MiniMikkeli -tapahtuman toteutuksesta vastanneet restonomi-opiskelijat. Kuva Pekka Pulkkinen

Yli sata opiskelijaa toteuttamassa MiniMikkeli-tapahtumaa

07.05.2017

Yli sata Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijaa neljästä eri koulutuksesta sitoutettiin maaliskuussa toteuttamaan MiniMikkeli-tapahtumaa. Tapahtumaa oli tänä vuonna toteuttamassa matkailualan, tietojenkäsittelyn, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön sekä liiketalouden opiskelijoita.

Opettaja Jarmo Kuosmanen (vas.), restonomi-opiskelija Jade Hirvonen (kesk.) ja opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala (oik.). Kuva Pekka Pulkkinen

MiniMikkeli on Mikkelin kaikille kuudesluokkalaisille suunnattu pelillinen oppimiskokemus. Tarkoituksena on näyttää käytännön omaisesti, kuinka Mikkeli toimii. Erityinen painopiste on yrittämisessä. Oppilaat pääsevät kokeilemaan, millaista on perustaa yritys sekä työskentelemään jo olemassa olevissa yrityksissä ja julkisen sektorin työpaikoissa.

MiniMikkeli on oppimismatka, jonka aikana yrittäjyyden ja yhteiskunnan toiminnot tulevat konkreettisesti ja kiinnostavasti tutuiksi. MiniMikkeli huipentuu viikon kestävään tapahtumaan, jossa aiemmin opittua ja valmisteltua kokeillaan käytännössä yhteiskunnan toimintoja mukaillen.

MiniMikkeli on Xamkille erittäin hyvä oppimisympäristö ja siihen voidaan integroida usean alan opiskelijoita työskentelemään monialaisesti. Xamkin opiskelijat ovat päässeet MiniMikkelissä muun muassa suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtuman tuottamista, hankkimaan tapahtumalle yhteistyökumppaneita ja ohjaamaan kuudesluokkalaisia.

MiniMikkeli-kokonaisuudesta pystyimme myös tarjoamaan suurempia kokonaisuuksia opiskelijoille. Tänä vuonna tapahtuman toteutuksesta suurempaa roolia ottivat kaksi restonomiopiskelijaa, joista toinen teki tapahtuman kehittämiseen liittyvää opinnäytetyötä ja toinen suoritti opintoihin kuuluvan harjoittelun.

Harjoittelu opetti paljon

Suoritan työharjoitteluani Xamkin TKI-puolella ja sen kautta pääsin osallistumaan MiniMikkeli-tapahtumaan. Ennen työharjoittelua minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta tapahtumien tuottamisesta, joten MiniMikkelistä opin tärkeitä taitoja alaan liittyen.

Tapahtuma opetti minulle tapahtumatuotannon perusteita ja niihin liittyviä toimintatapoja. Olin tottunut tekemään asiat nyt ja heti, mutta tapahtumaan liittyi monia asioita, joita pystyi hoitamaan vasta juuri ennen tapahtumaa. Tapahtumassa on mukana myös useita paikallisia yrityksiä, joiden kanssa pääsin tekemään yhteistyötä. Harjoittelussa opin, kuinka tapahtuman tuottajien ja yhteistyökumppanien yhteistyö ja kommunikointi toimivat työelämässä. Opin, että mahdollisiin viimehetken muutoksiin tulee olla varautunut eikä soveltamiskyvystäkään ole haittaa.

Itse tapahtumassa riitti vilinää ja vilskettä, olihan tapahtumaan tulossa noin 600 12-vuotiasta. Minun tehtävinä oli vastata kuudesluokkalaisten ohjeistuksesta, pelien juontamisesta sekä yleisesti tapahtuman toimivuudesta. Tapahtumassa oli mukana luokkatovereitani pitämässä yritysten pisteitä ja toimin myös heille ohjaajana. Tämä opetti minulle eri-ikäisten ryhmien johtamistaitoja, mitkä ovat hyvin tärkeitä taitoja työelämässä. Johtamistaitojen lisäksi opin lisää myös ryhmätaidoista eri-ikäisten kanssa. Työskentely yhteistyökumppaneiden kanssa on hyvin erilaista kuin 12-vuotiaiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan MiniMikkeli oli oikein onnistunut ja opettavainen tapahtuma. Opin itsestäni paljon uutta ja vahvuuteni selvenivät entisestään. MiniMikkeli toi varmuutta sille, että tulevaisuudessa haluan työskennellä tapahtumatuotannon parissa. Nyt jo kaavailen seuraavaa projektia tapahtumatuotannon parissa, ja sekin liittyy tietysti MiniMikkeliin.

Jade Hirvonen

Kirjoittaja on toisen vuoden restonomiopiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

 

Lisätietoja MiniMikkelistä: https://www.xamk.fi/xamk/minimikkeli/

MiniMikkeli on mukana VNK:n Kokeileva Suomi -kiertueessa: http://kokeilevasuomi.fi/kokeileva-suomi-kiertue

Youtube -linkki: https://www.youtube.com/watch?v=ONy43jZxU_w&list=PLXswRRyb1mzpO-A-O6iljMPb4k-5Y_36p

Pekka Pulkkinen

Kirjoittaja on tki-asiantuntija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.