Saimaa Stadiumi valmistuu kevättalvella 2018. Kuva Saimaa Stadiumi Oy.

NCC ja Jatkoväylä-hanke pilotoivat yhteisiä oppimisympäristöjä

08.05.2017

Yhdentoista ammattikorkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen valtakunnallinen Jatkoväylä-hanke tähtää ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välisen siirtymän sujuvoittamiseen ja kokonaisopiskeluajan lyhenemiseen. Mikkelin aluekokeilussa pilotoidaan yhteisiä työelämäläheisiä oppimisympäristöjä NCC Suomi Oy:n Saimaa Stadiumi -työmaalla.

Jatkoväylä-hankkeen Etelä-Savon aluekokeilujen teemana ovat työssä oppiminen ja yhteiset työelämäläheiset oppimisympäristöt. Hankkeen hallinnoija Xamk ja osatoteuttaja Etelä-Savon ammattiopisto eli Esedu toteuttavat Mikkelissä pilotteja muun muassa NCC Suomi Oy:n kanssa Saimaa Stadiumi -työmaalla. Xamkilta piloteissa on mukana talotekniikan insinöörikoulutus, Esedulta talonrakentaja-, putkiasentaja- ja ICT-asentajakoulutukset.

Kesätöitä ja yhteisiä tarkistusmittauksia

Ensimmäinen pilotti käynnistyy toukokuussa, kun Esedun rakennustekniikan opiskelija pääsee kesätöihin Stadiumi-työmaalle toisesta ammattikorkeakoulusta palkatun insinööriopiskelijan työpariksi. Alkuvuodesta 2018 Xamkin ja Esedun talotekniikan opiskelijoista koostettava sekaryhmä pääsee tekemään tarkistusmittauksia Saimaa Stadiumin talotekniikan laitteistoille.

Xamkin ja Esedun tekniikan alojen opiskelijoista koostuville sekaryhmille pyritään etsimään myös muita yhteistoteutuksiin sopivia tehtäväkokonaisuuksia NCC:n Stadiumi-työmaan LVI-aliurakoitsijalta. Lisäksi Xamkin talotekniikan projektitoimiston kautta tähdätään löytämään vuodelle 2018 projekti, jonka tekemiseen olisi mahdollista ottaa mukaan Esedun opiskelijoita.

AMK:n opintojaksoja jo amiksen aikana

Yhteistyöyritysten kanssa toteutettavien pilottien lisäksi Esedun tekniikan alojen opiskelijoita ohjataan suorittamaan Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun kautta insinööriopintojen alkuvaiheen opintojaksoja. Opintojaksot voidaan sisällyttää osaksi ammatillista perustutkintoa. Opiskelijan mahdollisesti siirtyessä ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi on osa ensimmäisen vuoden opinnoista jo suoritettu, ja opiskelija voi edetä opinnoissaan rivakammin.

Vastaavia, erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tarjottavia opintoja on ollut Xamkissa jo entuudestaan. Tekniikan aloilla näiden opintojen kysyntä on kuitenkin ollut kovin vähäistä. Hankkeessa pyritään lisäämään myös tekniikan alan opiskelijoiden kiinnostusta ammattikorkeakouluopintoja kohtaan ja levittämään aiheesta tietoa opinto-ohjaajille ja opettajille.

Ammattikorkeakoulun opintoihin ja opiskelijoihin tutustuminen jo ammatillista tutkintoa suorittaessa madaltaa kynnystä hakeutua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintojen pariin. Toisaalta, vaikka opiskelija ei jatkaisikaan heti ammattikorkeakouluun, on hän saanut omakohtaisen kokemuksen siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on, ja opintojaksoilla opittuja taitoja voi luonnollisesti hyödyntää myös työelämässä.

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Toteutus 1.10.2016–31.12.2018

Hallinnoija Xamk, osatoteuttajat Centria-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hyria koulutus, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Karelia ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Lisätietoja: www.xamk.fi/jatkovayla

Kirjoittanut Tiia Tamlander

Kirjoittaja toimii Jatkoväylä-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.