Onnistunut sisältömarkkinointi tuottaa arvoa molemmille osapuolille. Asiakas saa haluamaansa sisältöä ja yritys positiivista näkyvyyttä.

Käytännönläheinen opas sisältömarkkinoinnin saloihin

02.04.2019

Sisältömarkkinointi on yksi tämän hetken kuumimpia trendejä yritysten markkinoinnissa. Tavoittaakseen uusia ja sitouttaakseen olemassa olevia asiakkaita yrityksen tulee tuottaa ja jakaa merkityksellistä ja kohdistettua sisältöä ilman vaatimuksia yleisöä kohtaan. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on tuottaa arvoa kohderyhmälle ja näin ollen luoda kannattavia asiakassuhteita ja -toimintaa.

Sisältömarkkinoinnin käynnistäminen ja sisällön luominen voi olla haastavaa yrityksille rajallisten henkilöresurssien ja ajankäytön näkökulmista. Se kuitenkin kannattaa, sillä digitaaliseen markkinointiviestintään erikoistuneen yrityksen DemandGen-yrityksen teettämän tutkimuksen mukaan B2B-ostaja eteni ostoprosessissa yli puolenvälin (60 %) ennen kuin otti yhteyttä myyjään. Saman tutkimuksen mukaan 86 % vastaajista mainitsi erilaisten sisältömarkkinointimateriaalien vaikuttavan ostopäätöksiinsä.

Vuosina 2017-2018 toteutetussa DIMA- Digitaalisen inbound -markkinointiosaamisen pilotointi -hankkeessa koulutettiin sisältömarkkinoinnin osaajia. Hanke oli Etelä-Savon Ely-keskuksen rahoittama ESR-rahastosta. Yhtenä osana hanketta toteutettiin käytännönläheinen opas yrityksille, kuinka toteuttaa sisältömarkkinointia menestyksekkäästi.

– Onnistunut sisältömarkkinointi tuottaa arvoa molemmille osapuolille. Asiakas saa haluamaansa sisältöä ja yritys positiivista näkyvyyttä, joka lopulta vaikuttaa kassavirtaan, sanoo Kari Haaja Merle Consulting Oy:stä. Kari Haaja toimi asiantuntijakouluttajana DIMA-hankkeessa.

– Sisältömarkkinointiosaaminen on aivan ehdottomasti nyt ja lähitulevaisuudessa yritysten kehittymisen kärki.

Sisältömarkkinoinnin oppaan voi ladata täältä.

Lähteet:

DemandGen. 2015. The 2015 B2B Buyer’s Report. How content and social media are impacting the buyer’s journey. 1-18.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja toimii digitaalisen markkinoinnin lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.