Kampuksena koko maailma, mutta miten? Kuva: Kirsi Rouhiainen

Xamkin slogan ja tulevaisuuden työ

08.10.2019

Jerusalemin kukkuloilla herää kysymys: Mitä tarkoittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin slogan Kampuksena koko maailma?

Houkutellaanko opiskelijoita kampuspaikkakunnille kaikkialta maailmasta vai viedäänkö kampuksilla kehitettyä koulutusta eri tavoin ympäri maailmaa? Molemmat edellä mainitut tulkinnat ovat haastavia toteuttaa.

Kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelu Suomeen on haasteellista ja kilpailu globaaleilla koulutusmarkkinoilla on äärimmäistä. Koulutusvienti edellyttää usein panoksia joihin yksittäisillä suomalaisilla korkeakouluilla harvoin on rahkeita.

Sloganin uusi tulkinta

Tarvitaan uusi visionäärinen tulkinta Kampuksena koko maailma -sloganista. Opettajat ja TKI-henkilöstön voisi hajauttaa töihin eri maanosiin. Xamkista muodostuisi nykyaikainen hajautettu ja globaalisti verkottunut organisaatio.

Lukuisat kansainväliset projektit ja työmatkat ovat jo täynnä verkottunutta virtuaalista työtä. Kansainvälisen korkeakoulutyöläisen työssä vuorottelevat 24/7-sykkeellä uusien ihmisten tapaamiset, intensiivinen viestittely, verkko-opetus, erilaiset valmistelut ja kirjoittaminen kollegojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa ympäri maailmaa. Jos tämä on kansainvälisten työn todellisuus, niin miksi kahlitsemme itsemme kampusten uumeniin?

Kohtaaminen Tel Avivissa

Xamkin sloganin uusi tulkinta nousi pintaan lounaskahvilassa Tel Avivissa tavatessani hyvin kokeneen ja maailmaa jatkuvasti kiertävän israelilaisen yrittäjyysekosysteemikonsultin. Hän kysyi puhuttelevasti: ”Millaista apua te minulta tarvitsette?” Mitä? Mekö tarvitsisimme apua? Kun en osannut antaa suoraa vastausta kysymykseen, hän jatkoi oma-aloitteisesti (kuuluisilla) kolmella pointilla: ”Te tarvitsette fokusta, globaalia verkottumista ja kykyä toimia globaalissa kilpailussa.”

Israelilaisen konsultin ohje jäi vaivaamaan mieltäni matkalla Tel Avivista Jerusalemin kukkuloille. Ajattelin ensin, että mistä hänelle maksetaan, jos hän vain jakelee korkeakoulu- ja aluekehityspäättäjille kaikkien tuntemia trendikkäitä pointteja.

Yritin kuitenkin säilyttää keskustelijan ja tutkijan hyveen ja ajatella keskustelukumppanin väitteitä ensin niin kuin ne olisivatkin totta. Nousin välillä itkumuurin ääreltä basaarilabyrintin sokkeloita pitkin takaisin Jerusalemin kaupungintalon kulmille ja sieltä Öljymäelle aukeavan maiseman reunustamalle kattoterassille. Kujien kuumuudessa keksin arvioida uudelleen Xamkin slogania israelilaisen konsultin kolmen pointin valossa.

Kolme pointtia korkeakoulun pärjäämisestä

Uudet yhteistoiminnan ja työnteon ratkaisut ja kokonaiset liikkuvan työelämän palveluekosysteemit mahdollistavat tehokkaan työnteon, opiskelun ja elämän missä ja mistä päin maailmaa tahansa. Kuva: Kirsi Rouhiainen

Fokus oli konsultin ensimmäinen pointti. Tämä pointti tuli hänelle mieleen, kun hän kuuli Xamkin monista strategisista kärjistä ja osaamisalueista. Vaikutti siltä, ettei hän pitänyt noin monen asian osaamista uskottavana. Hän korosti, että sekä korkeakoulun että alueen tulisi satsata yhteen tai hyvin harvoihin keihäänkärkialoihin tai -teemoihin. Tätä edellyttää kolmas pointti, äärimmäinen globaali kilpailu, myös koulutussektorilla, jonka pärjääminen on yhä enemmän kytköksissä siihen liittyvään innovaatio- ja yrittäjyysekosysteemiin. Fokusta tarvitaan, jotta nousee esille massasta globaalilla areenalla.

Toinen pointti, globaali verkottuneisuus, yhdistää tarvetta fokusoida ja globaalia kilpailua. Uskottavan fokuksen edistäminen edellyttää yhteistyötä ja kilpailua saman teeman ympärillä toimivien tahojen kanssa maailmanlaajuisesti. Tätä kautta syntyy myös edullinen asema globaalissa kilpailussa opiskelijoista, työntekijöistä ja yhteistyökumppaneista. Israelilaisen konsultin pointit alkoivat konkretisoitua ja saada merkitystä, kun niitä tulkitsi suhteessa sloganiin Kampuksena koko maailma.

Hajautettu organisaatio

Lasketellessani Jerusalemista takaisin Välimeren rannalle mietin edelleen slogania. Alussa esittämäni omakohtainen kuvaus kansainvälisestä työstä voisi olla siemen uudenlaiselle organisoitumiselle Xamkissa.

Nykyaikaisen digitaaliset yhteistoiminnan ja työnteon ratkaisut ja kokonaiset liikkuvan työelämän palveluekosysteemit mahdollistavat niin tehokkaan työnteon, opiskelun kuin elämänkin missä ja mistä päin maailmaa tahansa. Työntekijöitä ja opiskelijoita jopa kannustetaan hyödyntämään virtuaalisuutta, etäläsnäoloa ja etäisyydenottoa.

Kohti diasporaorganisaatiota

Näistä aineksista kehkeytyi sloganin Kampuksena koko maailma uusi visionäärinen tulkinta. Sen sijaan että haalisimme epätoivoisesti kansainvälisiä opiskelijoita Suomeen tai yrittäisimme Suomesta tuottaa haluttuja verkko-opetuspaketteja tai lähettää kouluttajia ekspatriaatteina kaukaisiin maihin, voisimme hajauttaa suuren osan henkilöstämme ympäri maailmaa. Rekrytoisimme eri maanosiin kattavasti Xamkin strategiseen fokukseen sitoutuneita osaajia. He tuottaisivat yhdessä ja erikseen ainutlaatuisia pääasiassa verkkokoulutuksia, mutta myös monimuoto- ja lähikoulutuksia.

Xamk-verkoston tähtiosaajat valmistelisivat verkottuneesti uusia läpimurtoprojekteja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuuksissa ja tarjoaisivat näihin perustuvia konsultatiivisia palveluita Xamkin fokuksen läpikyllästämien opiskelijoiden kanssa. Osaaminen jalostuisi jatkuvasti maailmanlaajuisesta perspektiivistä ja tuottavuus olisi optimoitu koska henkilöstö rekrytoitaisiin kuhunkin maahan paikallisin ehdoin.

Miksi ei?

Tässä artikkelissa kuvattu uusi tulkinta Xamkin sloganista on varmasti visionäärinen. Sen toteuttaminen voi olla jopa uhkarohkeaa. Mutta mitä jos kuvittelet sen onnistuvan?

Kehitämme vain radikaalisti hajautuneen diasporaorganisaation johtamisosaamisen huippuunsa ja valjastamme globaalisti verkottuneen yhteisökulttuurin ja parviälyn palvelemaan todella tulevaisuusorientoitunutta oppimista ja maailman ongelmien ratkaisemista.

Ari Lindeman

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä luovien alojen tutkimusyksikössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.