Biotalouden tuotantoprosessit sekä raaka-aineen hankinnan tehostaminen ovat Xamkin vahvuuksia kansainvälistettäessä alan tutkimusta.

BIC-konsortion jäsenyys on mahdollisuus kansainvälistyä

14.12.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on nyt Bio-Based Industries Consortiumin (BIC) jäsen. Biopohjaisen teollisuuden yhteisö BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking) syntyi vuonna 2014 tarpeesta lisätä eurooppalaisen biopohjaisen teollisuuden kilpailukykyä ja volyymiä Euroopassa. BBI JU:n osapuolia ovat Euroopan unioni ja eurooppalainen teollisuus.

BBI JU on teollisuusvetoinen ja noin kaksi kolmasosaa sen tutkimusrahoituksesta tulee teollisuudelta. Teollisuutta ja tutkimussektoria edustaa yhteisössä Bio-Based Industries Consortium (BIC), jonka jäsenet ja liitännäisjäsenet pääsevät sekä luomaan että tutustumaan sektorin Horisontti 2020 -hakuihin ennen hakujen avautumista.

BIC:ssä on noin 80 varsinaista teollisuusjäsentä, joista 30 on pk-yrityksiä. Lisäksi verkostossa on noin 150 liitännäisjäsentä, jotka ovat alan toimintaa harjoittavia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. BBI JU –hankkeisiin osallistujat ovat mukana alan kehityksen kärjessä ja pääsevät luomaan kansainvälisiä verkostoja liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Xamk haki syksyllä 2017 liitännäisjäsenyyttä, jonka BIC Board hyväksyi syyskuussa 2017. Yhteisö tarjoaa entistä paremman kanavan päästä mukaan EU – tasoisiin biomassaan perustuvien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämishankkeisiin.

Jäsenyys auttaa onnistumaan kansainvälisessä rahoituksessa

Osallistuminen hakuihin, jotka toimivat Horisontti 2020 – ohjelman alla, on mahdollista kaikille, mutta BIC:n jäsenten koordinoimien hankkeiden onnistumisprosentti on suurempi kuin muiden. Vuonna 2016 yleisesti hakemusten onnistumisprosentti oli 28. Sen sijaan BIC:in jäsenten koordinoimissa hakemuksissa onnistumisprosentti oli 47.

Ohjelman kautta rahoitetaan muun muassa tutkimus- ja innovaatiohankkeita, demonstraatiohankkeita ja niin sanottuja lippulaivahankkeita (flagship). Ohjelman vuoden 2018 budjetti on noin 100 miljoonaa euroa, josta noin puolet on tarkoitettu demonstraatiotyyppisiin hankkeisiin.

BBI JU:lla on vahvasti tavoitteena lisätä innovaatioyhteistyötä eri maiden kesken, erityisesti painottaen koko arvoketjun toimijoiden välistä yhteistyötä. Demonstraatiotyyppisissä hankkeissa jo hakemusvaiheessa koko arvoketjun tunnistaminen ja avaaminen raaka-aineiden tuotannosta loppukäyttäjään on tärkeä arviointikriteeri. Lisäksi hankkeiden arvioinnissa painotetaan vaikuttavuuden (impact) merkitystä.

Hankkeilla tulee korkeatasoisen toteutuksen ja laadun lisäksi olla vaikuttavuutta loppukäyttäjiin ja yhteiskuntaan laajemmin. Vaikuttavuuden takaa loppukäyttäjien tunnistettu tarve kehitettävälle ratkaisulle tai liiketoimintamallille.

Vuodelle 2018 valmistelussa olevasta hakuohjelmasta Xamkin metsäalan TKI-toimijat ovat tunnistaneet metsäbiomassan hankintaketjun tehostamiseen sekä biojalostamoihin liittyvät teemat, joita työstetään Xamkin tutkimustoimijoiden saamiseksi mukaan kansainvälisiin konsortioihin.

Kirjoittaneet Lasse Pulkkinen ja Jouni Tornberg

Lasse Pulkkinen on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan tutkimusjohtaja. Jouni Tornberg on tutkimuspäällikkö Etelä-Savon Maakuntaliiton ja EU:n Itä-Suomi ohjelman (EAKR) rahoittamassa Metsä- ja Ympäristö – puhdas ja älykäs tulevaisuus -kehityshankkeessa.