Intialaiset opiskelijat esittivät hotellin ruoka- ja juomatuotteiden tarjoiluprosessin.

Opettajavaihto Saksassa tarjosi uutta näkökulmaa

10.06.2019

Saksalainen partnerioppilaitoksemme Duale Hochschule Baden-Württemberg DHBW toimii hieman eri tavalla kuin mihin Suomessa on totuttu. Heidän duale-mallissaan yliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä liike-elämän kanssa, ja opiskelijoilla on työpaikat opiskelemaan tullessaan.

Olimme opettajavaihdossa Saksassa Ravensburgin palapeleistään tunnetussa pikkukaupungissa toukokuussa 2019. Olemme tehneet DHBW:n kanssa opiskelijavaihtoon liittyvää yhteistyötä jo pitkään, mutta opettajavaihtoja on järjestetty parin vuoden ajan.

Opiskelijat hakevat teoriatiedon yliopistosta ja palaavat työpaikalle soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Liike-elämä rahoittaa sopimusten kautta yliopiston toimintaa, mikä luonnollisesti sanelee myös opetussuunnitelman sisältöä. Opiskelijat työskentelevät tyypillisesti korkeatasoisissa hotelleissa ja ravintoloissa ja tarkoituksena on, että heti koulutuksen jälkeen heillä on valmiudet esimiestehtävissä toimimiseen.

Tehokkuus opiskelijalle rankkaa

Duale-malli on valtiolle edullinen ja äärimmäisen tehokas. Opiskelijoille kyseinen tapa opiskella on rankka ja keskeyttämisiä erityisesti ensimmäisenä vuonna on jopa 25 prosenttia. Tämän jälkeen jatkamista opiskelijoista valmistuu 95 prosenttia määräaikaan. Lisäaikaa opiskelulle ei myönnetä.

Meksikolaisen ja intialaisen opiskelijan parityön tuloksena syntyi hankintojen prosessikuvaus.

Aihealueena opetuksessamme olivat palveluprosessit. Opetimme aihetta saksalaisille opiskelijoille ja myös yliopistossa vaihdossa oleville vaihto-opiskelijoille. Opetukseen osallistuvien opiskelijoiden kansalaisuuksien kirjo oli siis laaja. Tämä toi mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen.

Opetuksessa keskitymme matkailu-, ravitsemis- ja talousalan palveluprosesseihin. Käsittelimme aiheeseen liittyvää teoriaa ja opiskelijat harjoittelivat käytännössä prosessikuvausten tekemistä. Asiakas on aina keskiössä. Palveluista puhuttaessa asiakkaan arvon tuntemuksen lisääminen on keskeistä, ja asiakas on mukana tuottamassa palvelua ja siitä saatavaa hyötyä. Tämä tekee palveluprosessin hallinnasta haastavaa ja sen vuoksi palveluprosessien tunnistaminen ja visualisointi on erityisen tärkeää.

Esimiehen näkökulmasta koko asiakkaan palvelupolun tunnistaminen ja kokonaisuuden hallinta ovat avainasemassa, jotta toiminta on tehokasta ja työ on mielekästä tekijöilleen. Visualisoinnin kautta työntekijät saadaan ymmärtämään oma paikkansa prosessin onnistumisessa ja heidät saadaan sitoutettua haluttuun palvelun laatuun. Hyvin kuvatut prosessit toimivat myös apuna perehdytettäessä uusia työntekijöitä. Työntekijöiden vaihtuvuus on kovaa alalla jo pelkästään kausiluontoisuuden vuoksi.

Saksalaiseen tarkkaan ja hyvinkin konservatiiviseen näkökulmaan palveluprosessien kuvaaminen sopii hyvin. Työkulttuuri ja tapa tehdä töitä on hyvin erilainen, erityisesti tehokkuuden, työntekijöiden määrän ja teknologian hyödyntämisen näkökulmasta. Työvoiman käyttö näkyy mm. siisteytenä kun katsoo katukuvaa ja matkustaa julkisella liikenteellä. Kaikki toimii ja on järjestelmällistä, mutta käsityötä ja kynää sekä paperia käytetään vielä paljon. Tietojärjestelmiä on ja niitä hyödynnetään, mutta manuaalista tietojensiirtoa tapahtuu.

Monenlaisia kulttuurieroja

Vaihto-opiskelijat erityisesti Intiasta korostivat asiakkaan roolia. Heille asiakas on kuningas. Asiakkaan pienimmätkin toiveet pitää pystyä täyttämään ja valitusten tullessa saattaa edessä olla työntekijän työsuhteen päättyminen. Työ joka tehdään asiakkaan näkymättömissä, on hyvin hierarkista, ja useista esimiesportaista huolimatta työ on usein kaoottista. Esimerkiksi hotellien ravintolasalin ja keittiön väliin tarvitaan kaksi ovea melun estämiseksi. Prosesseja on mietitty, mutta tehokkuuden näkökulmasta työn pilkkominen pieniin kokonaisuuksiin estää työntekijän kokonaisnäkemyksen syntymisen. Paljon on siis tehtävää ja toivottavasti luentomme antoi tulevaisuuden esimiehille uutta näkökulmaa suunnitella ja johtaa työtä.

Turkissa työkulttuuri on ainakin osittain länsimaista. Työntekijän asemaan ja olosuhteisiin oltiin kiinnitetty huomiota mm lainsäädännöllä. Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat nykypäivänä nousseet puheenaiheiksi. Palveluprosesseissa ja asioiden saattamisessa käytäntöön riittää silti vielä tehtävää.

Kiinalaisten opiskelijoiden esityksistä tuli selkeästi esiin teknologian tehokas käyttö osana palveluja. Palveluja ja niiden lähelle tuomista asiakkaille tarvitaan jo nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän. Kiinalaiset opiskelijat totesivat kansalaisista tulleen laiskoja ja kotiinkuljetuspalvelut ovat todella suosittuja.

Yhteenvetona arvioisimme, että kaikki oppivat. Opettajina saimme uusia näkökulmia ja avarsimme näkemyksiämme. Opiskelijat saivat uutta tietoa palveluprosesseista ja työkulttuurista Suomessa. Pääsimme kirkastamaan Suomi-kuvaa ja varmasti myös Xamkin tunnettuus lisääntyi.

Kirjoittaneet Anu Rantanen ja Tiina Tuovinen

Kirjoittajat työskentelevät lehtoreina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikössä.