Xentren tavoite on luoda maakunnallinen törmäyttämismalli yrittäjille yli toimiala- ja kaupunkirajojen, madaltaa yrittäjien yhteydenottoa toisiinsa ja vähentää sähköpostin määrää.

Mobiilisovellus viestintään Xamkin ja yrittäjien välille

08.10.2019

Yrittäjiä uudella tavalla toisiinsa yhdistävä Xentre-mobiilisovellus otettiin käyttöön kesän aikana. Sovellus auttaa paikallisia yrityksiä ja sidosryhmiä pitämään yhteyttä toisiinsa ja tekemään yhteistyötä, niin toistensa kuin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kanssa.

Luova yritysgeneraattori -hankkeessa kehitetty mobiilisovellus on viestintäkanava yrittäjältä yrittäjälle Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on luoda maakunnallinen törmäyttämismalli yrittäjille yli toimiala- ja kaupunkirajojen, madaltaa yrittäjien yhteydenottoa toisiinsa ja vähentää sähköpostin määrää.

Mobiilisovelluksessa voi viestitellä tai soitella profiilista toiseen pelkästään sähköpostikirjautumisella. Sovellusta hyödynnetään talven 2020 aikana Luovan Yritysgeneraattorin KymiRingiin liittyvien koulutusten ohjaamiseen. Sovelluksen kautta viestitään koulutusten osallistujille ja sitä kautta myös jaetaan aineistoja niihin liittyen. Myös koulutusten jälkeen keskustelua voi jatkaa sovelluksen puolella.

Sovelluksen lataaminen ja käyttäminen

Xentre-sovellus on saatavissa Google Play – ja App Store-kaupoista, eli se toimii iPhonella ja Androidissa. Sovelluksen lataaja saa sen käyttöönsä heti latauksen jälkeen. Aluksi sovellus pyytää tekemään profiilin, johon käyttäjä saa tehdä lyhyen 1-4 lauseen pituisen esittelytekstin, oman nimensä ja omat vahvuusalueet esimerkiksi some-markkinointi.

Vahvuusalueet tulisi valita sen mukaan, missä asioissa haluaa toisten ottavan yhteyttä. Omien vahvuusalueidensa avulla tai kuvaavien tägien avulla käyttäjä pystyy hakemaan sovelluksesta itseä kiinnostavia kontakteja ja näin verkostoitumaan tehokkaammin häntä kiinnostavien toimijoiden kanssa.

Sovelluksen on tehty myös erilaisia ryhmiä. Tällä hetkellä ne ovat ryhmiteltynä kaupunkien mukaan, joissa on sovelluksen käyttäjiä. Käyttäjä pystyy myös hakemaan ihmisiä esimerkiksi omalla toiminta-alueellaan kaupungin ryhmästä ihmisiä. Ryhmiä päivitetään ja lisätään käyttäjien toivomusten mukaisesti, ja samalla otetaan huomioon käytössä yhdenmukaisuus ja selkeys uusien käyttäjien näkökulmasta.

Tekstaa, soita ja katso tapahtumakalenteri

Xentre-sovelluksessa käyttäjä pystyy profiilin tehtyään soittamaan ja lähettämään yksityisviestejä valitsemilleen kontakteille. Soittoja pystyy tekemään vain niille henkilöille, jotka ovat sovelluksessa online-tilassa, eli se mahdollistaa valitsemaan ajankohdat, milloin haluaa ottaa puheluita vastaan. Sovelluksessa on myös ryhmäviesti-toiminto, jonka avulla voi halutessaan tehdä oman ryhmän valitsemilleen käyttäjille.

Xentressä on myös Xamkin tapahtumakalenteri, jonne päivitämme yrittäjille sopivia ja muille sidosryhmille sopivia tapahtumia. Kalenteri on yrittäjiä silmällä pitäen tehty ja sen takia juuri sovelluksessa, jotta toimijoilla olisi kanava, josta löytää heille sopivimmat tapahtumat ja kysyä myös niistä lisätietoa.

Kalenterin tapahtumiin lisätään sitä järjestävä taho tai henkilö, jotta kaikki kyselyt voidaan tehdä halutessaan Xentressä. Tällä hetkellä tapahtumakalenterissa on Luovan yritysgeneraattorin koulutukset.

Luova yritysgeneraattori -hanke

– kouluttaa palvelumuotoilun keinoin yrityksiä eri toimialoilta, muun muassa teollisuuden, kaupan ja palvelualojen, luovien alojen, matkailun ja logistiikkaa-alojen toimijoita.

– koulutuksessa pyritään kehittämään yritysten asiakasymmärrystä ja digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntämistä. Koulutuksen muodostuvat neljän kuukauden työpajasarjasta, joita järjestetään kolme vuoden 2019 aikana.

– tavoitteina on uudistaa Kymenlaakson yrittäjyyttä, kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja synnyttää uutta yritystoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää selkeä törmäyttämismalli ja arvoverkosto monialaiseen yrittäjyyden kasvuun.

– hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Kirjoittanut Teijo Javanainen

Kirjoittaja toimii TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hän on myös tieto-ja viestintätekniikan opiskelija.