Tulevaisuudentutkimuksen voi määritellä esimerkiksi niin, että se on kokoelma menetelmiä, joissa yhdistyvät uuden etsiminen ja löytäminen sekä sen viestiminen toisille ihmisille niin, että se saa aikaan ihmiskunnan yhteistä hyvää tavoittelevaa muutosta. Kuva: Unsplash

Tulevaisuudentutkimus ja sen tulevaisuus

02.04.2019

Oletko kuullut tulevaisuudentutkimuksesta? Tiedätkö mitä se on ja miten se on hyödynnettävissä? Miten on mahdollista tutkia tulevaisuutta, onko se jonkinlaista ennustamista? Tulevaisuudentutkimus ei kuitenkaan missään nimessä ole ennustamista.

Tulevaisuudentutkimuksen tarjoamia erilaisia työkaluja käytetään apuna esimerkiksi päätösten teossa. Sen avulla voi eri tutkimusmenetelmin selvittää, mikä on mahdollista, toivottavaa tai todennäköistä tulevaisuudessa.

Tulevaisuudentutkimus itsessään on nuori tiedonala, joka on monitieteellinen; tieteenala yhdistyy teoreettiseen osaamiseen. Sen mahdollistamien hyötyjen tietoisuuden lisääminen organisaatioissa vaatii tällä hetkellä kovasti töitä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on tähän mennessä hyödyntänyt tulevaisuudentutkimusta niin omassa toiminnassaan kuin myös tuomalla opinalan kurssivalikoimaansa ammattikorkeakouluopiskelijoilleen.

Opetuksen kehittämisen apuna

Opetuksen kehityspäällikkö Sini Taimela kertoo omista kytköksistään tulevaisuudentutkimukseen. Hänen toimenkuvaansa Xamkissa liittyy opetussuunnitelmien kehittäminen. Niinpä hän kokee tärkeäksi pystyä tunnistamaan paitsi tämän hetken, myös tulevaisuuden osaamistarpeita.

Taimela on hyödyntänyt tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä meneillään olevan opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. Yksi tapa on järjestää tulevaisuuspajoja, joissa opettajat, opiskelijat, työelämän edustajat ja muut sidosryhmät ennakoivat yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeita.

Tulevaisuudentutkimus ja ennakoinnin menetelmät koetaan tärkeänä osana korkeakoulutukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä: tarve nopeaan ja ketterään ennakointiin korostuu entisestään muutosvauhdin kasvaessa. Taimela pohtiikin, josko tulevaisuudessa tulevaisuusmenetelmät tulevat koulutuksen arkeen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun asti.

Tulevaisuudentutkimuksen opintoja Xamkissa

Lehtori ja myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelman koulutusvastaava Mari Maunula Xamkin Kouvolan kampukselta kommentoi liiketalouden opintojen näkökulmasta tulevaisuudentutkimusta ja sen vaikutusta kyseiseen toimialaan. Hän opettaa loppukeväästä alkavaa, aivan uutta, Tulevaisuudentutkimus -verkko-opintojaksoa.

− Tulevaisuudentutkimuksen hyödyt koskevat kaikkia opintolinjoja, mutta myynnin ja markkinoinnin kannalta tärkein ajatus mielestäni on se, että se toivottavasti herättelee opiskelijat siihen, ettei tulevaisuus tapahdu sattumalta tai annettuna. Siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu, voidaan esimerkiksi organisaationa vaikuttaa, ja sitä voidaan lähestyä tietyin tieteellisin menetelmin, kertoo Maunula.

Maunulan mielestä myynnin ja markkinoinnin opiskelijoiden on tärkeä pohtia myös henkilökohtaisella tasolla tulevaisuuttaan: mitä osaamista tulisi kehittää, jotta osaaminen on kilpailukykyistä myös jatkossa? Millaisia ammatteja syntyy − tai onko mahdollista luoda ihan uusi työnkuva itselleen?

Uuden löytämistä muutosta varten

Businessteknologiayrityksessä kehittämisen ja muutoksen neuvonantajana työskentelevä Anna Einola on ollut tänä vuonna mukana kehittämässä monialaista verkkokurssia tulevaisuudentutkimuksesta Xamk-opiskelijoille. Einola on valmistunut keväällä 2018 Turun kauppakorkeakoulusta filosofian maisteriksi ja samaan aikaan hän alkoi opettaa tulevaisuudentutkimusta Xamkin Kouvolan kampuksella lähiluentoina. Tulevaisuudentutkimus tuli Einolalle tutuksi hänen opiskellessaan Ruotsissa Mälardalenin korkeakoulussa innovaatioiden ja luovuuden johtamista informaatioteknologiaan liittyen.

Einola kiteyttää, että tulevaisuudentutkimus on kokoelma menetelmiä, joissa yhdistyvät uuden etsiminen ja löytäminen sekä sen viestiminen toisille ihmisille niin, että se saa aikaan ihmiskunnan yhteistä hyvää tavoittelevaa muutosta.

Einola toteaa tulevaisuudentutkimuksen olevan laaja-alaista ja sitkeää työtä, joka vaatii monien ihmisten näkökulman paketoimista ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi tulevaisuuden mahdollisista suunnista. Kokonaisvaltainen tulevaisuustyö on monien kuukausien tai jopa vuosien mittaisia hankkeita, jotka ovat verrattavissa yritysten, kaupunkien tai muiden organisaatioiden strategiatyöhön.

Opinnot kaikkien saataville

Kysyin Einolan mielipidettä siitä, kuinka tulevaisuudentutkimus näkyy kansallisesti Suomessa, esimerkiksi oppilaitoksissa opinalana ja erityisesti Xamkissa.

− Tulevaisuudentutkimus on Suomessa maailman parhaalla tasolla. Meillä on kansainvälisesti tunnustettu tutkimuslaitos FFRC Turun kauppakorkeakoulussa, jolla on aktiivisia hankkeita tulevaisuustietouden laajentamiseksi osana suomalaista peruskoulutusta.

− Xamk tuo tulevaisuudentutkimuksen uudella tavalla kenen tahansa saataville, sillä kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa verkkokurssi ja päästä lähemmäksi tietoista ymmärrystä siitä, mitä tulevaisuus tarkoittaa meille yksilöinä sekä yhteisönä. Tulevaisuudentutkimus antaa meille luvan havainnoida, ajatella ja jakaa ajatuksia tavalla, joka vie meitä kaikkia kohti parempaa tulevaisuutta. Totuus on, että kuka tahansa voi oppia lisää tulevaisuudentutkimuksesta.

Einola näkee, että tulevaisuudentutkimuksen tulevaisuus on yhtä myllerrystä, sillä yhä useampi ihminen alkaa tiedostaa siihen liittyviä menetelmiä. Peruskouluissa opetetaan lapsia ajattelemaan tulevaisuudesta eri tavalla, kuin miten hänen sukupolveaan vielä opetettiin ajattelemaan.

Einolan neuvo: ”Mitä tahansa voi tapahtua, kun oppii jättämään pelon sivuun ja ajattelemaan rohkeasti tulevaa.”

Tietoja loppukeväällä 2019 alkavasta tulevaisuudentutkimus-kurssista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa:

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/tulevaisuuden-tutkimus-5-op/

Kirjoittanut Enni Jaatinen

Kirjoittaja on myynnin ja markkinoinnin, palvelumuotoilun tradenomi-opiskelija. Hän on työharjoittelussa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikkaverstaalla.