Kontaktiin ilman sanoja. Kuva: Marianne Forstner

Sosiaalialan kansainvälisiä avauksia Mikkelissä

14.12.2017

Sosiaalialan ilmiöt ovat jo niin laajoja, että niiden käsitteleminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa Mikkelin kampuksella näihin vaatimuksiin pyritään vastaamaan kansainvälisellä kehittämistyöllä, mihin Erasmus-ohjelmat ovat olleet hyvä tuki. Tässä kerron kahdesta yhteistyömuodosta, jotka ovat kehittyneet vaihto-ohjelmista kohti yhä syvempää sosiaalialan kansainvälistä kehittämistä.

Aloitimme itävaltalaisen Marianne Forstnernin kanssa yhteistyön 2013 Mikkelin kansainvälisen viikon yhteisopetuksessa niin, että suunnittelimme opetuksen sähköpostilla ja tapasimme kasvokkain hetkeä ennen opetuksen aloittamista. Puolalaisen Anna Jargiewichin kanssa taas aloitimme yhteistyön 2012 Erasmus-intensiivikurssilla “Volunteer engagement in Europe”. Myöhemmin myös Anna ja Marianne tapasivat Mikkelin kansainvälisyysviikolla, jolloin alkoi heidän keskinäinen yhteistyönsä. Tänä syksynä työskentelimme ensimmäistä kertaa yhteistyössä kolmestaan Puolassa. Kulttuurisen välimatkan pituus ei riipu aina siitä, kuinka kaukana ihmiset ovat fyysisesti, vaan siitä, mikä on henkinen välimatka.

Sopiva kulttuurinen välimatka

Patsasteatteria museossa. Kuva: Kati Vapalahti

Kokemuksemme perusteella tässä suomalais-itävaltalais-puolalaisessa yhteistyössä kulttuurinen välimatka on sopiva siinä mielessä, että henkinen välimatka tuntuu olemattomalle, mutta yhteiskunnallisesti jaamme mielenkiintoisia näkökulmia sosiaalialan työn kansainväliseen kehittämiseen. Annan kommentti kuvaa tätä hyvin: ”Our universities started collaboration with a common project in frame of Erasmus Intensive Programme and from that time has been very intensive by building scientific interests, professional trust and friendly relationship. For University of Lodz our partnership is very important and significant and we believe that a lot of common projects are in front of us.”

Toteutimme Mariannen kanssa vuosien varrella jo tuotteeksi kehittämämme työpajatyöskentelyn puolalaisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työpajassa yhdistetään taideterapeuttista kuvataidetyöskentelyä ja Augusto Boalin foorumiteatteri-menetelmiä. Menetelmien avulla käsitellään ryhmästä nousseita teemoja, joihin sisältyy ristiriitatilanteita tai alistavia valtasuhteita. Puolassa opiskelijoiden ryhmissä käsiteltäviksi teemoiksi nousivat kerjääminen ja alkoholismi. Nämä ovat esimerkkejä sosiaalisista ongelmista, jotka koskettavat eurooppalaisia kansallisuudesta riippumatta ja joiden tarkastelu kansainvälisessä kontekstissa on merkityksellistä sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen kehittämistä saksalais-suomalaisittain

Innostusta luonnossa. Kuva: Kati Vapalahti.

Yhteistyö Leipzigin Fairbund-järjestön kanssa alkoi vuonna 2014 kahden mikkeliläisen sosiaalialan opettajan ja kansainvälisyyskoordinaattorin vierailulla Leipzigissa. Fairbund-järjestö toimii Leipzigissa lasten, nuorten ja perheiden hyväksi järjestäen monenlaisia palveluja ja kansainvälisiä projekteja. Fairbundin koordinaattorin Dörte Dietrichin kautta solmittiin yhteistyösopimukset Dresdenin ja Leipzigin ammattikorkeakoulujen kanssa, jolloin useita opettajavaihtoja on tehty. Raikas yhteistyön muoto on se, että Fairbundin kautta olemme saaneet Mikkeliin myös käytännön sosiaalialan ammattilaisia pitämään työpajoja Mikkelin sosiaalialan opiskelijoille ja tutustumaan suomalaiseen varhaiskasvatukseen.

Vuonna 2018 Mikkeliin tulee 15 varhaiskasvatuksen ammattilaista, joiden kanssa yhdessä Mikkelin sosiaalialan opettajat ja opiskelijat sekä varhaiskasvatuksen ammattilaiset vaihtavat hyviä käytäntöjä erityisesti luontopedagogiikkaan liittyen. Mukaan tulee myös päiväkotiryhmiä, jolloin voidaan tehdä kehittämistyötä paikallisesti. Tähän projektiin sosiaalialan opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jossa he tarkastelevat suomalaista ja saksalaista varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa luontolähtöisessä toimintaympäristössä.

Kirjoittanut Kati Vapalahti

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen sosiaali- ja terveysalan lehtorina ja kansainvälisten opintojen yhdyshenkilönä.