Lake Saimaa – Purest Finland -brändin arvoiksi on määritelty yhteistyö, vieraanvaraisuus ja kestävyys.

Saimaasta vastuullisen matkailun kärkialue

16.12.2018

Visit Finlandin tavoitteena on saada Suomi kestävän matkailun johtavien maiden joukkoon − ja Saimaan alueella halutaan olla mukana tässä kehityksen kärjessä. Saimaalla tavoitetta edistetään Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa tiiviissä yhteistyössä matkailuyritysten matkailun alueorganisaatioiden ja alueen muiden sidosryhmien sekä Visit Finlandin kanssa.

Matkailussa tavoitteena on pitkään ollut houkutella lisää erityisesti ulkomaisia matkailijoita ja keskeisiä toimenpiteitä tuotekehitys ja markkinointi. Kansainvälisen matkailun kasvu onkin ollut ripeää. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon tilastot osoittavat kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvaneen maailmassa 6 %, EU:ssa 7 %, Pohjois-Euroopassa 9,2 % ja Suomessa 17 %.

Maailmalla suosituimpien matkakohteiden ongelmien ja matkailun lisääntyvien globaalien ympäristövaikutusten vuoksi nyt aletaan ymmärtää, että matkailun pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää sen ekologisten, taloudellisten ja kulttuuristen vaikutusten tunnistamista ja nostamista matkailun kehittämisen keskiöön.

Vastuullisen matkailun tavoitteena on minimoida matkailun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja tuottaa mahdollisimman suuri hyöty kohdealueelle ja sen ihmisille – ja sitä kautta tehdä kohteesta parempi paikka myös vierailla. Tämän tavoitteen myös Maailman matkailujärjestö UNWTO on omaksunut sitoutuessaan YK:n Kestävän kehityksen 2030 -agendaan. Suomessa on meneillään Visit Finlandin Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti (2018-2019).

Perustana yhteiset arvovalinnat ja linjaukset

Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa on oltu alusta saakka mukana Visit Finlandin vastuullisen matkailun kehittämisessä.

Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Varkauden kaupunki kehittävät yhdessä Saimaan alueen matkailua ja Lake Saimaa – Purest Finland -brändiä. Brändin arvoiksi on määritelty yhteistyö, vieraanvaraisuus ja kestävyys. Alueen matkailua kehitettäessä on tehtävä päätöksiä siitä, mitä valitut arvot käytännössä tarkoittavat: mitä ne edellyttävät yrityksiltä, alueorganisaatiolta ja muilta sidosryhmiltä. Samalla on otettava huomioon Visit Finlandin valtakunnalliset linjaukset ja toimenpiteet.

Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa on oltu alusta saakka mukana Visit Finlandin vastuullisen matkailun kehittämisessä, mm. yrittäjille suunnatun aineiston laatimisessa ja kestävän matkailun kärkituotekilpailun kriteerien määrittelyssä. Saimaan alueella vastuullisuutta on hankkeessa tarkasteltu matkailuyrittäjien, em. alueorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa ja tuotettu työhön asiantuntemusta ja ehdotuksia.

Osana tätä työtä on kehitetty ja testattu Saimaan vastuullisen matkailun periaatteita.  Niiden avulla voitaisiin tiivistää yhteistyötä vastuullisen matkailun kehittämisessä ja ne ohjaisivat kaikkia matkailuyrityksiä toimimaan vastuullisemmin sekä viestimään vastuullisuudestaan vaikuttavammin. Ne voisivat olla myös ensimmäinen askel vastuullisen matkailualueen statuksen hankkimisessa joko alueorganisaatioille tai koko Saimaan alueelle.

Nyt vauhtia kehittämiseen

Visit Finlandissa on selvitetty suomalaisten matkailuyritysten ja kansainvälisten matkanjärjestäjien näkemyksiä vastuullisuudesta sekä kartoitettu kestävän matkailualueen malleja, joita voitaisiin soveltaa Suomessa. Näiden pohjalta on päätetty kehittää yrityksille Sustainable Finland -kattomerkki ja alueille Sustainable Destination -malli. Olemme olleet asiantuntijoina kommentoimassa näitä Visit Finlandin suunnitelmia ja uusia linjauksia.

Saimaan alueella em. selvityksistä ja linjauksista kerrottiin Visit Finlandin ja Kohti vastuullista matkailua -hankkeen yhdessä järjestämässä seminaarissa Mikkelissä 31.10.-1.11.2018. Seminaarissa esiteltiin myös Kohti vastuullista matkailua -hankeen tutkimustuloksia vastuullisuusviestinnästä ja Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälkilaskentaa. Hiilijalanjäljen merkitys matkailussakin kasvaa jatkuvasti ja sen laskennan kehittämisestä keskustellaan parhaillaan Visit Finlandin ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Seminaarin päätteeksi järjestetyssä paneelissa keskusteltiin siitä, miten parhaiten edistetään vastuullista matkailua Saimaan alueella. Myös yleisöltä kysyttiin vastuullisuutta edistävistä toimenpiteistä. Johtopäätös paneelista, yleisövastauksista ja seminaarissa käydyistä keskusteluista oli, että nyt on ryhdyttävä järjestelmälliseen työhön: päätettävä yhteiset linjaukset ja vietävä ne matkailun kehittämisen kaikille tasoille. Milloin meillä on Sustainable Destination Saimaa?

Kohti vastuullista matkailua -hanke

Keskeiset tavoitteet:

-määritellä Etelä-Savon/Saimaan vastuullisen matkailun periaatteet, indikaattorit ja kriteerit ja laatia suunnitelma niiden jalkauttamiseksi

-laskea Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki ja tehdä esitys sen seurannasta

-tuottaa tutkimustietoa vastuullisuusviestinnästä ja muotoilla vastuullisuusviestinnän sisältöjä matkailuyrityksille ja alueellisiin portaaleihin

Toteutus: 1.1.2017 – 31.5.2019. Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus. Hankeyritykset: Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho, Majoitus B&B Hepokatti, Tynkkylän Lomaniemi, Suur-Savon Osuuskauppa ja Mikkelin Ravirata. Rahoittaja: Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kirjoittanut Eeva Koivula

Kirjoittaja työskentelee Kohti vastuullista matkailua -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.