Verstaan projektitiimit työskentelivät yrityksen antaman toimeksiannon parissa tavoitteenaan tuottaa ratkaisu tai kehitysehdotus toimeksiantajan haasteisiin. Kuva: Anne-Mari Vuoksi

Kesäharkka 2.0

08.10.2019

Aurinkoisena toukokuun päivänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella luokkahuone täyttyy opiskelijoista, vaikka kampus alkaa muuten vaikuttaa autiolta. Alkamassa oli Digiverstaan kesäharkka 2.0 orientaatiopäivä. Pääsääntöisesti peliohjelmoinnin opiskelijoista koostuva ryhmä on valmiina hyppäämään haasteiden kimppuun.

Digiverstas-toiminta käynnistyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishankkeessa syksyllä 2017. Kesällä 2018 pienimuotoisesti pilotoitu Digiverstaan ”kesäharkka” sai tänä kesänä jatkumon, kun Datariinan yrityskeskuksen Level Up -tilasta muodostui tukikohta opiskelijatiimeille.

Kesäharkka-konsepti jatkaa Digiverstaalta ja Logistiikkaverstaalta tuttua verstas -toimintamallia, jossa opiskelijatiimi saa ratkottavaksi haasteen yhteistyöyritykseltä. Tänä kesänä opiskelijat työskentelivät kehittäen mm. applikaatiota urheilutapahtumiin (KTP Basket Oy), lastaussimulaattoria (Kotkamills Oy), tarjouslaskuria (JL Rakenne Oy) sekä pelejä Kotka Steam Brewerylle ja Haminan Lippumaailmaan.

Mahdollisuus kehittyä ja kartuttaa osaamista

Digiverstaan kesäharkkaan opiskelijat rekrytoitiin yritysmaailman tapaan rekrytointiprosessin kautta. Kaikki hakijat haastateltiin, jonka jälkeen opiskelijoista muodostettiin tiimit ja he pääsivät työskentelemään oman toimeksiantoprojektin parissa. Haastatteluissa kartoitettiin, millaista osaamista opiskelijoilla oli tavoitteena kartuttaa ja miten motivoituneita he olivat työskentelemään myös itsenäisesti.

Digiverstaan kesäharkka lasketaan opinnoissa työharjoitteluksi. Kesäharkka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia paljon tiimityöskentelystä, projektitöistä sekä yrittäjämäisestä tekemisestä. Työskentelymalli on rakennettu yritysmäiseksi. Opiskelijat ovat huolehtineet omasta tuntikirjanpidosta, projektin raportoinnista sekä etenemisestä. Jokaisessa tiimissä valittiin myös team leader, joka vastasi siitä, että työskentely pysyy oikeilla raiteilla ja kaikkien tiimiläisten työskentely etenee.

Yhdessä yritysten kanssa

Yhteiskehittäminen on tärkeää kesäharkassa. Kaikki verstaan projektitiimit työskentelivät yrityksen antaman toimeksiannon parissa tavoitteenaan tuottaa ratkaisu tai kehitysehdotus toimeksiantajan haasteisiin.

Opiskelijatiimit tapasivat toimeksiantajayritystä projektin aikana ja toimijoiden välillä pyrittiin pitämään yhteyttä. Toimeksiantajatapaamisissa varmistettiin, että projektin suunta pysyy oikeana ja jatko kehitettiin projektin tuotosta.

Useiden toimijoiden kanssa työskenneltäessä kesä osoitti myös aikataululliset haasteensa. Joskus projekteissa jouduttiin odottamaan, että esimerkiksi lomilta palaava yhteistyökumppani saatiin takaisin työpöydän ääreen. Kuitenkin myös tällaiset tilanteet tarjosivat opiskelijoille hienon mahdollisuuden valmistautua työelämän haasteisiin.

Projekteissa jouduttiin toisinaan miettimään mihin keskitytään seuraavaksi, kun jokin osuus jäi vielä odottamaan vastauksia lisäkysymyksiin.

Opiskelijat ja yritykset yhteen

Syksyn saapuessa osa projekteista on saatu päätepisteeseen. Osa opiskelijatiimeistä jatkaa projektien parissa vielä osa-aikaisesti opintojen ohella. Muutamille opiskelijoille kesäharjoittelu on tarjonnut myös aiheen opinnäytetyöhön.

Suurimpana onnistumisenamme opiskelijoille kesäharkka on tarjonnut mahdollisuuden verkostoitua alueen yritysten kanssa. Yritykset puolestaan ovat kiitelleet mahdollisuuksista tutustua tulevaisuuden osaajiin.

Digiverstaan toiminta päättyy hankkeen muodossa 31.12.2019. Toiminta jatkuu osana Xamkin Yritysverstasta. Kesäharkka-konseptin kehitys jatkuu ja tavoitteena on rekrytoida ensikesänä kesäharkka 3.0 tiimejä. Kesällä 2020 pyritään tarjoamaan monialaisia projektitoimeksiantoja opiskelijatiimien ratkottavaksi.

Digiverstas on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hanke toteutetaan 1.9.2017. – 31.12.2019.

www.xamk.fi/digiverstas

Kirjoittanut Maarit Vahvanen

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digiverstas-hankkeen projektipäällikkönä.