Alueen elinvoiman lisäämisessä tarvitsemme kipeästi alueellisesti vahvoja innovaatioekosysteemejä, jotka toimivat samalla osana kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusverkostoja. Kehittämistyön tuloksia ja innovaatioita on myös kyettävä kaupallistamaan nykyistä paremmin. Kuva: Pixabay

Määrää, laatua ja vaikuttavuutta

01.06.2020

Korkeakoulujen viime vuoden tulokset ovat nyt kirjoissa ja kansissa. Jokainen asiasta kiinnostunut pääsee tutustumaan niihin opetushallinnon ylläpitämässä avoimessa tietokannassa (Vipunen).

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on vuoden 2019 tulosten perusteella edelleen selvästi Suomen johtava TKI-ammattikorkeakoulu. Sen ulkoinen tutkimusrahoitus nousi yli 15 miljoonan euron. Opiskelijamäärältään saman kokoinen Turun ammattikorkeakoulu kiri kakkoseksi ylittäen ensi kertaa 10 miljoonan euron riman. Julkaisujen määrällä mitattuna Xamk sijoittui valtakunnassa toiseksi. Avoimia julkaisuja Xamkilla oli eniten.

Kokonaisuutena ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoitus nousi sekin viime vuonna uuteen ennätykseen, 120 miljoonaan euroon, mikä osaltaan kertoo siitä, että ammattikorkeakoulut ovat lunastaneet hyvin paikkansa osana kansallista innovaatiojärjestelmää. Niiden erityisenä vahvuutena on yhteistyö pk-sektorin yritysten kanssa.

Xamk on vastikään neuvotellut OKM:n kanssa sopimuksen vuosille 2021-2024. Strategisia kehittämisen painopisteitä on kolme: tulevaisuuslähtöinen koulutus, vaikuttava TKI-toiminta ja kansainvälisyys.

Sopimukseen kirjattiin myös strategiasta nousevia toimenpiteitä, joille tullaan kohdentamaan uuden rahoitusmallin mukaista korkeakoulukohtaista strategista rahoitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa TKI-toiminnan näkökulmasta sitä, että valituille osaamiskeskittymille voidaan suunnata seuraavina vuosina lisää panostuksia.

Näitä vahvuusalojen kärkiä ovat puukuitututkimus, dataperusteiset hyvinvointipalvelut, digitaalinen tiedonhallinta sekä öljyntorjunta ja ympäristöturvallisuus. Strategiarahalla tullaan vahvistamaan osaamista ja tutkimustoiminnan infrastruktuuria. Myös kansainvälistämistä, joka jo nyt on päässyt hyvään vauhtiin, pidetään kiinni.

TKI-työ on keskeinen osa Xamkin alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

OKM-sopimukseen tuli ensimmäistä kertaa mukaan myös ammattikorkeakoulukohtaiset indikaattorit, joilla kehitystä sopimuskauden aikana seurataan. TKI-puolella Xamkilla niitä on kolme. Yksi niistä on edellä mainittu ulkoisen tutkimusrahoituksen euromäärä, minkä sisällä seurataan erikseen kv-rahoituksen suhteellisesta osuutta.

Kaksi muuta indikaattoria painottavat laatua. Seuraavina vuosina tullaan seuraamaan Horizon- ohjelman hakemusten läpäisyastetta. Kansallisesti puolestaan seurataan erikseen Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta saatuja kilpailtuja tutkimusrahoituksia.

Kuin tilauksesta saimme toukokuun lopussa tiedon siitä, että Xamk on saanut Suomen Akatemialta kaksi uutta rahoitusta nelivuotisille kestävän hyvinvoinnin alan hankkeille sekä yhden uuden Horizon-rahoituksen kuitututkimukseen. Näistä hankkeista tullaan varmasti kuulemaan tulevaisuudessa paljon.

Mutta se mikä on, ei pysy. Kilpailu tutkimus- ja kehitysrahasta kiristyy. Myös uuden EU-ohjelman avaaminen saattaa siirtyä vuodella tai parilla eteenpäin.

TKI-työ on keskeinen osa Xamkin alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Alueen elinvoiman lisäämisessä tarvitsemme kipeästi alueellisesti vahvoja innovaatioekosysteemejä, jotka toimivat samalla osana kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusverkostoja.

Laajan kehittämistoiminnan tuottamia tuloksia ja innovaatioita on myös kyettävä kaupallistamaan nykyistä paremmin.

Kirjoittanut Kalevi Niemi

Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja ja vararehtori.