminen säästää energiaa, materiaaleja ja kemikaaleja. Näin päästöt pienenevät.

Tapio Tirrin Kuitulaboratorio on ainutlaatuinen kehitysympäristö

16.12.2018

Mitä ainutlaatuista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio tarjoaa suomalaisille teollisuusyrityksille?

Pilotointiympäristö, jossa voidaan simuloida tehdasmittakaavaisia prosesseja, on ainutlaatuista yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimusinfrassa. Myös Kuitulaboratorion tki-ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa on vältetty päällekkäisyyttä Suomen muiden tutkimuskeskusten kanssa. Näin eri tki-infrat täydentävät toisiaan. Hyvin merkittävä tekijä on myös biotuotetekniikan opetuksen integroiminen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Eivätkö prosessien tehostaminen ja päästöjen vähentäminen ole ristiriidassa keskenään?

Päinvastoin. Prosessien tehostaminen tarkoittaa juuri energia-, materiaali- ja kemikaalitehokkuuden parantamista ja tämä näkyy suoraan päästöjen pienenemisenä.

Missä kaikessa mikrokiteistä selluloosaa voidaan nyt ja tulevaisuudessa hyödyntää?

Tänä päivänä mikrokiteistä selluloosaa käytetään mm. hammastahnassa, lääketeollisuudessa pillerien sidosaineena sekä elintarviketeollisuudessa täyteaineena ja paksuntajana. Tulevaisuudessa mikrokiteiselle selluloosalle etsitään sovelluksia rakennus-, elintarvike-, tekstiili- ja kemianteollisuuden aloilla. Myös uudet mikrokiteisen selluloosan johdannaiset (kemiallisesti modifioitu) ovat tutkimuksen alla.

Kuinka sinusta tuli tutkija ja kehittäjä?

Valmistumiseni jälkeen sain paikan assistenttina Oulun yliopiston prosessitekniikan osastolta ja sillä tiellä vielä ollaan.

Tapio Tirri

Koulutus: tekniikan lisensiaatti

Työura: Oulun ylipistossa assistenttina ja yliassistenttina yhteensä 17 vuotta. Savonlinnan Kuitulaboratoriossa vuodesta 2005.

Harrastukset: uinti, pyöräily ja maastohiihto. Lisäksi pientä nikkarointia ajan suomissa puitteissa.

Tärkeää elämässä: perhe ja lähimmäiset.

Kirjoittanut Pauli Potinkara

Kirjoittaja toimii TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.