Kuvassa Tutkitun tiedon teemavuoden logo. Tutkittu tieto auttaa ratkomaan omaan arkeemme ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Tutkittu tieto esiin!

16.03.2021

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKI) kertova Xamk READ on mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa. Osallistumme teemavuoteen aktiivisesti ja tuomme esiin monipuolista tutkimustamme.

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 on Suomen Akatemian, Tieteellisten seurain valtuuskunnan sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kampanja, joka nostaa esiin tutkittua tietoa, sen lähteitä ja merkitystä niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.

Teemavuoden tarkoitus on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa kaikille kansalaisille, päättäjille ja elinkeinoelämälle. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen. (Suomen Akatemia 2021.)Kuvassa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 logo (keltainen ympyrä, jossa mustalla teksti: Tutkitun tiedon teemavuosi, valkoisella vuosiluku 2021.

Teemavuoden myötä liitämme tänä vuonna Xamk READin tutkimuksen tekemisestä, tuloksista ja niiden vaikutuksista kertoviin artikkeleihin Tutkitun tiedon teemavuoden logon.

Olemme aktiivisesti mukana teemavuodessa

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 on erinomainen mahdollisuus tuoda esiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa tehtävää monialaista, monipuolista ja korkeatasoista tutkimusta.

Siksi osallistummekin teemavuoteen monin tavoin. Xamk READin lisäksi olemme jo ilmoittaneet teemavuoden ohjelmaan muun muassa tutkittua tietoa yleistajuistavia webinaareja ja kampanjoita.

Teemavuoden toimintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat tutkimuspäällikkö Olli-Pekka Brunila, TKI-asiantuntija Noora Haatanen, TKI-asiantuntija Anne Hytönen, tutkimuspäällikkö Sami Jantunen, tutkimuspäällikkö Petri Kähärä, TKI-asiantuntija Melina Maunula, tutkimuspäällikkö Arto Pesola, TKI-asiantuntija Sirpa Rahiala, Juvenian johtaja Jussi Ronkainen, projektipäällikkö Tiina Saario ja TKI-yksikön johtaja Ari Utriainen.

Palautteen avulla kehitymme

Avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuri on oleellista tutkitun tiedon saavutettavuuden kannalta. Xamk READissa saavutettavuus onkin paitsi teknistä toimivuutta, myös ajankohtaisia, mielenkiintoisia ja ymmärrettäviä sisältöjä.

Aktiivinen vuoropuhelu lehtemme lukijoiden kanssa on erityisen tärkeää, jotta kehitymme entistä paremmaksi. Anna siis rohkeasti palautetta Xamk READista! Yhteystietomme löytyvät lehden jokaisen numeron alalaidasta.

Teemme työtämme alueen elinvoiman eteen myös Xamk READissa – numero numerolta.

Lähde:

Suomen Akatemia. 2021. Tutkitun tiedon teemavuoden verkkosivut. Saatavilla: https://tutkittutieto.fi/

Kirjoittanut Anne Hytönen

Kirjoittaja työskentelee tiedeviestinnän asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja on Xamk READin toimitussihteeri 1.1.2021 alkaen.