OP Suur-Savon markkinointipäällikkö Tarja Wasenius toivoo, että entistä isompi osa eteläsavolaisista nuorista osaajista jäisi rakentamaan Etelä-Savon hyvinvointia myös aikuisena. Kuva: Pekka Pulkkinen

MiniMikkeli on paikallinen ja vastuullinen

16.12.2018

MiniMikkeli on yrittäjyys- ja yhteiskuntakasvatuskonsepti kaikille Mikkelin alakoulujen kuudesluokkalaisille. MiniMikkelissä kuudesluokkalaiset pääsevät ideoimaan omia yritysideoitaan sekä tutustumaan olemassa oleviin paikallisiin yrityksiin. MiniMikkeliin osallistuu vuosittain n. 600 kuudesluokkalaista opettajineen sekä lähes sata Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin opiskelijaa.

MiniMikkeli on paikallisesti syntynyt konsepti, jonka keskiössä on kokeilemalla kehittäminen. Konsepti on kasvanut pienestä kokeilusta aktiiviseksi oppimisympäristöksi. MiniMikkeli aktivoi vuoden aikana Xamkin opiskelijoita, alakoulujen oppilaita sekä paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä toimimaan yhdessä. Vuosittain mukana on opiskelijoiden ja oppilaiden lisäksi noin kymmenen paikallista yritystä.

Osuuspankki mukana alusta asti

MiniMikkeli tarjoaa paikallisille yrityksille mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuuta konkreettisesti ja kiinnostavasti. MiniMikkelissä yritykset ja Xamkin opiskelijat vastaavat yhdessä eri osa-alueiden toteuttamisesta.  Yksi MiniMikkelin kumppaneista, Suur-Savon Osuuspankki on ollut mukana konseptin toteuttamisessa alusta saakka.

Kuvassa viime kevään tapahtumaa toteuttamassa olleet Xamkin opiskelijat. Opiskelijoita oli mukana neljästä eri koulutuksesta (tietojenkäsittely, kansalaistoiminta ja nuorisotyö, matkailu sekä liiketalous). Kuva: Pekka Pulkkinen

Suur-Savon Osuuspankin markkinointipäällikkö Tarja Wasenius mieltää yhteistyön sujuneen vuosien varrella hyvin ja on iloinen, että monet vahvat paikalliset toimijat ovat löytäneet hyötyjä yhteisestä toiminnasta. Wasenius kiittelee MiniMikkelin porukkaa yhteistyöstä.

– MiniMikkeli on aivan loistava esimerkki paikallisten toimijoiden yhteistyöstä. Meillä on ollut ilo olla osana kehittämässä tätä oppimisympäristöä – haluamme olla tiiviisti mukana maakunnan kehityksessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Painopisteessä meillä onkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, kertoo Wasenius.On hienoa, että Xamkin opiskelijat saavat MiniMikkelin kautta harjoittelupaikkoja ja muita opintoihin liittyviä kehittämistehtäviä. Olemme vuosien varrella suunnitelleet yhdessä opiskelijoiden kanssa Osuuspankin pistettä; viime keväänä kuudesluokkalaiset maksoivat sähkölaskuja ja avasivat palkkatilejä Osuuspankin pisteellä. On ollut upeaa kuulla, että MiniMikkeli-tapahtumaa on eräs odotetuimmista tapahtumista, toteaa Wasenius.

Vastuullisuus mukaan yritysideoihin

Ensi vuoden MiniMikkelin teemana on paikallisuus ja vastuullisuus. Tämä tarkoittaa erityisesti, että kuudesluokkalaiset ideoivat omia yrityksiään huomioiden molemmat osa-alueet. Oppilaiden tulee tuoda esille yritysideassaan, kuinka he hyödyntävät paikallisuutta sekä kuinka vastuullisuus ja ekologisuus toteutuvat heidän yritysideoissaan.

MiniMikkeli-tapahtumaan tulevien kuudesluokkalaisten yritysten lisäksi paikallisuus ja vastuullisuus näyttäytyvät tapahtumassa esimerkiksi yhteistyökumppaneiden toimintapisteillä. Teema on ajankohtainen ja tärkeä myös MiniMikkelin yhteistyökumppaneille.

Markkinointipäällikkö Waseniuksen mielestä on merkittävää, että MiniMikkelin kumppanit ovat juuri paikallisia. Waseniuksen mukaan on hienoa, miten MiniMikkelissä opetetaan oppilaille käytännössä, kuinka Mikkeli toimii. Tämä tarkoittaa toivottavasti, että entistä isompi osa eteläsavolaisista osaajista jäisi rakentamaan Etelä-Savon hyvinvointia myös aikuisena.

– MiniMikkeli on ehdottomasti paikallinen tuote ja vastuullinen. On tärkeää, että koululaisille opetetaan jo varhaisessa vaiheessa yhteiskunnan toimintoja. Yhtä oleellista on myös monipuolisen yhteistyön tekeminen. Voimien yhdistämistä kaivataan lisää Etelä-Savoon. Se on yksi keino maakunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi, kuvailee Wasenius.

MiniMikkeli-tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 14.3. – 20.3.2019 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xinnossa, Mikkelissä. Lisätietoja: www.xamk.fi/minimikkeli

Kirjoittanut Pekka Pulkkinen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.