Kuvituskuva: ruskean kananmunan molemmilla puolilla kaksi Startrooper-legoukkoa. Kuva: Pixabay.

Kansainvälinen Xackathon yhdisti hyvinvoinnin opiskelijoita

02.06.2021

Korona-pandemian myötä kehitettiin uusia menetelmiä edistämään kansainvälistä yhteistyötä ja opiskelijoiden kansainvälisiä oppimisympäristöjä. Syntyi Xackathon-konsepti, joka tarkoittaa yhteiskehittämistä hackathonin omaisesti verkossa.

Tässä artikkelissa kerron, miten toteutimme kansainvälisen Future challenges in wellbeing/wellness experience economy -Xackathonin ja miten testasimme siinä myös mentoriparitoimintaa.

Yhteiskehittäminen perustuu yhteisölliseen, kokemukselliseen ja ongelmalähtöiseen oppimiseen kumppanien kanssa. Tapahtumaan osallistui Xamkista Wellbeing management -opiskelijoita ja Kauno Kolegijasta Wellness and spa management -opiskelijoita. Monialaisuutta työskenteleviin tiimeihin toivat muutamat restonomi- ja viestintäalan opiskelijat.

Yhteistyö tapahtuman toteuttamiseksi lähti liikkeelle, kun Symbioosi-hanke otti yhteyttä Kauno Kolegijan hyvinvoinnin alan koulutusjohtajaan heidän HESDIA-konferenssissaan. Löytyi myös asiasta innostuneita opettajia, ja näin mukaan saatiin lähes 60 opiskelijaa, jotka jaettiin kahteentoista kansainväliseen ja monialaiseen tiimiin.

Työelämän aidot ongelmat ratkaistavana

Oppimista tapahtuu, kun asia kiinnostaa ja aihe koetaan tärkeäksi. Future challenges -tapahtumassa hyvinvointialan opiskelijoille suunnatut haasteet tulivat kahdelta kylpylältä: Kruunupuisto Punkaharjulta ja Medical SPA Eglės Sanatorija Liettuasta.  Haasteet olivat melko samanlaiset ja koskivat tuotepakettien kehittämistä korona-ajasta toipuvalle asiakkaalle.

Vasemmalla ilmakuva Kruunupuiston alueesta Punkaharjulla, oikealla kylpylärakennus Liettuasta.
Kruunupuiston haasteessa pyydettiin kehittämään hyvinvointiloman palvelupaketti itsemaksavalle asiakkaalle pandemian jälkeiseen aikaan.

Kumpikin ammattikorkeakoulu valmisteli haastetta itsenäisesti ja sopi myös voittajatiimien palkinnoista. Yritysten kanssa sovittiin, että kummankin haasteen voittajatiimien suomalaiset osallistujat saavat lahjakortit Kruunupuistoon ja liettualaiset osallistujat Eglės sanatorijaan.

Infograafissa kuvataan mittarimuodossa tekstissä esitetyt luvut.Opiskelijoiden palautteen mukaan he halusivat osallistua Xackathoniin, koska he muun muassa halusivat työskennellä samanhenkisten opiskelijoiden kanssa, saivat oppia aidoista työelämän kehittämistarpeista ja tuottaa ratkaisuja yrityksen aitoon tarpeeseen. Heli Kesämaan artikkelissa kerrotaan tarkemmin muista oppimistuloksista yhteiskehittämistapahtumissa.

Tausta-aineistoa haasteen ratkaisemisen eri näkökulmien löytämiseksi pyydettiin sekä opettajilta että yrityksiltä itseltään. Hackathon konseptin mukaisen inspiraatiopuheen pitäjäksi löytyi Mikkeli-myyjä Olli Marjalaakso. Inspiraatiopuhe rohkaisee osallistujia innovatiiviseen ajatteluun ja luo ilmapiirin, mikä sallii myös ”hullut ideat”.

Kulttuurit kohtasivat parimentorointi-mallissa

Järjestelyihin osallistuivat lähes kaikki mentorointiin osallistuvat opettajat. Kaikki olivat kiinnostuneita työskentelemään kansainvälisen kollegan kanssa. He perehtyivät yritysten haasteisiin ja taustamateriaaliin. Online-tapahtuman alussa he myös kuulivat haasteet yritysten itsensä esittäminä. Käytössä olleelle Open Learn -alustalle tehtiin ajanvarauslista, mistä tiimit saivat varata 20 minuutin aikoja mentoripareille. Tiimejä kannustettiin varaamaan aikoja eri mentoripareilta monipuolisen sparrausavun varmistamiseksi.

Infograafissa esitetään mittariston avulla tekstissä kerrotut asiat ja luvut.Tiimit esittelivät mentoreille ensin ideointivaiheensa tulokset, sitten alustavan konseptiehdotuksensa ja lopuksi NABC-mallin mukaisen pitchauksensa.  Mentoripalautteen mukaan ryhmät olivat valmistautuneet hyvin mentoritapaamisiin. He myös kokivat pystyneensä edistämään ryhmien työskentelyä. Osa mentoreista toimi myös tuomaristoissa yhdessä yritysten edustajien kanssa.

Palautekokouksessa mentorit kiittelivät opiskelijatiimien ratkaisuehdotusten innovatiivisuutta ja olivat tyytyväisiä yhteistyöhön kansainvälisen kollegan kanssa. He olivat oppineet paljon toisen maan toimialasta. Mentoreiden tausta vaihteli nuorisokasvatuksesta liiketalouteen ja matkailuun sekä palvelumuotoilusta hyvinvointialan palveluosaamiseen ja viestintään.

Mentoriparikokeilu onnistui, ja sitä on tarkoitus jatkaa, kun järjestävät organisaatiot suunnittelevat seuraavaa Xackathonia ensi keväälle.

 

Infograafit: Heli Kesämaa.

Symbioosi-hankkeessa kokeiltiin erilaisia yhteiskehittämisen malleja ja kehitettiin pedagoginen malli korkeakouluopetukseen. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2019 – 30.6.2021, ja sitä rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Lisätietoja hankkeen nettisivuilta tästä linkistä.

Julkaisu Kesämaa, H. & Mattila, M. (toim.) 2021. Ideariihi, häkkäys, jamit – Yhteiskehittämisen opas opettajille. Xamk kehittää 141. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on luettavissa tästä linkistä. 

Kirjoittanut Marita Mattila

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juveniassa.